Pytanie (1) do pani Ptok i Małas: czy panie od dzisiaj będą jeździć i gasić strajki pielęgniarek oraz leczyć pielęgniarki na zwolnieniach realizując zapisy porozumienia z ministrem zdrowia z dnia 9 lipca 201 8 roku z godz. 22.47?

Pielęgniarki na zwolnieniach. Strajki pielęgniarek.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


11 lipca 2018 godz. 18.00

TREŚĆ POROZUMIENIA

(kliknij, aby zobaczyć całość)

Kliknij powyżej, aby czytać całość...

Pytanie do pani Ptok i Małas: czy panie od dzisiaj będą jeździć i gasić strajki pielęgniarek oraz leczyć pielęgniarki na zwolnieniach realizując zapisy porozumienia z ministrem zdrowia z dnia 9 lipca 201 8 roku z godz 22.47?

W powyższym porozumieniu zapisano:

"Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do wspólnego rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach leczniczych, w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i położnych".

W jaki sposób zamierzają panie realizować przedmiotowy zapis porozumienia? Po której stronie są panie sporu pielęgniarki - rząd? 

Mariusz Mielcarek 


STRAJK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Bieżące informacje w sprawie strajku znajdzesz na:

https://web.facebook.com/Zakladowaorganizacjazwiazkowa/

!!! W ramach poparcia strajku pielęgniarek i położnych polub powyższy fanpage !!!


10 lipca 2018 roku

Strajk pielęgniarek trwa. Bez przełomu po spotkaniu z wiceminister zdrowia

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki z Lublina strajkują mimo strachu przed zwolnieniami? [AUDIO]

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie kontynuują rozpoczęty w poniedziałek strajk. Domagają się podwyżek płac. Dotychczasowe rozmowy z dyrekcją nie przyniosły porozumienia. Kolejne mają się odbyć w środę rano.

Zobacz szczegóły...


9 lipca 2018 roku 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 1 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 2 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 3 z dnia 9 lipca 2018


9 lipca 2018 roku

Komentarz na pielegniarki.info.pl: 

Dlaczego Związek do tej pory nie przyznał się do błędu jakim było podpisanie dodatku zembalowego? Jakim prawem wtedy Związek podzielił pielęgniarki na te ze szpitali, poz, dps i stacji krwiodawstwa? Czy Związek wtedy nie wiedział ze wszystkie jesteśmy pielęgniarkami z prawem wykonywania zawodu? Myślę, ze gdyby wtedy Związek twardo zażądał 2 średnich krajowych i pozwolił odwiesić spory zbiorowe to teraz miałybyśmy sytuacje inna! Potem byłby czas na dodatki, specjalizacje, wskaźniki, grupy! Ale byłby to punkt wyjściowy w całym kraju! 

Zobacz komentowany artykuł


7 lipca 2018 roku

"Szczurek-Żelazko podkreśliła, że podczas ostatniego spotkania z władzami związku minister zaproponował kontynuowanie podwyżek płac pielęgniarek o 400 zł w 2019 r. - Do tej pory funkcjonuje ten dodatek znany pod nazwą 4 razy 400 zł. W tym roku miała być ostatnia transza tego dodatku i ona oczywiście będzie. Minister zdrowia zaproponował, aby w 2019 roku była kolejna transza 400 zł, czyli deklaruje sukcesywny wzrost wynagrodzeń. Nie spotkało się to z akceptacją związku zawodowego, w związku z tym to kolejne spotkanie w piątek, które będzie dotyczyło wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – poinformowała.

Źródło informacji zobacz tutaj...


7 lipca 2018 roku

Radio tokfm.pl: Sytuacja jest bardzo napięta. Myślę, że będziemy zamykać oddziały, ewakuować pacjentów i konsolidować działania ochrony zdrowia w mniejszej liczbie jednostek - Przewodnicząc Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz całą informację na www.tokfm.p

6 lipca 2018 roku

Pielęgniarki ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych sygnalizują, że lekarze są zastraszani i nie chcą wypisywać zwolnień ich chorym i przemęczonym koleżankom. Ujawniły także paski z zarobkami pielęgniarek...

Zobacz szczegóły...


KOMUNIKAT Dyrekcji Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Mielcu z dnia 06.07.2018.

W dniu 5 lipca br. dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego odbyła rozmowy z przedstawicielami personelu pielęgniarskiego, spośród którego przeszło 140 osób przebywa na zwolnieniu chorobowym. 

Dyrekcja zaproponowała personelowi pielęgniarskiemu 400 zł brutto przesunięcia środków w ramach dodatku ministerialnego do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Wszystkie pochodne liczone od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 400 zł byłyby sfinansowane z budżetu szpitala (kwota ok. 1,7 miliona zł rocznie).

W dniu 6 lipca br. propozycja została odrzucona przez personel.

Jednocześnie dyrekcja informuje, że w dniu 6 lipca br. rozpoczęły się mediacje w sprawie trwającego od kwietnia br. sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.


PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARSTWO 2018

6 lipca 2018 roku

Porównując rok 2016 do 2017 mamy 10 tys. pielęgniarek więcej w zawodzie. Coś drgnęło do przodu. Myślę, że pielęgniarki wracają z innych zawodów chociażby z powodów finansowych – powiedział w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam prof. Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odniósł się także do masowych zwolnień lekarskich pielęgniarek oraz stypendiów dla studentek położnictwa...

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie

5 lipca 2018 roku

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w podkarpackich szpitalach.

Wojewoda Ewa Leniart przekazała informację dotyczącą sytuacji związanej z absencją średniego personelu medycznego (głównie pielęgniarek) w niektórych podkarpackich szpitalach.  Według stanu na 5 lipca br.  w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przedłożono 130 zwolnień lekarskich na 488 pielęgniarek i położnych ogółem.  W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożono 191 zwolnień lekarskich na 1021 pielęgniarek i położnych ogółem. Natomiast w Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu odnotowano 218 zwolnień lekarskich na 405 pielęgniarek i położnych.

– System państwowego ratownictwa medycznego działa w sposób właściwy.  Otrzymujemy wsparcie i realizowane są przyjęcia do szpitali powiatowych z terenu województwa, jak też do szpitali niepublicznych z terenu miasta Rzeszowa. Pragnę wyrazić podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się aktywnie w to, aby sytuacja została opanowana i abyśmy mogli zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu szpitalnego w naszym województwie. Dziękuję tym pielęgniarkom i położnym, które wykonują pracę i świadomie, odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że wizyta w województwie podkarpackim ma na celu ocenę sytuacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pacjentów. Wiceminister przedstawiła również działania i rozwiązania już przyjęte, jak również te będące na etapie projektu, prowadzane przez resort zdrowia w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników służby zdrowia, w tym również pielęgniarek i położnych.

– Będziemy spotykać się z kadrą kierowniczą, ale przede wszystkim chciałabym się spotkać  z pielęgniarkami i  porozmawiać na temat aktualnych problemów, oczekiwań środowiska pielęgniarskiego po to, aby ułatwić dialog, który w mojej ocenie i ocenie ministra zdrowia został nieco zakłócony. Ministrowi zdrowia bardzo zależy na tym, alby te rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia, były wprowadzane niezwłocznie.  Chciałabym poinformować środowisko pracowników ochrony zdrowia o podjętych działaniach  w celu poprawy funkcjonowania placówek medycznych – powiedziała minister Szczurek–Żelazko w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowem.  – Zainwestowaliśmy ponad 3 mld zł w infrastrukturę techniczną, wykorzystaliśmy środki unijne, dzięki czemu doposażyliśmy podmioty lecznicze  w specjalistyczny sprzęt, przygotowaliśmy projekty, na bazie których zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych po to, aby zareagować na niekorzystną dynamikę związaną z odchodzeniem pracowników medycznych od zawodu.  Od 2016 roku została zwiększona liczba miejsc na uczelniach medycznych kształcących lekarzy. Powstały dodatkowe miejsca, które kształcą pielęgniarki – powiedziała wiceminister. Dodała, że równocześnie są podejmowane działania związane z uatrakcyjnieniem finansowym tego zawodu – m. in. jest realizowane porozumienie zawarte w 2015 r.,  na mocy którego corocznie pielęgniarki otrzymują 400 zł jako świadczenie dodatkowe, obok wynagrodzenia zasadniczego, wspomniała również o obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego. Wiceminister zapowiedziała wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez dyrektorów szpitali opiekunów medycznych, którzy będą odciążać pielęgniarki. Dodała, że trwają prace nad wprowadzeniem tzw. porady pielęgniarskiej i położnej (pielęgniarki będą mogły m.in. wypisywać recepty na określone leki).

Podczas pobytu na Podkarpaciu sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się również z przedstawicielami podmiotów leczniczych i środowisk pielęgniarskich oraz złożyła wizytę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, po zakończeniu której ponownie spotkała się z mediami podczas briefingu prasowego.

– Podejmujemy działania, aby  zaistniała sytuacja nie zagrażała bezpieczeństwu pacjentów, aby uzyskali niezbędną pomoc – podkreśliła raz jeszcze wiceminister po spotkaniu z pracownikami i dyrekcją szpitala. Spotkałam się z przedstawicielami załogi. Rozmawialiśmy na temat problemów, które artykułują pracownicy szpitala. Te problemy dotyczą warunków świadczenia pracy i warunków wynagradzania, przy czym przedstawiciele związków zawodowych akcentują, że powodem trudnej sytuacji są nie tylko żądania płacowe, wchodzą w grę inne kwestie związane z organizacją i warunkami pracy. Pracownicy oczekują ze zostaną podjęte konkretne decyzje, aby je zniwelować. Apelowałam do wszystkich stron – do strony samorządowej, do przedstawicieli dyrekcji, jak również pracowników, aby wrócili do rozmów, bo tylko w  takiej sytuacji można uzyskać kompromis – mówiła w Rzeszowie Józefa Szczurek-Żelazko.

źródło: strona Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

6 lipca 2018 roku

 

Sprawdziły się nasze wczorajsze informacje. Pani Józefa Szczurek-Żelazko pojechała do województwa podkarpackiego, gdzie już ponad 500 pielęgniarek jest na zwolnieniach. W ramach radosnej urzędniczej twórczości zakomunikowała jak to wiele się robi, ale "docierają do nas sygnały, że nasze informacje nie zawsze są komunikowane pracownikom".

Zobacz relację


Dyrektor podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Przedziały pensji: pierwszy: 4 461 a 5 000 zł; drugi: 5 000 do 5 842 zł; trzeci: 5 842 do 7 679 zł. Skąd pieniądze? Z zembalowego. Pielęgniarki mówią STRAJK!

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki jednak nie dogadały się... od poniedziałku 9 lipca strajk... "Dyrekcja przesuwa pieniądze z tabelki do tabelki, a my chcemy realnego wzrostu wynagrodzeń" Ostatecznie okazało się, że obiecany wzrost płac pochodzi z... zembalowego! 

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach - dochodzenie prokuratury - "poprzez podstępne wprowadzenie w błąd lekarzy co do stanu zdrowia uzyskały zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Zobacz szczegóły...

4 lipca 2018 roku 

Wojewoda informuje opinię publiczną ile zarabiają pielęgniarki na podkarpaciu

Posłuchaj jak mówi wojewoda

3 lipca 2018 roku 

Jak powiedział marszałek Ortyl, w większości złożone w szpitalach zwolnienia lekarskie pielęgniarek mają wymiar... – To jest to, co nas bardzo dziwi – komentuje Władysław Ortyl.

Zobacz więcej informacji...


Do grona szpitala z pielęgniarkami na zwolnieniach w dniu dzisiejszym po Tarnobrzegu (szpital powiatowy) dołączył kolejny szpital. Tym razem kliniczny! Dyrekcja na pomoc wezwała ratowników. 35 zł za godz. Odmówili? NIE!

Paraliż w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 104 pracowników nie przyszło dziś do pracy

Zobacz więcej informacji o pielęgniarkach na zwolnieniach...


Część pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu nie stawiła się dzisiaj na dyżurach. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy tylko pacjentom w stanie zagrażającym życiu.

Zobacz szczegółowe informacje...


Wybory samorządowe są dla nas ważne. Chcemy przejąć władzę, ale nie dla samej władzy - zapewniał na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Lublina Stanisław Karczewski, marszałek senatu. W trakcie został poproszony m.in. o skomentowanie tego co dzieje się w służbie zdrowia.

Zobacz co powiedział marszałek senatu o pielęgniarkach...


WOJEWODA O PIELĘGNIARKACH NA ZWOLNIENIACH

W związku z lawinową liczbą zachorowań pielęgniarek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z dyrektorem Radosławem Starownikiem z SPSK 4. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele rektora Uniwersytetu Medycznego, który jest organem prowadzącym tego szpitala, wojewódzki inspektor sanitarno-epidemiologiczny Irmina Nikiel, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
– Spotkanie dotyczyło lawinowych chorób pielęgniarek, które dzisiaj – w świetle informacji, które dostałem – w liczbie 242 (na ponad 1100 zatrudnionych) przebywają na zwolnieniach lekarskich, to jest około 20 proc. stanu. Niestety powoduje to poważne uciążliwości w działaniu szpitala, zwłaszcza na tych oddziałach, które są jedynymi w regionie. Szpital jak na razie radzi sobie z tym problemem. Niemniej jednak ta sytuacja, gdyby miała się rozwijać, rzeczywiście byłaby niekorzystna dla pacjentów – poinformował wojewoda na spotkaniu z dziennikarzami.
 
– Chcę powtórzyć i podkreślić jedną rzecz: wojewoda lubelski zajmuje się tym tylko i wyłącznie dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z województwa lubelskiego. Wojewoda nie jest organem prowadzącym dla żadnego szpitala w regionie. To są szpitale, dla których organem prowadzącym jest województwo lubelskie samorządowe, czyli Zarząd Województwa Lubelskiego z PO i PSL-u, albo są to szpitale kliniczne, dla których organem prowadzącym jest rektor Uniwersytetu Medycznego. Niemniej jednak ponieważ chodzi o potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów to rzeczywiście to spotkanie było konieczne – precyzował wojewoda.
 
Wojewoda przedstawił efekty spotkania. – Zostałem poinformowany przez pana dyrektora Starowinika z SPSK 4 oraz przedstawicieli pana rektora Dropa, że zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury, zawiadomienie w dwóch kierunkach, z czego jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów potencjalne, ale po drugie w kierunku podejrzenia wyłudzania świadczeń przez pielęgniarki. Spodziewam się, że przedmiotem tego postępowania będą zarówno świadczenia pielęgniarek, czyli to potencjalny wyłudzanie tych świadczeń, jak i zachowania lekarzy, którzy te zwolnienie lekarskie wystawiali.
 
– Sytuacja w której 242 pielęgniarki naraz w środku lata są chore jest sytuacją dość dziwną, dlatego też poprosiłem panią Irminę Nikiel, żeby zbadała sytuację epidemiologiczną w szpitalu przy ul. Jaczewskiego, tak jak i w innych szpitalach, w których ewentualnie te masowe zwolnienia lekarskie mają miejsce, bo my od naszych służb epidemiologicznych nie otrzymujemy żadnego komunikatu, żebyśmy mieli jakikolwiek problem z jakąkolwiek epidemią. Tymczasem problemy mają te szpitale. Należy przypuszczać, że są to zwolnienia fałszywe. Ja rozumiem formy protestu różne, różnego rodzaju, ale nie rozumiem ewentualnego wyłudzenia świadczeń, powtarzam ewentualnego, to jest zadanie prokuratury, żeby to zbadała. Ale też nie rozumiem igrania z życiem i zdrowiem pacjentów – zaznaczył wojewoda.
 
Poinformował także o zaangażowaniu w wyjaśnianie sprawy jeszcze jednej instytucji publicznej. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych szczególnie wnikliwie bada każdy przypadek zwolnienia lekarskiego zarówno od strony lekarza, który wystawia zwolnienie lekarskie, jak i do strony pielęgniarki, która to zwolnienie lekarskie otrzymuje. Nie taka powinna być forma protestu.

źródło: (tekst i zdjęcie) strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


1 lipca 2018 roku 

Radio Maryja: Prokuratura bada masowe zwolnienia lekarskie pielęgniarek z dwóch szpitali klinicznych w Lublinie. Na tzw. L4 przebywa tam ok. 1/5 tego personelu.

Zobacz poniżej materiał telewizyjny...

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.11 06:58:20 ~Wk*iona

Nie wiem w czyim interesie te pustostany działają, ale od wczoraj jestem na 100 % pewna! Na pewno nie w naszym ! Niestety te , które powinny nas reprezentować mają nas za idiotki, ugaduja się z Szumowskim poza naszymi plecami, podpisując kolejne g*wno! W ZAMIAN ZAPEWNE GWARANCJA UTRZYMANIA STOŁKÓW! Myślą sobie kretynki-Pokrzycza , zmęczą się i wrócą do roboty! Nie możemy na to pozwolić! Po 1 powinnyśmy przestać płacić na tych darmozjadów, a po 2 TYLKO STRAJK GENERALNY I ROZ* dolić to wytapirowane towarzystwo!

#2  2018.07.11 07:08:33 ~be

My juz nie mamy zwiazków zawodowych .Czas się wypisac.

#3  2018.07.11 07:34:44 ~Nie

Nie, nie najpierw Kanary odwiedzimy !

#4  2018.07.11 07:37:43 ~Piel.

Do 2 przestrzegałam przed tym od jakiegoś czasu ! Szczególnie w pielęgniarskich związkach PIS DZIAŁA I WDARŁ SIĘ Z CAŁĄ MOCĄ BO WIEDZIELI , ŻE IM NIE DARUJEMY - Z POLICJANTAMI NA PEWNI IM SIĘ NIE UDA! WSZYSTKO ZOSTAŁO UKARTOWANE DUŻO, DUŻO WCZEŚNIEJ !

#5  2018.07.11 08:08:59 ~piel

Jak zwykle pretensje do całego świata.A weźcie wy się zacznijcie szanować pracując na jednym etacie jak wspomniani policjanci i zobaczycie co się będzie działo.Nie będziecie zazdrościć policjantom.Wszyscy Was biją,a Wy takie biedne.Jak widzę te zabetonowane wieloetatówki to nie dziwię się,że nikt nas nie szanuje,nawet własne rodziny.

#6  2018.07.11 08:11:05 ~My

Wkrótce wybory samorządowe - wzywamy pielęgniarki do aktywnego w nich uczestnictwa - nie darujmy rządowym związkom za wczorajsze nieporozumienie ! Skandal i Hańba, obrzydliwe OSZUSTWO ! Pracujmy tylko na 1 etat, koniec z kontraktami, szanujmy się i w taki sposób zwiększajmy deficyt kadrowy pielęgniarek !

#7  2018.07.11 08:32:42 [email protected]

Jak czytam "panie w czepkach" to niedobrze mi się robi! , o policjantach nie piszą "panowie w czapeczkach", zero poszanowania dla zawodu pielęgniarki, zero podwyżek, zero przywilejów, a za czyim przyzwoleniem? Pielęgniarek!

#8  2018.07.11 08:35:33 ~do 7

Zdecydowanie za mało czytasz,albo zawiesiłaś się na czepkach i nie wiesz w jakim to kontekście

#9  2018.07.11 08:38:48 ~Pielęgniar

Nie było żadnych konsultacji z pielęgniarkami. Jakim prawem reprezentują nas tak głupie baby?

#10  2018.07.11 08:46:10 ~do 8

Czytaj ze zrozumieniem

#11  2018.07.11 08:48:38 ~mm

Panie Mariuszu, czegos nie rozumiem byl dodatek obok źle, dodatek do podstawy tez źle?

#12  2018.07.11 09:11:21 ~źle

Żadnego pozytywnego komentarza.Chyba nasze panie ze związków dolały oliwy do ognia.I co z tą siatką płac?

#13  2018.07.11 09:31:53 ~Pielegniar

Suma 1100 zł do podstawy była mistrzowski wyliczona, tylko nie każdy na niej skorzysta , na czysto tj. około 737 plus wydłuża lat plus noce i święta. Wyjdzie się na 0 lub z lekkim plusem jeżeli żartujesz od około 3 tysięcy podstawy + 1100+ usługę lat powiedzmy 20%=około 3296. Jak masz noce i święta to będzie z górką.Natomiast te osoby które nie mają wysługi lat pracują na 1 zmianę i miały małą zasadniczą powodów do radości na pewno nie znajdą

#14  2018.07.11 09:32:08 ~do 7

Do 7 tak ci trudno zrozumieć, że chodzi o te związkowo-rządowe panie co m.in. wczoraj ucięły nam zembalowe ? I nie porównuj do policjantów - tam czapek nie muszą używać w wypowiedziach w konteście przywódców związkowych - tam jest solidarnośc i się nie rozdrabnają na czynniki pierwsze tak jak ty to robisz - chyba, że celowo to robisz - dziwny jest ten twój post - winisz pielęgniarki a pewnie sama nią jesteś i dla mnie to nie jest żadne zero poszanowania godności - ogarnij te swoje brednie co wypisujesz ! I to już nie pierwszy raz - skupmy się na meritum- nie odciągaj nas od tego !

#15  2018.07.11 09:37:52 ~Piel.

Do 11 bzdurne pytanie - dodatek zembalowy powinien być w podstawie już dawno i to 4x400 a nie 3x400 i to niecałe i dopiero teraz z czego chcieli wczoraj zrobić wielki sukces - ale tylko tvp 1 ogłosiła ten swój "sukces" - rządowa - wiadomo- nie bądzcie śmieszni ! Nie zawracać proszę głowy prowokujacymi pytaniami P.Mielcarkowi.

#16  2018.07.11 09:41:24 ~do 12

Wiadomo, że siatka nie ulegnie zmianie - podziały między nami zostaną i pewnie się nasilą.

#17  2018.07.11 09:42:33 ~my

Popieramy 6

#18  2018.07.11 09:43:38 ~piel.

Do 1 brawo-super!

#19  2018.07.11 09:52:46 ~piel.

Do 16 prawda no i teraz mamy jeszcze nowy podział, który i tak był: pielęgniarki: POZ - SZPITAL. Przepaść finansowa jeszcze się zwiększy i podział grupy zawodowej - rząd ciągle nas dzieli za sprawą Szczurek - to cel główny - wiadomo łatwiej podzielonymi rządzić. OBRZYDLIWE! Pielęgniarki w POZ nie mają żadnych dodatków i pochodnych, więc to obcięte zembalowe nic nie podwyższy. W wielu POZ nawet wysługi nie płacą !

#20  2018.07.11 10:46:25 ~anna p

Przypominam wszystkim ze porozumienie negocjowaly i podpisaly OZZPIP oraz NRPIP podobnie jak "zembalowe" ! Paniom i panom juz dziekujemy !

#21  2018.07.11 12:37:40 ~do 7

Panie w czepkach to nasze przedstawicielki,które zakładają przy różnych okazjach czepki żeby wyglądać poważniej

#22  2018.07.11 15:26:10 ~omcmgr

Moja odpowiedź na pytanie Redakcji "czy panie Małas i Ptok od dzisiaj będą jeździć i gasić strajki pielęgniarek" - NIE, będą przez nas wożone , na taczkach.

#23  2018.07.11 21:55:37 ~Ewka

To zdanie z wywiadu z p. Małas po podpisaniu porozumienia: "Ministerstwo zdrowia proponowało, by dodać do pensji 900 zł, czyli tyle, ile pielęgniarki dostawały na rękę z „zembalowki&rdquo, ale my razem ze Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych zgodnie wnioskowaliśmy, że chcemy, by do pensji dodano 1200 zł i ostatecznie resort przystał na tę kwotę." Powyższe zdanie wskazuje że Pielęgniarki dostaną 1200 zł netto do podstawy ? Dlaczego w takim razie w innych mediach piszą że będzie to 1200 zł brutto. Wtedy porównania pani Małas czyli 900 zł " na rękę" do tych 1200 zł wynegocjowanych jest manipulacją ponieważ netto z 1200 zł wyniesie mniej niż 900 zł.

#24  2018.07.11 22:03:24 ~~

Zembalowe obok dobra sprawa byla. Do podstawy musieli by dołożyć kupę kasy a tak pieczeń na jednym ogniu a zembalowego nie ma. Oszczędność bardzo duża.

#25  2018.07.11 22:05:40 ~Di

Chcieli dołożyć 5 tańsze 400 trzeba było brać

#26  2018.07.11 22:47:12 ~Ava

4x4OO=16OO brutto brutta -od 1.O9 miało być 1326,59 brutto / w tym nadgodziny, dodatek stażowy, nocki, święta/. Będzie 11OO brutta / w tym nadgodziny, dodatek stażowy, nocki, święta, może jeszcze wczasy pod gruszą, odzież ochronna i wydatki na bhp /. No cóż, może znowu zrezygnuję z zawodu. A tak na marginesie: co by się stało, jak byśmy cofnęły zgodę na potrącenie składek na izby w macierzystych jednostkach? Szpital by się ucieszył, a zanim przyjdzie upomnienie, izby mogą stracić płynność finansową.

#27  2018.07.12 04:52:07 ~Do#25

Tu masz całkowitą rację - brać a potem kombinować z włączeniem do zasadniczej. byłoby 2000 zł brutto brutto. A tak od 1 stycznia dostaniemy do zasadniczej tylko 100 zł. "Dobre" te nasze związki - nie zgodziły się na taką propozycję co "dobry" minister zaakceptował i nie da tego co proponował.

#28  2018.07.12 05:22:07 ~Do#26

1600 zł brutto brutto oznacza, że w tym są koszty pracodawcy - ok. 20,5 %. Po ich odjęciu pozostałoby ok. 1272 zł ( w tym dodatek stażowy, nocki, święta ). Będzie 1100 zł brutto ( liczone od stawki z 31 sierpnia 2015 r. a nie obecnej, jak niektóre z nas oczekują ) plus , a nie w tym, jak piszesz, dodatek stażowy, nocki, święta .Każda z nas ww. dodatki ma w różnej wysokości, każda może obliczyć sobie zysk lub stratę wg najnowszego porozumienia.A z izbami jest tak, że przynależność do izb i płacenie składek to jest ustawowy obowiązek. Jak ktoś nie płaci wykonując ten zawód może oczekiwać komornika. Cofnięcie zgody na na potrącenie składek na izby w macierzystych jednostkach jest możliwe - tyle tylko, że w takim przypadku będziesz miała obowiązek płacenia składek osobiście. Izby nie stracą płynności finansowej - oprócz składek są dotowane z budżetu. I dlatego nie możemy liczyć na ich poparcie w naszych słusznych sprawach. Ręka rękę myje, a i kruk krukowi oka nie wykole.

#29  2018.07.12 06:31:07 ~Kaja

Jak podwyżka ma się do tego że najbardziej skorzystają pielęgniarki z najstarszym stażem. Ja 30 lat pracy podstawa 2050,młoda nowo przyjęta pielęgniarka ma 2300 podstawy. A każdy ma dostać tyle samo, o co tu chodzi

#30  2018.07.12 06:31:08 ~Kaja

Jak podwyżka ma się do tego że najbardziej skorzystają pielęgniarki z najstarszym stażem. Ja 30 lat pracy podstawa 2050,młoda nowo przyjęta pielęgniarka ma 2300 podstawy. A każdy ma dostać tyle samo, o co tu chodzi

#31  2018.07.12 08:09:23 ~Do#29

Od 1 września Twoje jak i koleżanki wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 1100 zł w stosunku do wynagrodzenia z przed 1 września 2015 r. Każda z Was dostanie tyle samo. A Tobie wzrośnie naliczany od podstawy ( jeżeli tak jest ) dodatek stażowy. Takie porozumienie.

#32  2018.07.12 10:01:42 ~do 29

Skandaliczna podstawa po 30 latach pracy jak personel sprzątający - natychmiast strajk w całej Polsce i zawalczmy dla każdej pielęgniarki min.3,500-4000 brutto plus dodatki za szkodliwość - na co my czekamy ?

#33  2018.07.12 20:10:13 ~piel.

Do 31 nie tyle samo pielęgniarki POZ nie mają pochodnych

#34  2018.07.13 00:47:05 ~#34

U nas nie ma nawet stażowego bo wczesniejsi dyrektorzy wrzucili nam stazowe do podstawy, zadnych trzynastek, jubileuszowego, nic. A z zembalowego jak do tej pory dostajemy 1000 brutto, tj. 697,24 zł na rekę

#35  2018.07.13 16:01:51 ~Do#34

Stażowe mogło być włączone do zasadniczej za akceptacją związków zawodowych. I tak się u was stało. Nie da się niestety zjeść ciastko i mieć ciastko. A "zembalowe" w wysokości 1000 zł brutto to nawet nieco więcej niż dyrektor winien Ci dać. Trzynastki i jubileuszowe to nie są dodatki ustawowe - mogą być, ale nie muszą. Nie ma zatem żadnych nieprawidłowości w działaniu dyrekcji.

Dodaj komentarz