Kolejny egzamin specjalizacyjny pielęgniarek i położnych. Specjalizacja odbyła się w nowym trybie. Zobacz poziom zdawalności...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

 


WYNIKI EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

27 września 2018 r.

Dnia 25 września 2018 roku został przeprowadzony egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, który odbył się w nowym trybie. Do egzaminu przystąpiło 140 osób. Zdało 106, co stanowi  75%.  Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu nalażało zdobyć 98 punktów.

Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu...

W tym samym dniu odbył się także egzamin w tej samej dziedzinie, który został przeprowadzony w starym trybie. Przystąpiły do niego dwie osoby i obie zdały.

Wszystkich nowym specjalistkom
gratulujemy!

Redakcja Portalu i Gazety pielegniarki.info.pl