Pielęgniarki i położne! Zasadnicza sprawa jest taka... Problem nie leży w tym, żeby minister włączył ochłapy, jakimi są dodatki brutto brutto, do wynagrodzenia zasadniczego! Problem polega na tym...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.