Pielęgniarki pielęgniarkom (?!) Rzecz niepojęta! Pielęgniarki na zwolnieniach, a inne pielęgniarki przychodzą na dyżury z innego szpitala...

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

26 czerwca 2018

Drogie Koleżanki Pielęgniarki, Drodzy Koledzy Pielęgniarze z innych szpitali!

Dziękujemy Wam bardzo, że tak wspieracie działania związkowe w naszym szpitalu, pomagając Dyrekcji szpitala i uroczej naszej Pani Kadrowej oraz troskliwej Pani Naczelnej.

Ze wzruszeniem przyjęliśmy wiadomość jak chętnie zgodziliście się rozbić solidarność zawodową, biorąc dyżury na umowę zlecenie lub zatrudniając się na umowę o pracę i przystępując ramię w ramię do pracy z naszymi wspaniałymi oddziałowymi i koordynującymi. Dzięki temu my także widzimy szansę na realizację naszych żądań, kiedy to Wy wypoczęte po 12-godzinnych dyżurach w swoich szpitalach biegniecie tudzież jedziecie z szaleńszą prędkością do naszego szpitala, by tutaj odbyć kolejne 12-godzin w ramach powołania pielęgniarskiego, jak zwykł to nazywać Nasz Dyrektor, a tym samym mając zapewnione 24-godziny pracy dla dobra pacjentów.

Dzięki usłużnej Waszej pomocy, nasze koleżanki, które pozostały w pracy, mają o wiele mniej pracy i obowiązków, a możliwość przyuczenia Was do pracy na oddziale daje im niestworzoną okazję do przećwiczenia zdolność wykonywania kilku czynności jednocześnie i wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń. Te piękne słowa o wsparciu podczas medialnych Waszych wystąpień, jak to wspieramy się, stają się naszym kandydatem do „Złotej Czcionki” Teleexpressu i zasługują na medal za oddanie od Naszej Dyrekcji. Dzięki Waszemu poświęceniu dla naszego szpitala dostrzegamy, iż pojęcie „łamistrajki” żyje dalej własnym życiem od lat 70-tych i 80-tych.

Liczymy, że Wasze uczciwe sumienie pozwoli Wam dobrze wydać środki finansowe pozyskane za dyżury w naszym szpitalu i posłuży pielęgniarkom m.in. z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie do spełnienia ich najskrytszych życzeń w zdrowiu i spokoju psychicznym.

Pielęgniarki, pielęgniarze i położne pracujące w SPSK nr 1 w Lublinie


NIE CZAS NA PROTESTY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH?

25 czerwca 2018 roku

Zobacz wywiad z panią Zofią Małas - pielęgniarką, której wynagrodzenie to około 20 tys. złotych. 


NADCHODZI KATASTROFA - BRAK PIELĘGNIAREK 

26 czerwca 2018 roku


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

26 czerwca 2018 roku


25 czerwca 2018 roku

Informacja prasowa od pielęgniarek na zwolnieniach... Dyżury 24-godzinne pielęgniarek oddziałowych... Rzecznik szpitala: „Pacjentom przebywającym w naszym szpitalu opieka pielęgniarska jest zapewniona”.

Pielęgniarki na zwolnieniach... Dzisiejsza Rzeczpospolita: Protest pielęgniarek może dotknąć całego kraju...

"Od lipca lekarz po studiach na pierwszym roku rezydentury w specjalizacji nie uznawanej za priorytetową zarobi 4 tys. zł brutto miesięcznie. To więcej, niż dyrektorzy szpitali przeznaczają na wynagrodzenie doświadczonej pielęgniarki ze specjalizacją. I to uwzględniając wszystkie składki – mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP)".

Zobacz cały artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolita:

Protest pielęgniarek może dotknąć całego kraju...

24 czerwca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach otrzymują sms... Zobacz odpowiedź pielęgniarek...

23 czerwca 2018 roku

160 pielęgniarek na zwolnieniach. Zobacz pismo dyrektora szpitala: zasady etyki zawodowej "wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania...". Sytuacja manipulowania prawem pracownika do świadczeń chorobowych... Pragniemy nadal postrzegać pielęgniarstwo jako powołanie...".

22 czerwca 2018 roku

Dyrekcja szpitala wysyła korespondencję do związków zawodowych w sprawie kary nagany dla przewodniczącej związku pielęgniarek. Koszt przesyłki kurierem... 331,50 (trzysta trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

Pielęgniarki na zwolnieniach. Dyrekcja zaproponowała 186 zł podwyżki. Ile to godzin pracy rezydenta? Dwie czy trzy godziny? Czasy takich propozycji dla naszej grupy bezpowrotnie mijają. Lekarzom od 1 lipca 40% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a pielęgniarkom ochłapy?

20 czerwca 2018 roku

Pielęgniarki chcą likwidacji wielkich dysproporcji w wynagrodzeniach. – Zdarza się, że zasadnicza pensja pielęgniarki z wieloletnim stażem to 2250 zł brutto, a nowa, która zaczyna pracę i musi się dopiero wdrożyć, może dostawać nawet 2770–2800 zł brutto.

Zobacz szczegóły...

20 czerwca 2018 roku

Pracownicy powiadomili dyrekcję, że są na zwolnieniach lekarskich i nie przyjdą do pracy. Niskie wynagrodzenia to nie wszystko! "Sanitariusze wożą pacjentów na badania, jeżdżą w karetkach, wożą butle tlenowe, bo system ścienny nie działa. Ratownicy pobierają krew i rejestrują pacjentów, bez jakiegokolwiek szkolenia".

Zobacz szczegóły...

20 czerwca 2018 roku

Media: Wczoraj znaczna część pielęgniarek szpitala wojewódzkiego postanowiła wziąć L4. Choć taka liczba wskazuje na groźną epidemię, w ostatnich tygodniach podobne sytuacje zdarzały się w wielu polskich szpitalach.

Zobacz szczegóły...

19 czerwca 2018 roku

Około 115 pielęgniarek ze jednego szpitala wzięło zwolnienia lekarskie. Chcą podwyżek pensji...

Zobacz szczegóły

19 czerwca 2018 roku

Lublin. To już czwarty szpital z pielęgniarkami na zwolnieniach. MSWiA. Na oddziałach zostały pielęgniarki oddziałowe. 90 % pielęgniarek anestezjologicznych oraz instrumentariuszek  na L4.

Zobacz szczegóły

19 czerwca 2018 roku

Wielkopolska! Pielęgniarki na zwolnieniach w Koninie. Ponad 80 pielęgniarek. Dyrektor zgłasza sprawę do ZUS i wyraża pogląd: "Nie jest to w porządku zachowanie i to chcę powiedzieć jednoznacznie".

Zobacz szczegóły 

18 czerwca 2018 roku

Szefostwo szpitala do pielęgniarek na zwolnieniach: Proszę się uspokoić i wrócić do pacy (...) Nie chcę straszyć, ale następstwem mogą być wypowiedzenia (...) podczas postępowania upadłościowego nie działają żadne okresy ochronne, czy na zwolnieniach lekarskich, czy kobiet w ciąży, czy pracowników związkowców.

Zobacz całą relację...

18 czerwca 2018 roku

To eskalacja konfliktu na linii pielęgniarki - dyrekcja szpitala - mówi przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Postulaty pozapłacowe pielęgniarek. Jest ich sześć:

- zakazu pracy na jednoosobowym dyżurze, co stanowi realne zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i personelu, a jest praktykowane w szpitalu w Choroszczy;

- zastosowania się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dot. wydawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych (np. wody podczas upałów);

- umożliwienia pielęgniarkom zmiany oddziału na ich wyraźną prośbę, np. w sytuacji, gdy pielęgniarka się starzeje i nie jest w stanie wykonywać niektórych ciężkich czynności.

Zobacz pozostałe postulaty pozapłacowe pielęgniarek

Suwalskie pielęgniarki domagają się 1000 zł podwyżki.

Zobacz szczegóły.

16 czerwca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach w kolejnym szpitalu. Dyrektor wypłaca z zembalowego tzw. "podwyżki" zapisane w ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, bo "ministerstwo zabezpiecza środki wyłącznie na podwyżki z tzw. „zembalowego”.

Zobacz szczegóły...

15 czerwca 2018 roku

W tym szpitalu już blisko 50 z 220 pielęgniarek wzięło zwolnienia lekarskie. Ile zarabiają? Ponad 130 pielęgniarek z biłgorajskiego szpitala ma 1700–1800 zł brutto zasadniczego wynagrodzenia i to są już kwoty po dodaniu tzw. zembalowego. Od samych tych kwot można się rozchorować!

Zobacz szczegóły...


15 czerwca 2018 

Video - zobacz wywiad z rzecznikiem szpitala, w którym pielęgniarki instrumentariuszki i anestezjologiczne masowo chorują. Pytanie redaktora do rzecznika: kiedy pielęgniarki wrócą?

14 czerwca 2018 

Szpital w dramatycznej sytuacji. Pielęgniarki na L4 - Mamy problemy z zabezpieczeniem dyżurów nocnych. Największe braki kadrowe są na oddziale chorób wewnętrznych - mówi dyr. Kwiatkowski.


12 czerwca 2018 roku

Poniżej publikuję projekt nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia, w kontekście zawodów: pielęgniarka, położna, sekretarka medyczna, salowa.

1. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej względem zawodu: sekretarka medyczna.

Obecnie ministerstwo zdrowia przedstawia do konsultacji społecznej regulacje prawne sankcjonujące zawód sekretarki medycznej jako zawód medyczny. Wobec powyższego (zgodnie z tabelą publikowaną powyżej) grupa zawodowa - sekretarka medyczna - zostanie zaszeregowana w grupie 10. Tej grupie przypisano "współczynnik pracy" -  0,64. W tej samej wysokości jak współczynnik, który przypisano grupie zawodowej zaszeregowanej w poz. 9 - "Pielęgniarka albo położna, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia". 

Obecnie zawód "sekretarka medyczna" nie jest zawodem medycznym. W niektórych szpitalach, regulaminy wynagradzania i organizacyjne określają zawód sekretarki medycznej jako zawód medyczny. Teraz ma być to usankcjonowane na poziomie ustawowym. 

No, ale sekretarka medyczna to oczko w głowie nowego ministra zdrowia i antidotum na wszystkie bolączki systemu "służby zdrowia", pod sztandarami dobrej zmiany. 

Wniosek: pani Józefa Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych oraz sekretarki medyczne!

2. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej względem zawodu: salowa.

Z powyższej siatki płac wynika, że pielęgniarka i położna została obdarzona współczynnikiem pracy 0,64 natomiast salowa współczynnikiem w w ysokości 0,53. Różnica w złotówkach to: 429 złotych.

Natomiast prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje wspólczynnik pracy w grupie 11 podnieść z 0,53 do 0,58. Wtedy różnica pomiędzy zawodem pielęgniarki i położnej a zawodem salowej, na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyniesie: 234 złote. 

Mariusz Mielcarek 

15 czerwca 2018 roku - W Polsce jednak pielęgniarki cenią! Ministerstwo zdrowia podało, że na skutek obowiązującej ustawy o najniższych wynagrodzeniach średnie wynagrodzenia lekarza bez specjalizacji wynosi 3 512 zł, natomiast pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją 3 211 zł.


Zobacz także w Aktualnościach

UWAGA!!!  Uchwała organu izby pielęgniarek i położnych z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie dodatków brutto brutto.

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Komentarze użytkowników

#1  2018.06.26 16:01:57 ~Piel.

Ba. Nie dość, że biegną pomagać te z innych szpitali to pomagają również te z innych oddziałów. Za dodatkową kasę oczywiście. A wszystko to w ramach solidarności. Dziękujemy wam z całego serca. Ciekawe jak spojrzycie w lusterko?

#2  2018.06.26 16:04:28 ~Piel. Anes

Dziewczyny rozumiem potrzebę wzrostu waszych dochodów. Dużo osób obiecywało solidarność względem koleżanek z Lublina- nasze koleżanki są z dyrekcja w sporze zbiorowym, nie utrudniajmy im tego latajac dziury kadrowe podczas ich nieobecności. Niech w końcu ludzie zrozumieją że pielęgniarka to nie maszyna, nie będzie pracować ponad siły, nie będzie przekładać pracy na wyższym szczeblu niż swojego zdrowia. Pamiętajcie! Pielęgniarka to nie robot.

#3  2018.06.26 16:17:51 ~piel.

To jest naprawdę świństwo. Te zachłanne osoby powinny się wstydzić tego co robią swoim koleżankom. Zamiast wspierać te osoby , które walczą o godne wynagrodzenie to rzucają im jeszcze kłody pod nogi . Wstyd na całą POLSKĘ. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne z SPSK nr 1 trzymam za was kciuki. Walczcie o swoje.

#4  2018.06.26 16:19:03 ~a_

Nigdy się nie nauczą od lekarzy. U nich nie było żadnego łamistrajka! Pomroczność jasna pielęgniarek.

#5  2018.06.26 16:37:39 ~pielęgniar

Tragedia, nawet komentarz zbyteczny, potrafimy się tylko wykłócać o ilość kursików i nic po za tym. Po 33 lata wstyd mi się przyznać,że jestem pielęgniarką. Nic się nie nauczyłyśmy choćby od rezydentów, ręce opadają.

#6  2018.06.26 16:41:08 ~Anna p

Tak nas traktują jak sobie na to zasługujemy! Pracodawca w Lublinie wie ze ma pielegniarki bo usłużne naczelne i oddziałowe przesuwają resztę! Do oddziałowych i naczelnych: będziemy o was pamietać ! Wstydźcie sie! Warto być przyzwoitym! Wszystkie funkcyjne wszystkich szczebli jazda do roboty przy pacjentach w całym kraju!

#7  2018.06.26 16:41:38 ~Anna p

Tak nas traktują jak sobie na to zasługujemy! Pracodawca w Lublinie wie ze ma pielegniarki bo usłużne naczelne i oddziałowe przesuwają resztę! Do oddziałowych i naczelnych: będziemy o was pamietać ! Wstydźcie sie! Warto być przyzwoitym! Wszystkie funkcyjne wszystkich szczebli jazda do roboty przy pacjentach w całym kraju!

#8  2018.06.26 16:41:42 ~Anna p

Tak nas traktują jak sobie na to zasługujemy! Pracodawca w Lublinie wie ze ma pielegniarki bo usłużne naczelne i oddziałowe przesuwają resztę! Do oddziałowych i naczelnych: będziemy o was pamietać ! Wstydźcie sie! Warto być przyzwoitym! Wszystkie funkcyjne wszystkich szczebli jazda do roboty przy pacjentach w całym kraju!

#9  2018.06.26 16:41:52 ~Anna p

Tak nas traktują jak sobie na to zasługujemy! Pracodawca w Lublinie wie ze ma pielegniarki bo usłużne naczelne i oddziałowe przesuwają resztę! Do oddziałowych i naczelnych: będziemy o was pamietać ! Wstydźcie sie! Warto być przyzwoitym! Wszystkie funkcyjne wszystkich szczebli jazda do roboty przy pacjentach w całym kraju!

#10  2018.06.26 16:51:37 ~ewa

W szpitalu w którym pracuję też tak jest. Odeszło kilka pielęgniarek z torakochirurgii, grafik rozsypał się. No ale cóż znalazły się dziewczyny, które wzięły nadgodziny. Jedna z nich rekordowo pociągnęła 8 nocy pod rząd i jest z tego dumna. Nieważne, że pracę robi po łebkach, krzyczy na pacjentów i na koleżanki. Jest okropna i trudno z nią wytrzymać, "wali" grafik na rodzimym oddziale swoimi zamianami, albo urywa się z pracy, albo spóźnia i nie widzi w tym żadnego problemu. Nie chcę z nią pracować, bo nie dosyć , że jest nielojalna wobec środowiska, to jeszcze ma okropny charakter. Ale cóż muszą to jeszcze zauważyć inne koleżanki i oddziałowa. No cóż poczekam, aż się nasyci kasą i zemdleje na dyżurze. Innego wyjścia nie ma. Pozdrawiam Koleżanki i Kolegów z Lublina. Brawo Wy

#11  2018.06.26 16:55:37 ~PIEL

Boże, nie wierzę. Nikt z lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego nie przyjął pacjentów z innej praktyki i efekt widać. Powinniście znaleźć sposób i napiętnować te osoby. Np. wywiesić ich imiona i nazwiska na tablicy ogłoszeń.

#12  2018.06.26 17:21:33 ~ja

No cóż polska pielęgniarka to wiocha pazerna i prymitywy zero mądrej walki przestaję tu pisać bo to nie ma sensu - tu tylko w tym grajdole coś nabazgracie a w mediach ogólnopolskich cisza - byście byly mądre i odważne to żadna inna obca by was nie zastąpiła !

#13  2018.06.26 17:22:35 ~Piel.

Do 10 i znowu dziewczyny a może dziewuszki ?

#14  2018.06.26 17:24:53 ~do 10

To powiedzcie tej po 8 nocach (dobrze się wyśpi a pacjenci nie zaopiekowani - kontrolujcie ją i podajcie to inspekcji pracy i rzecznika praw pacjenta i prokuratury ! ) że już zbieracie się na wieniec !

#15  2018.06.26 17:25:25 ~do 14

A nawet i na wieniec nie zasłużyła

#16  2018.06.26 17:26:19 ~Piel.

I gdzie nasza solidarnosc? Jak tak mozna. DRAMAT.

#17  2018.06.26 17:26:59 ~piel.

Do 12 popieram

#18  2018.06.26 17:27:45 ~Piel.

Popieram #14,15 !

#19  2018.06.26 17:29:07 ~Piel.

Do 4 jaka tam pomroczność - celowe pazerstwo i świadome lizusostwo ! sprawa prokuratorska nie darujcie

#20  2018.06.26 17:30:02 ~do 1

Do 1 pazerność i lusterko akurat !

#21  2018.06.26 17:40:00 ~Piel.

Jak mozna w lustro spojrzec? CO ZA PAZERNOSC.

#22  2018.06.26 18:16:19 ~Piel

Niech tym sukom ta zarobiona kasa stanie w gardle albo zostawią ja w aptece tylko tyle można im życzyć. Koleżanki Kurujcie się niech ciągną po 8 nocek potem pociągną je ma wózku.

#23  2018.06.26 18:36:01 ~Ewa

Co za prymitywne babska , niech z tej pazerności i swojej tępoty padną na ryj TEGO IM ŻYCZĘ!

#24  2018.06.26 18:43:05 ~pielęgniar

Pani Józefa S na łamach Rynku Zdrowia wie jak odciążyć lekarzu-brawo! Rezydenci z podwyżkami, a pielęgniarki do obozów pracy, jak nie dadzą rady to są takie ,które pomogą. Pamiętacie koleżanki słynny okrzyk , Pomożecie", a my gremialnie , Pomożemy"

#25  2018.06.26 18:47:25 ~Pielegniar

Wszędzie są takie suki pazerne na kasę, nigdzie nie ma jedności. Mam nadzieję że czytają to i choć trochę sie zastanowią, zawsze będziemy zarabiać grosze jak wśród nas będą takie obrzydliwe baby. Apeluje do pielęgniarek pracujących w rodzimych oddziałach jeżeli przyjedzie taka pazerna zignorujcie ją, pokażcie że jest zbędna i nie pochwalacie takiego zachowania. Tylko tak może uda nam sie wytępic te prostaczki.

#26  2018.06.26 18:47:59 ~pielęgniar

Przejęzyczenie- nie lekarzu tylko lekarzy, poprawiam bo zaraz mi jakaś uczona koleżanka zwróci uwagę. I jeszcze jedno P. Małas chce zachęty dla młodych absolwentek-szczytne, niestety młodzież ma praktyki na oddziałach i widzi co ich czeka za parę lat, więc o czym mowa.

#27  2018.06.26 19:07:05 ~pazerna su

Tak , pracuję na 2 etaty. jestem pazerną suką.Mam 1700 zł kredytu/czasami w życiu tak się układa/ , czynsz za mieszkanie , to następne 550, razem miesięcznie na wszelkiego rodzaju zobowiązania wydaję 3000zł. Mój mąż ma 1200 zł renty i 1 grupę inwalidzką. Pazerna suka chce jeść , pić i ubrać się, pazerna suka też się czasami myje. Pazerna suka ma 50 lat , i jedynie nadzieję , że emerytura jaką wypracowała starczy na opłaty i leki na stare lata , i nie będzie zdana na łaskę dziecka , któremu może też się nie przelewa. 60% pielęgniarek dorabia , nie na perfumy , zaręczam że mają powody. Nikt o zdrowych zmysłach nie tyra dla przyjemności. Solidaryzuję się z koleżankami , jak będzie trzeba pójdę razem z nimi - nie dla siebie , a dla tych , które dopiero zaczynają , żeby nie musiały podpierać się nosem jak ja -Pazerna suka

#28  2018.06.26 19:14:39 ~Piel.

DO#27. ZROZUM, BEZ JEDNOSCI NIC SIE NIEUDA WYWALCZYC! Zycze duzo zdrowia i wiecej pracy

#29  2018.06.26 19:20:31 ~pazerna su

Solidaryzuję się z koleżankami , jak będzie trzeba pójdę razem z nimi - nie dla siebie , a dla tych , które dopiero zaczynają , żeby nie musiały podpierać się nosem jak ja -Pazerna suka

#30  2018.06.26 19:26:13 ~beata

Dlatego,że jesteś ta pazerną su.jak sama mówisz odważne pielęgniarki, które powiedziały dość nie mogą nic wywalczyć również dla ciebie,żebyś nie musiała harować na dwa etaty, tylko godnie żyć z jednego, zastanów się

#31  2018.06.26 19:31:13 ~Janiepazer

Do 27 Brawo. Popieram Cię w 100 %. Wszystkie podajecie za przykład solidarność lekarzy. Różni nas coś jeszcze. Poziom. Bo ten tutaj dawno osiągnął już dno.

#32  2018.06.26 20:05:43 ~pazerna su

Podstawy mam 2540 , niby jak mam żyć z jednego etatu? Mąż porusza się o chodziku , ma 1200 renty , jego leki kosztują 350 , nie korzystam z socjalu , zapieprzam ponad siły a Wy pielęgniarki , katoliczki życzycie mi więcej pracy ? ''Co za prymitywne babska , niech z tej pazerności i swojej tępoty padną na ryj TEGO IM ŻYCZĘ! ''- tego mi życzycie? TO WŁAŚNIE JEST WASZ OBRAZ , PLUJECIE JADEM , TAK NIECH ZDECHNIE , PADNIE NA RYJ , TA MOJA KOLEŻANKA PIELĘGNIARKA , TERAZ TO JA SIĘ WSTYDZĘ .

#33  2018.06.26 20:09:20 ~do32

Korzystaj lepiej z socjalu,bo długo nie pociągniesz zap.ponad siły.

#34  2018.06.26 20:20:00 ~Do 32

Niektóre mają w życiu jeszcze gorzej niż ty , ale tak jak ty postąpiłas to żenada

#35  2018.06.26 21:12:36 ~Do pazerne

Cóż tu dużo mówić. Lubisz się użalać nad sobą i wybierać najłatwiejszą opcję. Mężusia zagoń do roboty niech się przekwalifikuje czy zacznie pracować zdalnie. Możesz wyjechać za granicę, ale wolisz srać do własnego gniazda. Ach, jeszcze jedno, coś co cechuje pazerne suki to głupota. Tak, jest to najczystsza głupota, bo gdyby pzaerne suki pomyślały dłużej niż 5 minut to może zauważyłyby, że biorąc jeden etat przez MIESIĄC upadłoby całe pielęgniarstwo i zmiany wprowadzone byłyby natychmiastowo. Droga pazerna suko, gdybyś zacisnęła zębuszki na miesiąc to 5000 dostawałabyś z jednego etatu, a nie trzech :) Niestety mój tok myślenia wykazują osoby inteligentne, a nie pazerne suki które żyją z dnia na dzień. Prawda w oczy kole, nie sądzisz?

#36  2018.06.26 21:12:50 ~a_

Przykre że takie komentarze piszą pielęgniarki. Do wieloetetaówek - to przez was mamy tak, jak mamy. żadne tam tłumaczenia : dom, dzieci, kredyty itp, itd. Na tym to polega, że z jednej pracy , za którą jest zapłata taka, że powinno starczyć na dom, dzieci, kredyty. Jesteś wtedy wieloetatówko wyspana, mniej zestresowana i nie wykończona. W przypadku pracy na kilku etatach prawda jest taka, że korzystasz z uprzejmości jednoetatówek możesz się spóźnić/ dojazd/, możesz wcześniej wyjść i na nockach powiedzmy sobie to szczerze, też się nie przemęczasz. Tak więc wieloetatówko nie tylko nam jednoetatowym "dokładasz", ale sama też długo nie pociągniesz w tym tempie. Czas się ogarnąć!

#37  2018.06.26 21:27:18 ~Do 32

No i co? Ile tak jeszcze pociągniesz? Liczysz na podziw, a może na współczucie? Mam ci zapalić świeczkę na ołtarzyku czy co? A może mam ci być wdzięczna za to, że zapier.m za miskę ryżu przez takie prymitywy jak ty? Co mnie obchodzi twój kredyt? Kiedy dotrze do takich tępych bab, że wystarczyłoby 2-3 miesiące pracy na jednym etacie, aby w końcu zaczęli doceniać polskie pielęgniarki? Każda, która tego nie rozumie, jest nie tylko pazerną su.ą, ale i pielęgniarską prostytutką.

#38  2018.06.26 21:30:16 ~Joanna

Rozumię, że niektóre koleżanki są w tak trudnej sytuacji, że muszą tyrać na dodatkowych etatach. Ale niestety wiele nie ma umiaru. A branie dyżurów w tej sytuacji przez pielęgniarki z innych placówek to nawet świństwem nazwać nie można. Jak mamy cokolwiek osiągnąć jak zawsze znajdą się jakieś jelenie, które pokażą, że dadzą radę - nie ważne, że byle jak - przepracować kolejną dobę i wszystko spierd.ą .Kiedy wreszcie te pazerne przejrzą na oczy?

#39  2018.06.26 21:40:09 ~pielęg 1

Pielęgniarki to specyficzne środowisko, nie umieją się zjednoczyć, tylko jeszcze dołki kopią pod koleżankami i wspierają lekarzy swoim postępowaniem i lekarzom pomagają napychać kieszenie za marne parę złoty a Oni się cieszą, że my jesteśmy takie głupie. Przykładów jest mnóstwo aż żal pisać, my nigdy nie wywalczymy tego żeby nas lepiej traktowano same sobie jesteśmy winne.

#40  2018.06.26 22:51:50 ~Ja

Z czystym sumieniem powiem:a nie mowilam? Kiedy zaczely sie te protesty powiedzialam tutaj,ze beda judaszowe siostry. Wtedy malo mi nie przegryxiono tetnicy za te slowa. A jednak znalazly sie takie. Dla dodatkowych 50 zl.sprzedadza wlasna matke czy dziecko

#41  2018.06.26 23:21:56 ~piel

Wolałabym iść po te 350 zł do MOPSu , niż być łamistrajkiem. Zero idei i pomyślunku.

#42  2018.06.26 23:32:55 ~Piel

Każda z nas się śmieje z tych pazernych wieloetatowek jak przylażą na dyżury Bóg wie skąd. Spieprzać chętnie bym powiedziała ale jakoś tak nie wypada

#43  2018.06.26 23:36:20 ~Ja

Już ja widzę jak wam ciężko i musicie pracować na dwa etaty, mam takie w pracy. Cudaki ! Kłamczuchy !

#44  2018.06.27 00:14:13 ~do 43

U mnie też są takie, a później opowiadają co kupują, gdzie jadą i z najwyższej półki, takie biedne.

#45  2018.06.27 03:59:33 ~jednoetat&

Narzekamy na „wieloetatówki” i na tym kończy się nasze działanie. Mogą one funkcjonować tylko przy cichej akceptacji NFZ ( przekraczanie godzin pracy ), na co nie mamy wpływu, ale też przy naszej akceptacji czy wręcz pomocy. Jeżeli jesteś z taką w pracy podziel się z nią obowiązkami po równo. Nie pozwalaj na spanie , wcześniejsze wychodzenie czy spóźnianie się do pracy. Nie zamieniaj się z nią na dyżury. Zgłaszanie przełożonym o nieprawidłowościach w wykonywaniu przez nią zadań nie traktuj jako donos a jako dbałość o dobro pacjenta i przede wszystkim własne. Nie bierz pod uwagę ich kredytów – te bierzemy oceniając swoją zdolność do ich spłacania. To jedyna droga do wyeliminowania tej patologii i poprawy sytuacji nas wszystkich. Czy to tak wiele ? Pisanie prawdy, jak w #37 to trochę za mało.

#46  2018.06.27 07:21:47 ~Do 45

Tak właśnie robię, jak pani pisze, a o zamianę w grafiku nawet żadna mnie nie pyta, bo wie, jak będzie odpowiedź. O wcześniejszym wychodzeniu czy spóźnianiu się do pracy na moim dyżurze też nie ma mowy, bo wiedzą, że nie zaczynam wcześniej, nie zostaję dłużej i nie pracuję sama. Nawet nie próbują, bo znają moją reakcję. Są osoby, które wiecznie idą im na rękę, ale same też dorabiają. Pazerne wieloetatówki to nowotwór polskiego pielęgniarstwa, przez które tez zawód po prostu się rozpada. To pielęgniarskie prostytutki oczekujące medalu i współczucia od nas pracujących na jednym etacie. U mnie tego nie znajdą.

#47  2018.06.27 08:03:59 ~Do#46

Oby takich jak najwięcej. Na wszystkie oczywiście nie mamy co liczyć.

#48  2018.06.27 08:48:30 ~nurse

Do czego doszło na tym portalu że wyzywacie się od "pielęgniarskich prostytutek" przecież tu może każdy wejść i przeczytać żadna grupa zawodowa w ten sposób nie dyskutuje a potem zdziwienie że nikt nas nie szanuje? takie mądre i wygadane tutaj a na swoich oddziałach tylko gadanie po kątach w dyżurce i w szatni zero zwolnień zero narzekania robienie wszystko za wszystkich byle by tylko pani oddziałowa była zadowolona

#49  2018.06.27 09:35:40 ~Do 48

Myślę że jesteśmy już tak zdesperowane i zmęczone walką z wiatrakami, że mówimy i piszemy jak wyżej. Nie dość, że rząd ma nas w d, Dyrekcja, naczelna, oddziałowa to jeszcze koleżanki kładą kłody pod nogi. Dalej liżcie dupy wszystkim, usłużne panienki aż wstyd nawet czasem patrzeć jak się podlizujecie na oddziale, bądźcie wreszcie normalne ! Jesteście dorosłymi kobietami ! Co za wstrętne środowisko !

#50  2018.06.27 09:38:59 ~Piel

I tak gówno macie z tego włażenia w dupę. A nie. Może parę nocek więcej i parę dyżurów w weekend. Ha ha gówno w zlotku

#51  2018.06.27 10:38:37 ~Piel.

Do 24 zgadza się to dopiero podlizuch lekarski z tej szczurek-żelazko i dlatego tak wysoko zaszła - kobieto jak ci nie wstyd i co teraz za ten pomysł dostaniesz kolejną nagrodę bo ci się należy - kosztem ciężkiej pracy pielęgniarek ( tym razem to będą nagrody tzw. pod stołem i po cichu )

#52  2018.06.27 10:46:27 ~Jola

Do 26 popraw się - ale po co szydzisz od razu z uczonych ? Sama prowokujesz sytuację żeby zwracać ci uwagę albo uznać za prymitywną - niestety! Kiedy zmienicie co niektóre (a dużo jest jeszcze takich) mentalność ? I ty możesz się uczyć i nie zazdrościć innym i z pokorą przyjmować poprawianie Koleżanek i Kolegów wtedy kiedy zajdzie taka konieczność - " jak nas słyszą - jak nas widzą "

#53  2018.06.27 10:54:08 ~Do 27

To pazerna suko najpierw zrozum, że jak mądrze zawalczysz to nie będziesz brać bezmyślnych kredytów - tylko praca na 1 etat i od razu mamy godną podwyżkę ( brak personelu - zrozumiano ? ) A póżniej możesz dalej pazerować jak padniesz na pysk - wszystko ma swój czas ! Zrozumiano ? I nie pisz takich głupot więcej tu bo nie jedna by tak napisała ! Musi być najpierw logiczny początek działania każdej z nas - zrozumiano ? W razie potrzeby wytłumaczę jak krowie na rowie (inaczej do ciebie nie można) ale ty dobrze wiesz o co chodzi i nie szukaj tu cwaniaro litości !

#54  2018.06.27 11:01:42 ~do 27

Jak ci nie wstyd pisać te głupoty przy niskich zarobkach pielęgniarek - już dawno koleżanki powinny ciebie wyrzucić z tego pazerstwa ! Obserwujcie pracę pazernych bo jest to praca na pół gwizdka i wyciągać publicznie i prawnie konsekwencje !

#55  2018.06.27 11:03:30 ~Piel.

Do 46 - super, super i brawo lepiej napisać tego nie można było !

#56  2018.06.27 11:04:34 ~Ja

A gdzie prokurator na to pazerstwo ?

#57  2018.06.27 13:37:58 ~piel.

Do 53 bardzo dobrze napisane

#58  2018.06.27 14:40:28 ~do 26

Jak ty piszesz "uczona" ? - to tak jak kiedyś było np. salowa mówiła albo jeszcze mówi o lekarzu ale żeby pielęgniarka o pielęgniarce ? Aż takie zacofanie czy zazdrość, zawiść ? A może jesteś sprzątaczką ? Skąd ty przyszłaś do zawodu pielęgniarki - coraz więcej plebsu !

#59  2018.06.27 16:13:28 ~pielęgniar

Nie jestem plebsem , ale nawet jeżeli bym nim była to należy mi się szacunek.

#60  2018.06.27 16:35:30 ~piel

Pazerne suki , prostytutki , pupliczny lincz, mowa nienawiści, to poziom dyskusji pielęgniarstwa walczącego o szacunek do zawodu.

#61  2018.06.27 19:53:37 ~Piel.

I tak właśnie wygląda nasza zawodowa solidarność. A potem zdziwienie że nie ma dla nas szacunku lekarz czy pacjent. Chcemy coś osiągnąć ? To więcej konsekwencji i rozumu w działaniach.

#62  2018.06.28 08:31:10 ~Piel.

Do 59 to więc zwracaj uwagę na to co mówisz i piszesz

#63  2018.06.28 08:31:57 ~ja

Do 59 tak wszystkim szacunek tylko pielęgniarka pielęgniarce wilkiem

#64  2018.06.28 08:38:22 ~do 60

Bardzo dobre dosadne komentarze o bezmyślnych,pazernych.Tego nie da się komentować łagodnie i kulturalnie,bo agresja słowna w mojej ocenie jest w tym akurat przypadku bardzo uzasadniona.

#65  2018.06.28 09:24:56 ~do 51

Bardzo dobra wypowiedz - wczoraj Szczurek ukazała się jak duch - migawka w telewizyjnych Faktach po 19 i taką dobrą udała mówiąc żeby środki bólowe były podawane w karetkach proszę co asystentka szumowskiego robi - zero info o pielęgniarkach - żeby aż tak się od nas odcinać w dużych mediach ? Wejdżcie na jej stronę na FB - zero info o pielęgniarkach a sama jest pielęgniarką ! SKANDAL PRZY TAKICH BRAKACH PIELĘGNIAREK W SZPITALU I PRACUJĄCYCH PRZEMĘCZONYCH PIELĘGNIARKACH ŻEBY NIC NIE POWIEDZIEĆ PUBLICZNIE ?

#66  2018.06.28 10:35:42 ~do 65

Tez widzialam popieram 65

#67  2018.06.28 12:18:42 ~Monia

Te które pracują u mnie na dwóch etatach też mówią że mąż chory, dzieci na studiach, po rozwodzie. itd. A wakacje się zbliżają i trwa licytacja która gdzie jedzie i za ile. Jednoetatowki jadą pod namiot, ubierają się w ciucholandzie a zakupy robią w Biedronce. Da się! Pozdrowienia dla wszystkich mądrych, odważnych koleżanek.

#68  2018.06.28 12:53:30 ~Piel

Powiem slowami papieża Jana Pawla "nie ma wolnosci bez solidarnosci"nic nie ma. Czlowiek sam pochłonięty egoizmem nigdy nie będzie szczęśliwy.

#69  2018.06.29 13:51:42 ~RK

Do 67 mądre i na czasie- przemówi ?

#70  2018.08.04 02:02:20 ~RatMed/Fel

Ja bym przyszedł pomóc dyrekcji. Wiecie dlaczego Panie PIELĘGNIARKI. Ponieważ Was poprosty nie lubię jako grupy (choć parę znam osobiście i bardzo to sobie cenię) Załatwi Was brak solidarności, nie umiecie się dogadać między sobą nie mówiąc o innymi. Chyba, że to Wy jesteście ponad inne zawody. Ratownicy Medyczni poszli do protestu z innymi zawodami, poparli ich lekarze, rezydenci itd Żeby była jasność Mnie pieniędzy nie brakuje, a dyżur po złości bym wziął na oddziale. Sprawdził bym czy posiadam magiczne holistyczne podejście do pacjenta. Czy moje kompetencje Ratownika Medycznego wystarczyłyby na oddział ))))

#71  2018.08.04 02:02:25 ~RatMed/Fel

Ja bym przyszedł pomóc dyrekcji. Wiecie dlaczego Panie PIELĘGNIARKI. Ponieważ Was poprosty nie lubię jako grupy (choć parę znam osobiście i bardzo to sobie cenię) Załatwi Was brak solidarności, nie umiecie się dogadać między sobą nie mówiąc o innymi. Chyba, że to Wy jesteście ponad inne zawody. Ratownicy Medyczni poszli do protestu z innymi zawodami, poparli ich lekarze, rezydenci itd Żeby była jasność Mnie pieniędzy nie brakuje, a dyżur po złości bym wziął na oddziale. Sprawdził bym czy posiadam magiczne holistyczne podejście do pacjenta. Czy moje kompetencje Ratownika Medycznego wystarczyłyby na oddział ))))

#72  2018.08.04 02:03:05 ~RatMed/Fel

Ja bym przyszedł pomóc dyrekcji. Wiecie dlaczego Panie PIELĘGNIARKI. Ponieważ Was poprosty nie lubię jako grupy (choć parę znam osobiście i bardzo to sobie cenię) Załatwi Was brak solidarności, nie umiecie się dogadać między sobą nie mówiąc o innymi. Chyba, że to Wy jesteście ponad inne zawody. Ratownicy Medyczni poszli do protestu z innymi zawodami, poparli ich lekarze, rezydenci itd Żeby była jasność Mnie pieniędzy nie brakuje, a dyżur po złości bym wziął na oddziale. Sprawdził bym czy posiadam magiczne holistyczne podejście do pacjenta. Czy moje kompetencje Ratownika Medycznego wystarczyłyby na oddział ))))

#73  2018.08.04 02:03:12 ~RatMed/Fel

Ja bym przyszedł pomóc dyrekcji. Wiecie dlaczego Panie PIELĘGNIARKI. Ponieważ Was poprosty nie lubię jako grupy (choć parę znam osobiście i bardzo to sobie cenię) Załatwi Was brak solidarności, nie umiecie się dogadać między sobą nie mówiąc o innych. Chyba, że to Wy jesteście ponad inne zawody. Ratownicy Medyczni poszli do protestu z innymi zawodami, poparli ich lekarze, rezydenci itd Żeby była jasność Mnie pieniędzy nie brakuje, a dyżur po złości bym wziął na oddziale. Sprawdził bym czy posiadam magiczne holistyczne podejście do pacjenta. Czy moje kompetencje Ratownika Medycznego wystarczyłyby na oddział ))))

Dodaj komentarz