Pomocy! Pielęgniarki - nie wypłacono nam zembalowego oraz 1100 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Redakcja portalu i miesięcznika branżowego zwraca się z prośbą o podpisywanie  poniższej petycji.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także więcej informacji w tej sprawie:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Z redakcyjnej poczty:

Pielęgniarki i położne z naszego szpitala proszą o pomoc!!! Dyrektor zabrał nam "zembalowe" i przesuwa kolejny termin wypłat. Pierwszy termin był do końca października - tłumacząc się brakiem umowy z NFZ. Kolejny termin to 29 listopada - tłumaczenie się brakiem systemu do obliczania należnych wypłat... ABSURD! Związki zawodowe działają na nasza niekorzyść i nie wiemy dlaczego podpisują wszystko co tylko dyrektor chce. Jesteśmy złamane... okradli nas z naszych pieniędzy... dlaczego długi szpitali zawsze musza być "łatane" kosztem tych - którzy zarabiają najmniej???  Nie wspomnę już, że w naszym szpitalu ogromna liczba pielęgniarek nie ma nawet obecnie obowiązującej najniższej krajowej... błagamy o pomoc. Gdzie możemy się udać? Co zrobić aby odzyskać nasze pieniądze???

Dane autora do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl

Zobacz także: INFORMATOR - nowa siatka płac pielęgniarek i położnych 2018.


Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek,
w tym zakresie,

obowiązywać będą już 1 stycznia 2019 roku!

W rozprządzeniu wprowadzającym nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapisano:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:
1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.” 

Najważniejsz teraz pytanie! Od kiedy powyższe regulacje wchodzą w życie.

Czytaj dalej...


„Nie lubię poniedziałku” a wolne 12 listopada dla pielęgniarek

Posiedzenie senatu w dniu 26 października 2018 roku

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przypuśćmy, że w tym roku Święto Niepodległości przypadłoby w środę. Mielibyśmy 1 dzień na świętowanie 11 listopada. Szczęśliwie się składa, że ono wypadło w niedzielę, więc mamy 2 dni na świętowanie, bo jest jeszcze wolna sobota. Rozumiem, że Sejm w swojej łaskawości zechciał przyznać trzeci dzień na świętowanie, chociaż, jak żartują internauci, to chyba dlatego, że 12 listopada 1962 r. miała miejsce premiera filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. To jest oczywiście żart internetowy, ale zrozumienie założeń wnioskodawców jest trudne, być może dla nich nieco wstydliwe, bo się nie pokazują nigdzie, ani na posiedzeniach komisji, ani na obradach plenarnych.

Nie widać jednak w tej ustawie dbałości o pacjentów. Nie widać w tej ustawie dbałości o lekarzy. Nie widać w tej ustawie dbałości o tych, którzy mają tego dnia rozprawy sądowe. To nie jest tak – chyba w tej Wysokiej Izbie nie muszę tego tłumaczyć – że operacje, które nie odbędą się w poniedziałek, zostaną przeprowadzone we wtorek, bo na wtorek jest już pełna lista, dawno rozpisana, a niektórzy pacjenci na tę poniedziałkową operację czekają kilka miesięcy lub dłużej. A czekają np. na wymianę protezy dużego stawu. I jak wypadną z listy, to już nie wiadomo, kiedy będą zoperowani. Dyrekcje szpitali bardzo się martwią, bo związki zawodowe, te same, które wnoszą o wolny handel, już pytają, czy ludzie będą mieli zapłacone podwójne stawki, jak w dzień świąteczny. A w szpitalu zatrudniającym 1 tysiąc 500 osób musiałyby być podwójne stawki dla wszystkich, bo jeżeli szpital ma pracować, to nie wystarczy, że przyjdą chirurdzy, anestezjolodzy czy pielęgniarki anestezjologiczne, muszą też być instrumentariuszki na oddziale, kuchnia, itd., itd. Jeżeli szpital ma pracować tak jak normalnie, to danie podwójnych stawek dla 1500 osób oznacza obciążenie dla budżetu szpitala. A jak państwo wiecie, zadłużenie szpitali już...

Czytaj całą wypowiedź senatora tutaj... 

Zobacz także:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Związek pielęgniarek napisał do pielęgniarek, które straciły na (NIE)porozumieniu 1100 zł

źródło: strona internetowa związku pip - 25 paździenika 2018 roku 

Wiecej informacji w sprawie znajdziesz poniższych artykułach:

Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały". Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100.

Bałagan w pełni! O 1100 zł wypowiadają się: ZUS, MZ, związek i izby pielęgniarek.

Pielęgniarka: Tak mnie potraktowano przy "podwyżce" wynagrodzenia.

 


Totalna dyskryminacja pielęgniarek z wyższym wykształceniem względem pracowników działalności podstawowej 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku: 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

  • Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Czytaj dalszy ciąg wypowiedzi wiceminister...


Czytaj artykuły z miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.29 22:24:58 ~Rebeka

Nam też nie wypłacono.

#2  2018.10.29 23:46:56 ~Doriska

My również czekamy na pieniądze ,żadnych wyjaśnień ,żadnego terminu kiedy to nastąpi ,totalna olewka .A my głupie zasuwamy na dyżury ,myślę ze kontaktowe które również nie otrzymaly pieniądzy powinny nie brac dyżurów chociaż przez tydzień a etatowe na tydzień zwolnienia ,myślę że kasa by się znalazla .A tak ti czekaj tatka latka a kobyle .

#3  2018.10.30 00:11:48 ~Piel

Strajk! Strajk! Ale jak związki macie do dupy to kto zorganizuje? Jedynie zwolnienia lekarskie, zapewne macie co leczyć

#4  2018.10.30 00:11:50 ~Piel

Strajk! Strajk! Ale jak związki macie do dupy to kto zorganizuje? Jedynie zwolnienia lekarskie, zapewne macie co leczyć

#5  2018.10.30 00:13:09 ~Piel

Ile teraz najmniej zarabia pielęgniarka ?

#6  2018.10.30 00:14:17 ~Ola

Też w dalszym ciągu bez 1100, ale szpital wziął pieniądze z NFZ.

#7  2018.10.30 05:55:44 ~Do #5

W moim szpitalu najniższa płacą pielęgniarki to koło 5000zl ale brutto , jak żyć panie premierze

#8  2018.10.30 06:22:58 ~Do #7

A gdzie tak płacą

#9  2018.10.30 06:25:35 ~Do#6

W oświadczeniu do NFZ pracodawca - "oświadcza, iż w miesiącu . środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, w sposób określony w tych przepisach, w wysokości . zł. PRZEKAZAŁ " - co oznacza nie tylko, że musi przekazać, ale i to, że najpierw ma obowiązek wypłacić i dopiero potem wystąpić o refundację do Funduszu . O oszustwie należy zawiadomić Oddział Wojewódzki NFZ.

#10  2018.10.30 06:25:36 ~Do#6

W oświadczeniu do NFZ pracodawca - "oświadcza, iż w miesiącu . środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, w sposób określony w tych przepisach, w wysokości . zł. PRZEKAZAŁ " - co oznacza nie tylko, że musi przekazać, ale i to, że najpierw ma obowiązek wypłacić i dopiero potem wystąpić o refundację do Funduszu . O oszustwie należy zawiadomić Oddział Wojewódzki NFZ.

#11  2018.10.30 08:29:16 ~Kaja

Bez sensu jest teraz ustawa o wynagrodzeniach po włączeniu zembalowego!

#12  2018.10.30 10:27:46 ~Tom

Trzeba odejść od łóżek natychmiast i niezwłlcznie niech w końcu nas zaczną traktować powatznie

#13  2018.10.30 10:41:22 ~Do7

Nie jesteś pielęgniarką bo nie wiesz ile na prawdę zarabia pielęgniarka; nie pisz bzdur, ten portal nie jest dla Ciebie prostaku

#14  2018.10.30 10:54:51 ~Do 13 #

Dlaczego obrażasz 7 #, ona ma rację 5000 zł brutto, to netto masz ok 3600 zł. Może Ty pracujesz gdzieś w małej mieścinie, a ona w wielkim mieście i stąd ta różnica w zarobkach

#15  2018.10.30 12:11:39 ~#15

Jak nie wiecie gdzie się udać, to proponuję najpierw po rozum do głowy, a zaraz potem do sekretariatu dyrektora z wypowiedzeniem i do lekarza po zwolnienie, nie wierzę że nie macie co leczyć. Gwarantuję, że pieniądze znajdą się szybciej niż zginęły! Tak przynajmniej zrobiłby każdy szanujący się pracownik. Ten silniejszy psychicznie odszedłby bez wypowiedzenia i walczył w sądzie o odszkodowanie, ale rozumiem że nie każdy ma na to dość siły. Zamiast więc skomleć na forum internetowym zbierzcie się do kupy raz w życiu i zadziałajcie razem!

#16  2018.10.30 12:49:11 ~Ja

A co z personelem niemedycznym ! tez mamy wyższe wykształcenie księgowe , informatycy, kadry, apteka - cała administracja bez której szpital działałby góra 3 dni

#17  2018.10.30 14:47:29 ~soledad

Dziewczyny ale zwolnienie wcale nie jest metodą jeśli tylko pojedyncze z nas wezmą.Ja musiałam we wrześniu wziąć bo byłam w szpitalu.I wiecie ile byłam stratna w plecy? 1200 złotych! A opłaty miałam jak co miesiąć.Więc jesli tylko tak punktowo brać to nic nie da,wpadną kontraktowe za 13 zł a ty ponad tysiaka w plecy.To by musiało dać efekt,zeby wiadomo było,że teraz stracę raz ale zaraz zyskam.Inaczej nie polecam

#18  2018.10.30 15:57:22 ~ja do 16

CZEP się lekarzy, wchodz na ich Portale. Z naszego spadaj

#19  2018.10.30 22:08:04 ~kolka

Wszystkie wasze problemy w 100% rozwiąże Mielcarek. Przecież jesteście fankami Jego portalu. Nawet doskonale wzajemnie opluwacie się. Ten portal to świetna przestrzeń, by ośmieszać środowisko pielęgniarek i położnych. Przedstawiciele samorządu zawodowego oraz związku zawodowego co by nie załatwiły to wszystko potraficie skrytykować. Ale M. Mielcarek to jest dla Was "Panisko" - wszystko Wam załatwi, nawet na dyżurze nie będzie nudno. Prawda! Jak Wam nie wstyd tak niszczyć własne koleżanki i kolegów. Poziom portalu to zwykły "magiel".

#20  2018.10.30 22:36:22 ~Kaśka

Następna grupa po nauczycielach aby mało i mało jak nie pasuje to do roboty za granicę tam lepiej

#21  2018.10.30 22:55:04 ~Do 20

Następny troll pewnie pani sprzątająca

#22  2018.10.31 05:10:31 ~do 16

Żałujesz innym, ich zawód staje się deficytowy. Proponuję studia z pielęgniarstwa. W Polsce pracodawca nie da więcej pieniędzy ponad to, co musi, a swoje żale proszę kierować do innych. Pielęgniarki to zły adres żałosny prowokatorze .

#23  2018.10.31 05:14:18 ~do 20

Nie strasz nie strasz, bo się z, wredny trollu. Zobaczymy jak zapiszczysz, gdy będą zamykać szpitale z powodu braku personelu, nędzny tani troliku, za dwa zeta od wpisiku, (dzi.w.i) podobno biorą więcej.

#24  2018.10.31 14:30:34 ~...!

Ciekawe gdzie najmniej płacą 5 tys zł! Chetnie popracowałabym tam! Dostajesz 2300 brutto- czyli ok 1700 zl na rękę- oczywiście gdy masz mgr! No naprawdę- można poszaleć!

#25  2018.10.31 20:56:46 ~MB

Nie wiem gdzie płacą 5000zł, ale jeśli istnieje takie miejsce to chętnie się tam przeniosę, bo jeszcze o takim osobiście nie słyszałam. Sama pracuję w jednym z największych miast w Polsce, w ogromnym szpitalu i mam 2400 brutto plus zembalowe, które w tym miesiącu nie wiedzieć dlaczego zostało nam obniżone. O 1100zł do podstawy nawet nie mam co mówić. Na każdym kroku próbują nas okradać z naszych pieniędzy.

#26  2018.11.02 22:48:00 ~piel.

Otrzymałyśmy 1100 , pomniejszone oczywiście o wcześniejsze podwyżki lipcowe. W moim przypadku o 200 zł. ( wypłacone przez okres 2 miesięcy ) Obecnie mam 3300 brutto , ze spec. Po 2400 do września br. to i tak dobrze .Kiedy czytam o koleżankach , które nadal walczą o swoje pieniądze nie mam odwagi narzekać . Mam nadzieję, że otrzymają swoje podwyżki . Powodzenia.

#27  2018.11.02 23:56:35 ~ona

Do 16 Oni mają swoje związki zawodowe i niech sobie walczą o swoje a nie zawsze uczepiać się pielęgniarek.

Dodaj komentarz