Poseł pyta w interpelacji poselskiej o dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych. Interpelację kończy pytaniem: Co Ministerstwo Zdrowia ma do zaproponowania ponad 325 tysiącom pielęgniarek i położnych już czynnych zawodowo?

Dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych.

 


Dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatku 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze!

Z zaciekawieniem obserwuję pomysł Pana Resortu dotyczący dodatku 500 zł dla każdej młodej pielęgniarki i położnej, która podejmie pracę w polskiej placówce publicznej.

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jak proponowane stypendium wpłynie na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych czynnych zawodowo w Polsce? Proszę wskazać odpowiednie symulacje przygotowane przez Pana Resort.

2. Czy w krok za stypendium zwiększą się limity przyjęć na kierunek pielęgniarstwo na dzienne studia w publicznych uczelniach?

3. Co Ministerstwo Zdrowia ma do zaproponowania ponad 325 tysiącom pielęgniarek i położnych już czynnych zawodowo?

Anna Białkowska

Poseł na Sejm RP

29 maja 2018 roku