Poseł pyta w interpelacji poselskiej o dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych. Interpelację kończy pytaniem: Co Ministerstwo Zdrowia ma do zaproponowania ponad 325 tysiącom pielęgniarek i położnych już czynnych zawodowo?

Dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


12 czerwca 2018 roku

Do czego to wszystko zmierza? Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko proponuje, aby najniższe wynagrodzenie salowej było niższe o 429 złotych od najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje zmniejszenie tej różnicy do 234 złotych.

Zobacz co powiedziała Portalowi politykazdrowotna.com pani Małas w sprawie rozmów ze stroną rządową. Zaczyna to wszystko wyglądać jak telenowela brazylijska...


Dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatku 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze!

Z zaciekawieniem obserwuję pomysł Pana Resortu dotyczący dodatku 500 zł dla każdej młodej pielęgniarki i położnej, która podejmie pracę w polskiej placówce publicznej.

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jak proponowane stypendium wpłynie na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych czynnych zawodowo w Polsce? Proszę wskazać odpowiednie symulacje przygotowane przez Pana Resort.

2. Czy w krok za stypendium zwiększą się limity przyjęć na kierunek pielęgniarstwo na dzienne studia w publicznych uczelniach?

3. Co Ministerstwo Zdrowia ma do zaproponowania ponad 325 tysiącom pielęgniarek i położnych już czynnych zawodowo?

Anna Białkowska

Poseł na Sejm RP

29 maja 2018 roku 


WYNAGRODZENIA ZASADNICZE

PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

14 czerwca 2018 roku

Ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na zapytanie portalu politykazdrowotna.com poinformowało o wysokości wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia w podziale na grupy zawodowe:

Grupa zawodowa / stanowisko pracy

wynagrodzenie zasadnicze

łączne wynagrodzenie pracownika

1

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

5 148,20

10 917,60

2

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

3 346,98

5 580,94

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

3 512,67

5 419,10

4

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

3 715,32

5 853,63

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

2 819,14

3 773,22

6

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i ze specjalizacją

3 211,56

5 469,87

7

Pielęgniarka albo położna ze specjalizacją

2 840,11

4 950,79

8

Pielęgniarka albo położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo bez specjalizacji

2 772,36

4 587,25

9

Pozostałe pielęgniarki i położne (bez tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i nieposiadające specjalizacji)

2 554,50

4 428,76

10

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający średniego wykształcenia

2 297,05

3 264,51

*Dane dotyczą miesiąca listopad 2017 roku 

Zobacz więcej informacji w przedmiotowej sprawie na politykazdrowotna.com 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

14 czerwca 2018 

Bełchatów. Pielęgniarki na zwolnieniach. "Pracujemy w systemie jednozmianowym, nasza pensja zasadnicza niewiele jest wyższa od minimalnej krajowej ".

14 czerwca 2018 

Szpital w dramatycznej sytuacji. Pielęgniarki na L4 - Mamy problemy z zabezpieczeniem dyżurów nocnych. Największe braki kadrowe są na oddziale chorób wewnętrznych - mówi dyr. Kwiatkowski.


 

W ostatnim czasie przez media przewijały się informacje o masowych zwolnieniach lekarskich pielęgniarek i położnych. Można stwierdzić, że to nowy trend w polskim pielęgniarstwie i to na sporą skalę... Sytuacje te dotyczą Lublina, Łodzi, Białegostoku. Dyrektorzy szpitali zwołują konferencje prasowe, tłumaczą, że nie znają przyczyny masowych zwolnień. Jednocześnie proszą ZUS o kontrolę w zakresie zasadności zwolnień lekarskich...

Lublin

Masowe zwolnienia lekarskie wśród kadry pielęgniarskiej doprowadziły do podpisania porozumienia z dyrekcją. Pielęgniarki otrzymają 500 zł podwyżki od 1 maja 2018 roku i kolejne 500 zł od stycznia 2019 roku. Pielęgniarki wywalczyły jeszcze w porozumieniu zapisy dotyczące spraw pozapłacowych. Dziennik Wschodni donosił w dniu 28 maja:

Oprócz podwyżek ma być też jednomiesięczny okres rozliczeniowy, a nie trzymiesięczny - jak było do tej pory. Nie będzie zatem możliwości manewrowania godzinami pracy, bo zdarzało się, że w jednym miesiącu pielęgniarka przepracowała mniej godzin, ale już w kolejnym pracowała ponad siły. Teraz średnia w miesiącu ma być na poziomie 168 godzin. Ponadto umowy mają być zawierane na oddział, a nie na szpital, dzięki czemu pielęgniarka nie będzie mogła być „przerzucana” z oddziału na oddział.

Białystok

RMF informował w dniu 6 czerwca, że 80% pielęgniarek jednego ze szpitali przebywało na zwolnieniach lekarskich. Dyrekcja szpitala zaproponowała 165 złotych podwyżki dla pielęgniarek (332 - ze specjalizacją). Gazeta Wyborcza informowała:

Pielęgniarkom reprezentującym protestujące, w rozmowach z dyrekcją szpitala dziecięcego w Białymstoku udało się ustalić siatkę płac i wzrost wynagrodzenia od minimum 160 zł do niemal 500 zł w przypadku poszczególnych pielęgniarek oddziałowych. Wzrost wynagrodzeń miałby być uzależniony od stażu pracy.

Natomiast Gazeta Współczesna dodawała, że podpisane porozumienie gwarantuje nie tylko nową siatkę płac, ale też spełnienie naszych postulatów pozapłacowych. Chodzi np. o to, by pielęgniarki nie były przenoszone z oddziału na oddział, a dzieje się tak w sytuacji, gdy brakuje personelu. Inne udogodnienie, to zatrudnienie asystentów medycznych w szpitalu. Osoby te pomagałyby pielęgniarkom przy wykonywaniu czynności higienicznych przy pacjentach bądź podawały im posiłki. Dyrekcja obiecała, że podejmie starania, by zatrudnić taki personel.

Łódź

Ekspres Ilustrowany w dniu 16 maja informował, że na zwolnieniach jest ok. 110 pielęgniarek (ok. 60 anestezjologicznych i ok. 50 z bloku operacyjnego) z ok. 400 zatrudnionych w jednym z tamtejszych szpitali. Pielęgniarki oczekują, że dyrekcja dołoży im 20% do podstawy pensji.

Natomiast w innym z łódzkich szpitali na 37 pielęgniarek instrumentariuszek 30 przebywa na zwolnieniach lekarskich.

Pielęgniarski mem (nr 10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4 - publikujemy na stronie 11 bieżącego wydania.

Poniżej cytuję jeden z komentarzy na pielegniarki.info.pl

Komentarz na pielegniarki.info.pl:

"Nie dziwię się moim koleżankom, że wzięły zwolnienia lekarskie. Na moim oddziale pracują też chore, przepracowane koleżanki. Ja jestem już po jednej operacji kręgosłupa. Niedomaga mi kolejny poziom. Podudzie mam jak z waty. Niedomaga mi staw barkowy. W domu wielokrotnie budzi mnie ból. Nie wiem, jak ułożyć kończynę. Przyjmuję pozycję na boku z kończyną na poduszce i zasypiam. Budzę się, gdy mimowolnie zmieniam ułożenie.

Pracuję. Moje koleżanki też ledwo łażą. Dyrekcja nie pyta, jak można nam pomóc. Choćby dostać się do lekarza specjalisty i na rehabilitację bez kolejki. Jak już masz skierowanie na rehabilitację, to doczekasz się jej za rok. A ja teraz jestem chora. Jak mam być pielęgniarką z klasą, gdy nikt nie dba o moje zdrowie?

Jest nas tak mało, a będzie jeszcze mniej. Nawet turnus rehabilitacyjny byłby wskazany w ramach dodatkowego urlopu na poprawę zdrowia. Nikt nie inwestuje w nasze zdrowie. Potem się wszyscy dziwią, że pielęgniarki takie chorowite. Nasza praca w większości odbywa się "na akord" - tak, że nogi można połamać. Żadnego szacunku ze strony pacjentów i ich rodzin. Nawet śniadania nie można spokojnie zjeść, bo ktoś czegoś w danej chwili potrzebuje. Z pełną buzią biegnie się do chorego. Gdy rodzina się zjawia, to zwykle ma pretensje, bo moje miejsce jest przy pacjencie. Powiada, że mogę zjeść później. Zaczyna niedomagać żołądek. Proszę mi powiedzieć, w jakim jeszcze zawodzie tak się jest traktowanym..."

Mariusz Mielcarek


Zobacz także w Aktualnościach

UWAGA!!!  Uchwała organu izby pielęgniarek i położnych z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie dodatków brutto brutto.

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Komentarze użytkowników

#1  2018.06.14 18:37:18 ~AgaJu

Wiecie dlaczego nigdy w zawodzie pielęgniarki/położnej nie będzie dobrze? Dlatego, że z każdej strony jest zazdrość i zawiść. "O młode dostały 500 zł, a my nie - skandal". " O pielęgniarki z tamtej miejscowości wywalczyły sobie podwyżki - krytyka", "O tamten zawód medyczny dostaje więcej kasy - niesprawiedliwość, bo my pracujemy ciężej". Przykłady można mnożyć. Oczywiście wiadomo, że wszystkie powinnyśmy być bardziej doceniane przez władze i pracodawców i to nie podlega dyskusji, ale to wieczne wyszukiwanie powodów do narzekania jest po prostu okropne i demotywujące. Trochę mniej porównywania i więcej życzliwości. Przy okazji jako młoda przedstawicielka tego zawodu chciałabym w swojej wypowiedzi zawrzeć apel do Pań, które spotykają się ze studentkami praktykującymi na oddziałach i okazują do nich niechęć - pamiętajcie, że te same dziewczyny, które dzisiaj wyśmiewacie, obmawiacie, krytykujecie za chwilę będą Waszymi koleżankami z pracy. Młode robią błędy, ale przyjdzie moment, kiedy Wasze przepracowane ciała nie będą mogły już wykonać pewnych czynności. Nie będzie Wam wtedy wstyd prosić o pomoc dziewczynę, którą jakiś czas temu zmieszałyście z błotem? Pozdrawiam wszystkich

#2  2018.06.14 19:47:38 ~pracująca

do Agaju - Obserwuję przyszłe adeptki zawodu pielęgniarskiego i ze smutkiem stwierdzam, iż ich podejście do nauki zawodu w części praktycznej, jest w bardzo dużym procencie żenujące. Więc (do Ciebie i koleżanek) -zanim ocenisz podejście starszych pracujących pielęgniarek zastanów się nad swoją postawą - czy nie uważasz, że już strasznie dużo wiesz, że nie powinnaś wykonywać pewnych czynności, bo przyszłaś uczyć się poważniejszych, czy twoja wiedza teoretyczna koreluje z wiedzą praktyczną, czy błędy w praktycznych zajęciach nie wynikają z błędnej oceny własnych umiejętności i wiedzy, aż w końcu czy Twoje podejście do starszych jest odpowiednie. Pamiętaj o zasadzie - akcja-reakcja. Troszeczkę więcej pokory, aktywności (nie uciekanie z zajęć praktycznych, nie "znikanie" z oddziału , na którym praktykujesz), troszeczkę więcej zainteresowania i okazywania chęci do zgłębiania tajników zawodu -a na pewno w zamian zyskasz pełną życzliwość i chęć współpracy i dzielenia się wiedzą ze strony starszych , pracujących pielęgniarek. Młode koleżanki, które wykazują zaangażowanie są chętniej przyjmowane przez środowisko pracujące niż te, którym wydaje się, iż powinny tylko otrzymać pieczątkę na karcie zaliczeń praktyki, bo wszystko już umieją. Pozdrawiam i sukcesów życzę

#3  2018.06.14 20:26:57 ~Do 2

Powiedziała co wiedziala

#4  2018.06.14 21:32:25 ~Agaju

Do pracującej - nigdy nie podchodziłam do praktyk w sposób olewatorski, przeciwnie zawsze starałam się być pomocą na oddziale i odpowiedzialnie wykonywać powierzone mi zadania - mimo to często spotykałam się z ostrzeżeniami od mentorek "ta pielęgniarka nie lubi studentów - raczej jej unikajcie". Często spotykałyśmy się z krzykiem i obrażaniem, co u młodych, nie tak biegłych w czynnościach dziewczyn powodowało lawinę błędów. Może mi Pani wierzyć, że większość studentek przychodzi na praktyki z pełną świadomością swoich braków w umiejętnościach. Te opieszałe są po prostu bardziej widoczne. Dobrze, że ten czas już mam za sobą. Podsumowując, o wiele chętniej pomaga się starszej koleżance, która okazała trochę życzliwości i zrozumienia, niż tej która trzymała się roli "złego policjanta" ( mimo, że nikt jej o to nie prosił), z przyswajaniem wiedzy jest tak samo. Również pozdrawiam i więcej przykładnych studentek życzę ;)

#5  2018.06.15 07:17:41 ~piel

Powiedzcie młodej "idziemy do zmiany pampersa". Miałyście taką sytuację?

#6  2018.06.15 10:13:18 ~a_

Miałam takie sytuacje i było ok. Dla każdej z nas pełny pampers nie jest przyjemnością. Lubię młodych ludzi i dobrze mi się z nimi pracuje.Chętnie się uczą i słuchają. Nie wciskam im popierdółek w stylu Florencji, staram się być życzliwa. Początki dla każdego są trudne Przekazuję jasny obraz: płaca-praca.Koleżanki pielęgniarki: proszę nie uogólniać. Ludzie są rożni i różnie reagują na krytykę.

#7  2018.06.15 12:28:03 ~Anna p

Rozmowy o naszej przyszłości w zawodzie a wy o pampersach! Nie dziwie sie ze nikt nie chce już nas słuchać! I nikt nie traktuje nas poważnie , piszemy i gadamy o pierdołach a góra robi z nami co chce bo głupimi ludźmi łatwo manipulować!

Dodaj komentarz