Pielęgniarki anestezjologiczne i instrumentariuszki. Normy zatrudnienia.

Ile pielęgniarek powinno pracować na oddziale intensywnej opieki posiadającym salę 6-łóżkową oraz izolatkę?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych to częste zagadnienie pojawiające się w pytaniach do redakcji Portalu.
Odpowiedź na powyższe zagadnienie udzieliłem na łamach Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 3/Grudzień 2006 na stronie dziewiątej.
Dziekuje za pytanie i pozdrawiam
Mariusz Mielcarek