Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek. Pytanie egzaminacyjne na specjalizacji: Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cyklu życia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie: A. wprowadzenia, B. wzrostu, C. dojrzałości, D. spadku.

Zadania egzaminacyjne na specjalizację pielęgniarek operacyjnych.

 


SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PYTANIA EGZAMINACYJNE

"Kwiatkiz zadań egzaminacyjnych - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego:

Zadanie 127.
Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cyklu życia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie:

A. wprowadzenia,
B. wzrostu,
C. dojrzałości,
D. spadku.

Zadanie 123.
Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
B . każda uczelnia posiadająca prawdo do nadawania stopni
naukowych doktora i doktora habilitowanego,
C . każda rada wydziału posiadająca prawo do nadawania
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
D. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadanie 136.
Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi mówi, że najważniejszym zasobem organizacji jest/są:

A. infrastruktura,
B. ludzie,
C. ludzie i infrastruktura,
D. przedsiębiorstwo.

Zadanie 130.
Jedyną polską bazą indeksującą piśmiennictwo naukowe z obszaru medycyny i nauk o zdrowiu jest:

A. Polska Bibliografia Lekarska,
B. Polska Biblioteka Lekarska,
C. Biblioteka Lekarska,
D. Główna Bibliografia Lekarska.