Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych weszła w życie w lipcu 2017 roku. Jak zadziałała ustawa? Zobacz dane ministerstwa (wysokość wynagrodzenia zasadniczego wszystkich grup zawodowych), za miesiąc listopad 2017 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


WYNAGRODZENIA ZASADNICZE

PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

14 czerwca 2018 roku

Ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na zapytanie portalu politykazdrowotna.com poinformowało o wysokości wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia w podziale na grupy zawodowe:

Grupa zawodowa / stanowisko pracy

wynagrodzenie zasadnicze

łączne wynagrodzenie pracownika

1

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

5 148,20

10 917,60

2

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

3 346,98

5 580,94

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

3 512,67

5 419,10

4

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

3 715,32

5 853,63

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

2 819,14

3 773,22

6

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i ze specjalizacją

3 211,56

5 469,87

7

Pielęgniarka albo położna ze specjalizacją

2 840,11

4 950,79

8

Pielęgniarka albo położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo bez specjalizacji

2 772,36

4 587,25

9

Pozostałe pielęgniarki i położne (bez tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i nieposiadające specjalizacji)

2 554,50

4 428,76

10

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający średniego wykształcenia

2 297,05

3 264,51

*Dane dotyczą miesiąca listopad 2017 roku 

Zobacz więcej informacji w przedmiotowej sprawie na politykazdrowotna.com