Się porobiło! Prorządowy NSZZ Solidarność w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy paniami w czepkach a ministrem zdrowia w dniu 9 lipca 2018 roku o godz 22.47 ogłasza przygotowania do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

 


20 lipca 2018 roku

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia stwierdza że w związku z podpisanym przez Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia trybu i skutków finansowych ww. umowy.

Rada wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

W trybie nadzwyczajnym zwołany został Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia w dniu 26 lipca w Warszawie.

źródło: strona internetowa NSZZ Solidarność

P.S.

Nie pamiętam takiej reakcji prorządwego związku w przypadku podpisanego przez ministra zdrowia porozumienia z kolegami lekarzami. 

Mariusz Mielcarek