160 pielęgniarek na zwolnieniach. Zobacz pismo dyrektora szpitala: zasady etyki zawodowej "wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania...". Sytuacja manipulowania prawem pracownika do świadczeń chorobowych... Pragniemy nadal postrzegać pielęgniarstwo jako powołanie...".

Pielęgniarki na zwolnieniach

 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH 

Zobacz informację prasową zakładowej organizacji związku pielęgniarek i położnych, która jest odniesieniem do powyższego pisma dyrektora szpitala.