Jakie zdanie ma główny negocjator ze strony pielęgniarek i położnych o ministrze zdrowia: "najwyższe kompetencje menedżerskie, przywódcze i merytoryczne, a co się z tym wiąże i organizacyjne". To nie koniec. Czytaj dalej...

Działalność związku pielęgniarek i położnych.

15 czerwca 2018 roku

 

Według pani Krystyny Ptok, przewodniczącej związku pielęgniarek i położnych minister zdrowia pan Łukasz Szumowski, to:

1. Zasłużony autorytet, którym powszechnie się cieszy;
2. Osoba posiadająca najwyższe kompetencje menedżerskie, przywódcze i merytoryczne i organizacyjne; 

3. Wyznacznik postępującego rozwoju medycyny.

Biorąc pod uwagę powyższe, negocjacje zapewne są prowadzone, nie w ramach spotkań, ale audiencji!

Czy osoba z takimi poglądami powinna negocjować w imieniu pielęgniarek i położnych?

Wybrał z pisma, które publikujemy poniżej:

Mariusz Mielcarek


Profesor Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 
w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zrzeszającego ponad 78 tysięcy Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji powołania Pana na stanowisko Ministra Zdrowia.

Wyrażamy przekonanie, że Pana zasłużony autorytet, jakim Pan się powszechnie cieszy,
potwierdza najwyższe kompetencje menedżerskie, przywódcze i merytoryczne, a co się z tym wiąże i organizacyjne, oraz jest wyznacznikiem postępującego rozwoju medycyny, jakim zawsze był Pan zainteresowany i na jaki liczymy.

Rozumiemy jak wiele wyzwań przed nami – i "tzw. białym personelem w skali makro", który jako zintegrowany zespół, mający wspólne cele, osiągnie znacznie więcej, niż każda organizacja indywidualnie. 

Pozostajemy otwarci na wzajemną, partnerską współpracę, która będzie wsparciem dla motywacji i poprawy warunków pracy, przekładających się na tworzenie przyjaznych relacji, jakie bezpośrednio wpływają na kulturę organizacji ochrony zdrowia, a co najważniejsze sprzyjają zdrowiu pacjentów i zadowoleniu pracowników. 

Z całego serca – życzymy Panu zdrowia.

Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok

Zobacz oryginał pisma