Pielęgniarstwo operacyjne dla instrumentariuszek. Pytanie egzaminacyjne na specjalizacji: Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny: A. czasopisma naukowego, B. pracownika naukowego, C. jednostki naukowej, D. szpitala klinicznego.

Zadania egzaminacyjne na specjalizację pielęgniarek operacyjnych. .

 


SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PYTANIA EGZAMINACYJNE

"Kwiatkiz zadań egzaminacyjnych - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego:

Zadanie 129.

Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:
A . sporządzenie dokładnego opisu stanowiska, przyciąganie kandydatów,
B . określenie profilu osobistego wg kryteriów dyrekcji, rozmowa kwalifikacyjna,
C. opis stanowiska i kryteria psychologiczne,
D . określenie profilu osobistego i socjalizacja przyszłego kandydata.

Zadanie 132.

Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

A. czasopisma naukowego,
B. pracownika naukowego,
C. jednostki naukowej,
D. szpitala klinicznego.

Zadanie 128.

Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:
A. Deklaracja z Ałma-Aty,
B. Deklaracja Helsińska,
C. Deklaracja z Dżakarty,
D. Karta Ottawska.

Zadanie 122.

Parafrazowanie to:
A. okazywanie empatycznego zrozumienia,
B. obserwowanie sygnałów niewerbalnych,
C . powtarzanie za pacjentem niektórych istotnych elementów jego wypowiedzi,
D . przyjmowanie akceptującej postawy wobec osoby, z którą się komunikujemy.