Nowy podział pielęgniarek wchodzi w życie 25 października!

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


NOWA SIATKA WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Prezydent w dniu 3 października podpisał ustawę  z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Podpisana ustawa zawiera nowy podział pielęgniarek i położnych na grupy.

Obowiązujący podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

Podział pielęgniarek i położnych w podpisanej przez prezydenta ustawie jest następujący:

Kiedy powyższy podział pielęgniarek i położnych wejdzie w życie?

Ustawa podpisana przez prezydenta, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 10 październia 2018 r.

Zobacz ustawę w Dzienniku Ustaw.

Wejście jej w życie "nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".

Wobec powyższego nowy podział pielęgniarek i położnych wejdzie w życie 25 października 2018 r.

Co będą musieli zrobić pracodawcy, kiedy ustawa wejdzie w życie? 

Pracodawcy będą musieli zawrzeć ze zwiazkiem zawodowym pielęgniarek i położnych porozumienie uwzględniające nowy podział pielęgniarek na grupy oraz nowe współczynniki pracy, w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie przedmiotowej ustawy, czyli do 24 listopada 2018 r.

Poniżej cytuję ustawę w części omawianej kwestii: 

Art. 3. 1. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mariusz Mielcarek   


Pielęgniarek komentarze o 1100 zł
na portalu i w mediach społecznościowych 

  • Pieniądze za wrzesień z NFZ oczywiście nie wpłynęły. Faktury wystawia się po zakończeniu miesiąca. Fundusz ma 14 dni na zapłacenie. Z uwagi na układ w kalendarzu w tym miesiącu nawet przy wystawieniu faktury 1 października Fundusz przeleje pieniądze na konto 12 października.
  • A dziś się dowiedziałam że jeszcze nie wyliczone pieniądze i aneksów nie ma bo nie wpłynęły pieniądze z funduszu. .To jak to w końcu jest?
  • Mój szpital i inny w którym znam pielęgniarki wymyślił taki oto majstersztyk, że aneksy umów z podwyżką stawki o 1100 zł są czasowe do sierpnia 2019, ponieważ dalej nie wie Pan dyrektor czy otrzyma środki na wypłatę podwyżek. Mamy ogromne poczucie "stabilności" wynagrodzenia o czym tak szumnie mówiły związki zawodowe i NIPiP.
  • Jestem na urlopie macierzyńskim i powiedziano mi, że nie muszę przyjeżdżać podpisywać aneksu dotyczącego podwyżki bo za urlop macierzyński płaci ZUS, podwyżkę dostanę po powrocie do pracy.
  • Od maja jestem na zwolnieniu ciążowym.Do września miałam wypłacany dodatek zembalowy.Od października dowiedziałam się, że dodatek już mi nie przysługuje bo zostanie włączony do pensji zasadniczej+ aneks do umowy jest już przygotowany. Z tego co wiem ze związków zawodowych ministerstwo przekazuje środki na jedną pielęgniarkę na pokrycie podwyżki dokładnie o 2200zl- gdzie są te pieniądze, skoro pielęgniarkom na zwolnieniach ciażowych nie przysługuje ten dodatek? Idzie na pokrycie bieżących wydatków szpitala?
  • Obecnie przebywam na zwolnieniu ciążowym.Co z tego,że właczą mi 1100 zł do podstawy skoro zabrali dodatek zembalowy i podwyżkę odczuje dopiero po powrocie do pracy bo mi się nie należy będąc na L4. Na tą chwilę jestem stratna 1200 zł brutto,brutto
  • Jestem na zwolnieniu chorobowym z powodu ciąży od 2 miesięcy. 1100 zł do podstawy dostałam bo właśnie podpisałam nową umowę ( akurat mi się skończyła) już z wyższym wynagrodzeniem. I co z tego ? Te pieniądze są tylko na papierku bo w praktyce płaci mi ZUS który wypłaca mi średnią z ostatnich 12 miesięcy. Do tej średniej nie liczy się wcześniej wypłacany mi dodatek zembalowy. W efekcie wróciłam do wypłaty z przed 4 lat! Nie dostaję ani zambalowego bo już nie istnieje a wynagrodzenia wyższego też nie mam. Byłam u pracodawcy, w ZUSie i Izbach Pielęgniarskich, wszyscy rozkładają ręce. Usłyszałam " no ma Pani pecha". Czy na prawdę nie istnieje żaden sposób żeby nam pomóc?
  • Czy jest jakaś opinia Ministerstwa bądź ZZPiP w sprawie zabrania dodatku zembalowego i włączenia go do podstawy w przypadku kobiet przebywających na zwolnieniach ciażowych i urlopach macierzyńskich? Osobybywające na w/w zwolnieniach są stratne.
  • koleżanka dzwoniła do Ministerstwa tam pani powiedziała, że się nic nam nie należy, a wczesniejsze zembalowe dostawalysmy bezprawnie.
  • Czyli wszędzie tak samo , przebywam na urlopie macierzyńskim, usłyszałam dziś w kadrach że dodatek zabrany, ciekawi mnie to co z pulą tych pieniędzy skoro zakład pracy wykazuje mnie jako zatrudnionego pracownika. Zatem środki pewnie są przekazywane.

Zachowano oryginalną pisownię

​Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Czytaj więcej...


Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 3 października 2018 roku

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:
(...)
Szczególnie ważne w tym kontekście jest to porozumienie, które 9 lipca pan minister Szumowski zawarł z przedstawicielami związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Doprowadziło ono do uporządkowania systemu wynagradzania pań pielęgniarek i pań położnych. Jeśli chodzi o te tymczasowe, wprowadzane w przedwyborczym chaosie rozwiązania, które prowadziły do tego, że 4 razy 400 równa się mniej niż 1000, mniej niż 1000 na koncie, to się zmienia.

Nowa regulacja, oczekiwana przez środowisko, doprowadzi do tego, że skończą się te sytuacje, że Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki, które ostatecznie nie trafiają do pielęgniarek. Porozumienie przewiduje konkretne rozdysponowanie środków z NFZ-u poprzez wskazanie kwoty, o którą wzrosną wynagrodzenia podstawowe. Od 1 września tego roku to jest…
(...)
Tak jak już mówiłem, od 1 września tego roku to będzie 1100 zł podwyżki do wynagrodzenia podstawowego. Od 1 lipca przyszłego roku to będzie 1200 zł. Żadna pielęgniarka ani położna w Polsce już nie będzie musiała się zastanawiać, ile to naprawdę jest 4 razy 400 według państwa matematyki.

Natomiast wsparcie pielęgniarstwa to nie tylko zapewnienie stabilnych wynagrodzeń, ale także systemowe rozwiązania, które doprowadzą do tego, że zostanie zapełniona ta luka pokoleniowa, która w tym systemie jest i która powstała nie kiedy indziej, jak właśnie w trakcie państwa rządów. W ramach strategii dla pielęgniarstwa przygotowujemy konkretne rozwiązania, żeby tę lukę zapełnić. Inwestujemy w kształcenie.
W ramach programu POWER w tym roku przekazano 90 mln zł – także na uczelnie w województwie podkarpackim – na kształcenie pielęgniarek, na stypendia i na staże absolwenckie, w ramach których pielęgniarki, które wchodzą do zawodu, otrzymują dodatek do wynagrodzenia.

Wybrał: Mariusz Mielcarek

źródło: stenogram posiedzenia


Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały...".

Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Liczne zgłoszenia do redakcji pielegniarki.info.pl dotyczą sprawy 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego, w kontekście postępowania pracodawców wobec pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży lub urlopach macierzyńskich. 

Część pracodawców odmawia włączenia 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Często argumentacja za takim stanowiskiem pracodawcy sprowadza się do stwierdzenia: "konsultowaliśmy to, i dlatego się nie należy"! 

Mamy także sygnały od części pielęgniarek, że w powyższej sytuacji mają właczone 1100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego(?!)

Wobec powyższego prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami w przedmiotowej sprawie przez pielęgniarki, które doświadczyły powyżej opisanej, oczywistej niesprawiedliwości. 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy pod artykułem oraz przesyłanie na adres mailowy [email protected] ewentualnej dokumentacji w zakresie korespondencji z pracodawcą w omawianej kwestii oraz pisemnych stanowisk np. pracodawców, związków lub izby pielęgniarek w odniesieniu do konkretnych sytuacji. 

Część tej dokumentacji za zagodą ich właścicieli opublikujemy na portalu.  

Oczywiście dane osobowe (pielęgniarek i pracodawców) pozostaną do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek 


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.11 19:05:36 ~piel

Dzięki za te tabelki,jest motywacja do przejścia na emeryturę.

#2  2018.10.11 20:04:29 ~Anna

Już niedługo problem sam się rozwiąże. Pielegniarki odejdą z zawodu ,szpitale nie będą wykonywać kontraktu, będą zamykac kolejne oddzialy a potem szpitalr.i wtedy się okaże.

#3  2018.10.11 20:45:30 ~MIS

PRZECIEZ TABELKI SA DOSKONALE DLA OSOB WYKSZTALCONYCH O CO CHODZI

#4  2018.10.11 21:12:15 ~piel. dypl

Jaka jest formalna definicja wyrażenia 'specjalizacja' ?

#5  2018.10.11 21:39:00 ~Pielęgniar

U mnie dają 1100 na miesiąc. I według dyrekcji będziemy dostawać aneksy do podpisania co miesiąc. A te tabelki? No cóż jeśli faktycznie byłoby włączone te 1100 do podstawy na czas nieokreślony to bez magistra i specjalizacji juz prawie osiągnąłem najwyższy współczynnik. Czyli nic więcej nie dostanę ;)'

#6  2018.10.11 23:21:57 ~Pielegniar

Na przykład,elomie września i października byłam na L4 , dostałam aneks z podwyżką ale nie dostałam tych pieniędzy do ręki, tylko wypłatę mniejsza niż po staremu, czy to jest zgodne z prawem ? Straciłam ponad 1000 zł

#7  2018.10.12 06:22:01 ~Asia

Czyli teraz te współczynniki i tak są do niczego, bo jak wrzucili zembalę w zasadniczą, to i tak mamy powyżej tego co zawarte jest w tabelkach. Jedynymi osobami, które jeszcze wciąż będą dostawać podwyżki będą koleżanki posiadające mgr+specj. I też im w sumie niewiele tej podwyżki dadzą, bo u mnie w pracy policzyli, że za współczynnik 1,05 zasadnicza powinna wynieść bodajże 4092zł.

#8  2018.10.12 07:52:26 ~ania)

To która ustawa w końcu będzie obowiązywać 1100 dla każdego czy ta z podziałem wykształcenia bo już nic nie rozumiem,tyle tego nagle wprowadzili.

#9  2018.10.12 08:16:00 ~do 8

Nasza profesja wywodzi się od kurtyzan,więc adekwatnie jesteśmy traktowane.

#10  2018.10.12 08:24:29 ~Anna

Czyli pielęgniarka z magistrem będzie wykonywała inną robotę niż ta bez magistra ?

#11  2018.10.12 11:44:03 ~do 9

Dikladnie prostytutki za kare wykonywaly czynnosci pielegniarskie co mialo spowodowac ich tak jakby nawrocenie i zamiane na kobiete cnotliwa oczywiscie w innym tego slowa znaczeniu. Kobiety powszechnie szanowane nie znizylyby sie do wykonywania takiej pracy.

#12  2018.10.12 12:07:14 ~Ej

A czy ta ze specjalizacja ma wiecej w glowie jak ta pracujaca ponad 25 lat? W dupe z tymi tabelkami i bandytyzmem. Pierdziele jedne sami niech zap. to zobaczą co to paplanie w gownach wymiocinach, itp. Sami niech przy zwlokach porobia i łapy wsadza w gnijace odlezyny. I sami niech dzwigaja , betony" wazace po 150 kg.

#13  2018.10.12 12:08:22 ~Fifi

Jest wyjątek. Teraz kurtyzana zarabiaja więcej niż 10 pielęgniarek miesięcznie

#14  2018.10.12 12:39:20 ~a_

Nic tak nie podkręca dyskusji jak wykształcenie. Prawda koleżanki? Czytam w kółko to samo, a szkoda że ogólna refleksja nie jest taka, że wszystkie zarabiamy śmiesznie mało, nieadekwatnie do obowiązków i charakteru wykonywanej pracy. I jeszcze jedno: nikt pielęgniarek nie podzielił tak, jak wy same się podzieliłyście. Wy jednak ciągle w myśl zasady: ja mało, to i ona niech nie ma więcej. Każda pielęgniarka powinna netto zarobić na dziś około 5 tyś. KAŻDA. O to powinnyśmy walczyć razem.

#15  2018.10.12 13:05:49 ~Do#14

5 000,00 zł netto = 7 080,62 zł brutto = 8 530,59 zł łączny koszt pracodawcy. Życzę powodzenia w walce o takie nierealne kwoty. Szkoda tylko, że w tej pozbawione szans na zwycięstwo walce będziesz osamotniona.

#16  2018.10.12 14:01:33 ~do 15

Z twoją mentalnością to pielęgniarka powinna pracować za talerz zupy ekonomistko feudalna.

#17  2018.10.12 14:09:45 ~a_

Do # 15 wszędzie na całym świecie praca pielęgniarki jest wysoko oceniana i opłacana i skoro porównujemy się się do Europ, to dlaczego w naszym wypadku ma być inaczej? Pracodawca i jego męki ekonomiczne średnio mnie martwią, ponieważ zaoszczędza na : sprzątaczce, sekretarce, dietetyczce, psychologu,salowej, akrobatce bo ma to wszystko w jednej osobie: pielęgniarce.

#18  2018.10.12 15:34:05 ~Anna

Jakie wspołczynniki? podwyzki za spe.mgr ? tylko jesli jest ona niezbędna na danym stanowisku czyli dla kogo oddziałowej? Jaki dr stwierdzi ze dla pielęgniarki pracującej na odcinku jest niezbędna specjalizacja czy mgr.Przecież potrzebna jest pielęgniarka ktorej wypłaci 2800 a nie 5tys

#19  2018.10.12 18:05:27 ~Do#16,17

Za talerz zupy to nie. Jednak przy przyjęciu średniej ceny talerza zupy ok. 10 zł - za 500 talerzy też nie pielęgniarko nowoczesna.

#20  2018.10.12 18:05:28 ~Do#16,17

Za talerz zupy to nie. Jednak przy przyjęciu średniej ceny talerza zupy ok. 10 zł - za 500 talerzy też nie pielęgniarko nowoczesna.

#21  2018.10.12 21:14:12 ~Eli

Nadal jesteśmy źle wynagradzane. To się nigdy nie zmieni. Mając 50 lat mam nadal się kształcić aby otrzymać te marne grosze podwyżki. Uważam, że to jest rzenujące! Praca bardzo ciężka, coraz bardziej roszczeniowi pacjenci, wymagający szefowie. A kto pomyśli o nas, tak realnie! Moim zdaniem panie, które negocjowały wysokość podwyżek dla pielęgniarek i położnych zrobiły nam tylko, niedźwiedzią, przysługę. Nadal jest bałagan i tak pozostanie. Interpretacja wysokości podwyżki jest różna w każdym szpitalu, przychodni. Wiem, bo mam siostrę, która jest położoną tylko w innym województwie. I baaardzo różnią się nasze podwyżki. Wiec, psu na budę, to wszystko.

#22  2018.10.13 01:44:26 ~do 20

Jakaś droga ta zupa

#23  2018.10.13 04:02:19 ~Do#22

Bywają i dużo droższe. Wiem to z własnych doświadczeń - w soboty, niedziele i dni świąteczne korzystam z wyżywieniach w dobrych restauracjach. To nie czas na gotowanie a czas na relaks.

#24  2018.10.14 09:42:06 ~Piel.dyp.

Mam nadzieję że podział wykształcenia pieniędzy i OBOWIĄZKÓW. .Jak to mowia. JAKA PŁACA TAKA PRACA wszystko na ten temat!

#25  2018.10.14 14:05:33 ~Do 24

W pełni popieram .Ale chyba nie ma na to szans.Chyba prędzej doczekam emerytury,niż podziału obowiązków adekwatnego do wynagrodzenia.

#26  2018.10.14 17:12:45 ~Kk

Podwyzki 1100 wogole nie dostałam pewnie pracodawca wziął ja dla siebie .i nikt tego nie kontroluje to jest jawne oszustwo ¡!

#27  2018.10.15 16:08:24 ~Jasiczek

Ja lecę do biedry i Lidia na kasę mniejsza odpowiedzialność i wolne niedziele .28 lat pracy przy łóżku chorego w nocy święta i weekendy , wystarczy

#28  2018.11.19 17:17:05 ~Boże Narod

Smutne Nadchodzące święta ,dlaczego preferuje się pracowników kontraktowych i tych co mają kilka robót

#29  2018.11.19 17:20:57 ~Święta B.

Dlaczego oddziałowe krzywdzą pielęgniarki

#30  2018.11.19 17:21:56 ~kto

Pozwala oddziałowym krzywdzić pielęgniarki grafikowo

Dodaj komentarz