160 pielęgniarek na zwolnieniach. Zobacz pismo dyrektora szpitala: zasady etyki zawodowej "wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania...". Sytuacja manipulowania prawem pracownika do świadczeń chorobowych... Pragniemy nadal postrzegać pielęgniarstwo jako powołanie...".

Pielęgniarki na zwolnieniach

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH 

Zobacz informację prasową zakładowej organizacji związku pielęgniarek i położnych, która jest odniesieniem do powyższego pisma dyrektora szpitala.


NADCIĄGA KATASTROFA - BRAK PIELĘGNIAREK 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 7 czerwca 2018 roku

Poseł Elżbieta Gelert (PO):

Myślę jednak, że w tej chwili dla szpitala dużo większym niebezpieczeństwem są finanse. Tutaj już raz padło pytanie o to, że o 5% wzrosło wykonanie. O ile więc procent, tak naprawdę, wzrósł budżet? Pytam, bo my jako przedstawiciele szpitali zawsze, gdy przychodzą do nas pracownicy i chcą podwyżki, słyszymy coś takiego ze strony funduszu – przecież dostaliście większe pieniądze, powinniście więc je na podwyżki mieć.

Ja powiem państwu, odnośnie do podwyżek, że szpitale w całej Polsce stoją w tej chwili przed bardzo trudnym zadaniem, bo tak, jak zaczęło się traktować… Jeśli byłby pan uprzejmy, panie ministrze, przekazać panu ministrowi, że traktowanie jednej grupy zawodowej – a nawet nie grupy zawodowej tylko podgrupy, typu rezydenci – jako zupełnie wydzielonej grupy, jest chyba nieporozumieniem. Nie można traktować pracowników służby zdrowia właśnie tak wybiórczo. W tej chwili tak wybiórczo zostali potraktowani rezydenci.

Proszę państwa, to że Ministerstwo Zdrowia płaci na rezydentów, to jest tylko część prawdy, bo za dyżury medyczne płaci zakład pracy. Z wyliczenia wynika, że lekarz rezydent zarobi za dyżury średnio 7,5 tys. zł więcej na miesiąc. Jeżeli to pomnożą państwo przez liczbę rezydentów, to przy 30 rezydentach jest to ok. 360 tys. zł więcej. Przy 50 rezydentach jest to 504 tys. zł – to jest pół miliona, które szpital musi dołożyć. Musi dołożyć oczywiście do płacy najniższego średniego wynagrodzenia, które przez 3 lata, proszę państwa, wzrosło o 350 zł – od 1750 zł do 2100 zł, i będzie rosło dalej. Czyli, płace są bardzo rozhulane i sterowanie tymi płacami jest niejednolite.

źródło: stenogram posiedzenia komisji

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

20 czerwca 2018 roku

Pielęgniarki chcą likwidacji wielkich dysproporcji w wynagrodzeniach. – Zdarza się, że zasadnicza pensja pielęgniarki z wieloletnim stażem to 2250 zł brutto, a nowa, która zaczyna pracę i musi się dopiero wdrożyć, może dostawać nawet 2770–2800 zł brutto.

Zobacz szczegóły...

20 czerwca 2018 roku

Pracownicy powiadomili dyrekcję, że są na zwolnieniach lekarskich i nie przyjdą do pracy. Niskie wynagrodzenia to nie wszystko! "Sanitariusze wożą pacjentów na badania, jeżdżą w karetkach, wożą butle tlenowe, bo system ścienny nie działa. Ratownicy pobierają krew i rejestrują pacjentów, bez jakiegokolwiek szkolenia".

Zobacz szczegóły...

20 czerwca 2018 roku

Media: Wczoraj znaczna część pielęgniarek szpitala wojewódzkiego postanowiła wziąć L4. Choć taka liczba wskazuje na groźną epidemię, w ostatnich tygodniach podobne sytuacje zdarzały się w wielu polskich szpitalach.

Zobacz szczegóły...

19 czerwca 2018 roku

Około 115 pielęgniarek ze jednego szpitala wzięło zwolnienia lekarskie. Chcą podwyżek pensji...

Zobacz szczegóły

19 czerwca 2018 roku

Lublin. To już czwarty szpital z pielęgniarkami na zwolnieniach. MSWiA. Na oddziałach zostały pielęgniarki oddziałowe. 90 % pielęgniarek anestezjologicznych oraz instrumentariuszek  na L4.

Zobacz szczegóły

19 czerwca 2018 roku

Wielkopolska! Pielęgniarki na zwolnieniach w Koninie. Ponad 80 pielęgniarek. Dyrektor zgłasza sprawę do ZUS i wyraża pogląd: "Nie jest to w porządku zachowanie i to chcę powiedzieć jednoznacznie".

Zobacz szczegóły 

18 czerwca 2018 roku

Szefostwo szpitala do pielęgniarek na zwolnieniach: Proszę się uspokoić i wrócić do pacy (...) Nie chcę straszyć, ale następstwem mogą być wypowiedzenia (...) podczas postępowania upadłościowego nie działają żadne okresy ochronne, czy na zwolnieniach lekarskich, czy kobiet w ciąży, czy pracowników związkowców.

Zobacz całą relację...

18 czerwca 2018 roku

To eskalacja konfliktu na linii pielęgniarki - dyrekcja szpitala - mówi przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Postulaty pozapłacowe pielęgniarek. Jest ich sześć:

- zakazu pracy na jednoosobowym dyżurze, co stanowi realne zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i personelu, a jest praktykowane w szpitalu w Choroszczy;

- zastosowania się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dot. wydawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych (np. wody podczas upałów);

- umożliwienia pielęgniarkom zmiany oddziału na ich wyraźną prośbę, np. w sytuacji, gdy pielęgniarka się starzeje i nie jest w stanie wykonywać niektórych ciężkich czynności.

Zobacz pozostałe postulaty pozapłacowe pielęgniarek

Suwalskie pielęgniarki domagają się 1000 zł podwyżki.

Zobacz szczegóły.

16 czerwca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach w kolejnym szpitalu. Dyrektor wypłaca z zembalowego tzw. "podwyżki" zapisane w ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, bo "ministerstwo zabezpiecza środki wyłącznie na podwyżki z tzw. „zembalowego”.

Zobacz szczegóły...

15 czerwca 2018 roku

W tym szpitalu już blisko 50 z 220 pielęgniarek wzięło zwolnienia lekarskie. Ile zarabiają? Ponad 130 pielęgniarek z biłgorajskiego szpitala ma 1700–1800 zł brutto zasadniczego wynagrodzenia i to są już kwoty po dodaniu tzw. zembalowego. Od samych tych kwot można się rozchorować!

Zobacz szczegóły...


15 czerwca 2018 

Video - zobacz wywiad z rzecznikiem szpitala, w którym pielęgniarki instrumentariuszki i anestezjologiczne masowo chorują. Pytanie redaktora do rzecznika: kiedy pielęgniarki wrócą?

14 czerwca 2018 

Szpital w dramatycznej sytuacji. Pielęgniarki na L4 - Mamy problemy z zabezpieczeniem dyżurów nocnych. Największe braki kadrowe są na oddziale chorób wewnętrznych - mówi dyr. Kwiatkowski.


12 czerwca 2018 roku

Poniżej publikuję projekt nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia, w kontekście zawodów: pielęgniarka, położna, sekretarka medyczna, salowa.

1. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej względem zawodu: sekretarka medyczna.

Obecnie ministerstwo zdrowia przedstawia do konsultacji społecznej regulacje prawne sankcjonujące zawód sekretarki medycznej jako zawód medyczny. Wobec powyższego (zgodnie z tabelą publikowaną powyżej) grupa zawodowa - sekretarka medyczna - zostanie zaszeregowana w grupie 10. Tej grupie przypisano "współczynnik pracy" -  0,64. W tej samej wysokości jak współczynnik, który przypisano grupie zawodowej zaszeregowanej w poz. 9 - "Pielęgniarka albo położna, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia". 

Obecnie zawód "sekretarka medyczna" nie jest zawodem medycznym. W niektórych szpitalach, regulaminy wynagradzania i organizacyjne określają zawód sekretarki medycznej jako zawód medyczny. Teraz ma być to usankcjonowane na poziomie ustawowym. 

No, ale sekretarka medyczna to oczko w głowie nowego ministra zdrowia i antidotum na wszystkie bolączki systemu "służby zdrowia", pod sztandarami dobrej zmiany. 

Wniosek: pani Józefa Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych oraz sekretarki medyczne!

2. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej względem zawodu: salowa.

Z powyższej siatki płac wynika, że pielęgniarka i położna została obdarzona współczynnikiem pracy 0,64 natomiast salowa współczynnikiem w w ysokości 0,53. Różnica w złotówkach to: 429 złotych.

Natomiast prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje wspólczynnik pracy w grupie 11 podnieść z 0,53 do 0,58. Wtedy różnica pomiędzy zawodem pielęgniarki i położnej a zawodem salowej, na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyniesie: 234 złote. 

Mariusz Mielcarek 

15 czerwca 2018 roku - W Polsce jednak pielęgniarki cenią! Ministerstwo zdrowia podało, że na skutek obowiązującej ustawy o najniższych wynagrodzeniach średnie wynagrodzenia lekarza bez specjalizacji wynosi 3 512 zł, natomiast pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją 3 211 zł.


Zobacz także w Aktualnościach

UWAGA!!!  Uchwała organu izby pielęgniarek i położnych z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie dodatków brutto brutto.

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Komentarze użytkowników

#1  2018.06.23 17:24:06 ~Piel.

Szkoda tylko, że pan pominął aspekt godnej i uczciwej zapłaty za pracę. Tym bardziej, że mówi o tym Konstytucja. Szkoda, że nie wspomniał pan o warunkach pracy pielęgniarek, ilości pacjentów przypadających na jedną podczas dyżuru i o wielu jeszcze innych rzeczach. Podpieranie się etyką zawodową i godnością jest zupełnie nie na miejscu. My przychodzimy do pracy zarabiać pieniądze aby spłacić raty i nakarmić dzieci. A jeżeli pan uważa inaczej to proszę spróbować ugotować sobie zupy na etyce i godności. My twardo stąpamy po ziemi. A w momencie gdy nie mamy na opłacenie rachunków to na pewno w pierwszej kolejności nie myślimy o etyce. Za pracę należy się godna zapłata.

#2  2018.06.23 17:28:53 ~beata

Powołaniem i jałmużną za ciężką pracę sama nie jestem w stanie godnie żyć.

#3  2018.06.23 18:06:35 ~PIEL>

Za michę ryżu powinnyśmy pracować, wtedy to będzie etyczne koleżanki, prawda?

#4  2018.06.23 18:08:00 ~Dyplomowan

Pustobrech,P.Dyrektorze,pustobrech. Panu godziwe wynagrodzenie się należy,a pielęgniarkom?

#5  2018.06.23 18:55:33 ~Pracowałam

Dyrektorze pan nazwał niedawno pielęgniarki odpadami medycznymi. Proszę sprawdzić co wyprawiają oddzialowe i naczelna. Niedługo zostanie pan tam sam z naczelna

#6  2018.06.23 19:37:01 ~basia.

Powołanie to było wtedy ,gdy rolę pielęgniarek pełniły siostry zakonne ,teraz światem rządzi pieniądz i my też chcemy pieniędzy! Zrozumcie to panowie dyrektorzy ,ministrowie i inni ,którzy śpicie na pieniądzach.

#7  2018.06.23 19:51:49 ~a_

Dobre komentarze Koleżanki ;d "powołanie, etyka i ble, ble pla, pla" zawsze tym chcą nas zaszachować. My mamy spełniać oczekiwania społeczne, które rosną -jak wspomina w piśmie dyr, szkoda że nasze zarobki stoją w miejscu. Rosną TYLKO oczekiwania i obowiązki.

#8  2018.06.23 19:54:35 ~Joanna d'A

My, pielegniarki, też się nie zgadzamy na traktowanie nas w sposób uwlaczajacy godności człowieka i pracownika. Manipulowanie przez pracodawcę kosztami I odmawianie pracownikom, na barkach których spoczywa opieka nad pacjentem wynagrodzenia adekwatnego do odpowiedzialności, jest nieetyczne. Docenienie tylko jednej grupy zawodowej - lekarzy - jest nieetyczne. Lekarz na stanowisku dyrektora nie jest zwolniony z etyki wobec drugiego czlowieka. Pismo pokazuje jaki jest stosunek zarządzającego do personelu. To skandaliczna wypowiedz ! Powiem jak Górnik- bujaj się Pan!

#9  2018.06.23 20:20:11 ~Ewa

Wszystkie komentarze bardzo trafne , na powołanie można nabrać siostry zakonne, my idziemy do pracy po pieniądze

#10  2018.06.23 20:22:43 ~do 8

Tak trzymać.

#11  2018.06.23 20:23:50 ~ad 8

Oklaski

#12  2018.06.23 21:07:43 ~do#6

Zakonnicy o których piszesz byli bogaci i godnie żyli wykonując świadczenia zdrowotne zgodnie z powołaniem. Do załamania doszło na początku XIX w, po sankcjach za akcje patriotyczne, wsparcie powstańców, czy powstań. W dwudziestoleciu między wojennym byli formalnie docenieni, ale po 1945 r to sama wiesz 'źle się kojarzy państwu'.

#13  2018.06.23 22:49:51 ~hm

Mówić górnikiem i robić rolnikiem. Moze to jest metoda zeby władze zaczęły też poważnie traktowac pielęgniarki .

#14  2018.06.24 04:43:59 ~do 5

Czytałam kiedyś w lokalnej prasie,że ten gość nazwał pielęgniarki odpadem medycznym.

#15  2018.06.24 09:18:30 ~Pielęgniar

Panie dyrektorze, pielęgniarka na zwolnieniu to po prostu pacjent, obywatel tego kraju, któremu należy się opieka medyczna zgodna z konstytucją. To pana moralnym obowiązkiem, a także zakres pana obowiązków wynikający z zajmowanego stanowiska obliguje pana do zapewnienia właściwej opieki medycznej pacjentom. To pan zachowuje się nie etycznie i nie moralnie używając takich argumentów w piśmie i oczekując niewolniczego poddaństwa od starego i schorowanego personelu że przyjdzie do pracy i będzie wykonywał niewolniczą pracę w imię idei i pana sukcesów. Jeżeli nie potrafi pan zarządzać placówką to proszę się podać do dymisji, bo pana zarządzanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów leczonych w pana placówce.

#16  2018.06.24 10:11:36 ~Do14

Gdybym usłyszała od takiego chama, że jestem odpadem medycznym, to załozylabym mu sprawę o naruszenie dóbr osobistych i nie chciałabym pracować w szpitalu, którym zarządza ! Powinny Koleżanki coś z tym zrobić, nie wolno dać się tak poniżac !

#17  2018.06.24 10:34:30 ~do16

Obawiam się,że to nie jedyny dyrektor,który podobnie traktuje pielęgniarki.Musimy przetrzeć oczy,rozejrzeć się dookoła i uświadomić sobie,że to XXI wiek,a nie średniowiecze!

#18  2018.06.24 12:29:43 ~Piel

Do wszystkich pielęgniarek! Zadbajcie w końcu o swoje zdrowie i swoich najbliższych. Ten pseudodyrektorek i wszyscy jemu podobni już niedługo zobaczą wiosnę ludów. Jakim prawem odmawiacie polskim pielęgniarkom prawa do bycia pacjentami i zmuszacie do niewolniczej pracy za jałmużnę, którą nazywacie godziwym wynagrodzeniem? Z przyjemnością popatrzę, jak dyrektorzy, naczelne i oddziałowe robią w pory ze strachu, że nie ma kto pracować w szpitalach. Te czasy już nadchodzą, więc wasz spokój i błogie oczekiwanie na emeryturkę właśnie przechodzi do historii. Kim wy biedaki będziecie teraz pomiatać?

#19  2018.06.24 13:20:02 ~do#17

A szkoda, że nie jest. Ciekawe co by Bolesław Chrobry, czy Kazimierz Wielki zrobił z urzędnikami i innymi mieszkańcami swojego królestwa, gdyby olali zapis w wydanym przez siebie prawie np. że czynności, które wykonują zakonnicy zajmujący się pomocom chorym, nikt nie może wykonywać bez monarchy zgody ?

#20  2018.06.24 16:18:52 ~do19

Chyba # 17 bardziej o inkwizycji

#21  2018.06.24 16:22:41 ~do#20

W Polsce?

#22  2018.06.24 18:43:16 ~Pilne!

A co dyrektor napisze o etyce non-stop pracujących pielęgniarek, przemęczonych, mdlejących ? - braki w polskich szpitalach ogromne ! A gdzie poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentów a zagrożenie życia ! Co by pan tu napisał - czekamy na odpowiedż !

#23  2018.06.24 18:43:41 ~Piel.

Do 22 super - popieram !

#24  2018.06.24 21:53:54 ~PIelmen

Panie dyrektorze prosze o etyce mowic do lekarzy, oni wiecznie nienachlani kasowo i też chodzą na L4 i jakoś o etyce imoralnosci nikt im nie wyppomina. a biorę nie 2000zł/mies tylko za JEDEN dyżur. Czy to jest moralne i etyczne. Niech się Pan stuknie w czoło

#25  2018.06.27 02:42:55 ~piel

Albo do siebie najlepiej

Dodaj komentarz