Podpisz petycję: 12 listopada dniem wolnym także dla pielęgniarek i położnych!

12 listopada - święto nie dla pielęgniarek


Petycja w sprawie:
12 listopada dniem wolnym także dla pielęgniarek i położnych!

 

Pan
Piotr Duda

Przewodniczący Krajowej Komisji
NSZZ "Solidarność"

Zwracamy się do Pana Przewodniczącego w sprawie ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Ustawa ta w brzmieniu przekazanym do Senatu, nie wprowadzała zakazu handlu. Na skutek poprawki zgłoszonej przez prorządowy związek NSZZ "Solidarność", senat wprowadził przedmiotowy zakaz i w związku z tym rzesza ponad 800 tys. pracowników handlu będzie miała ustawowo zagwarantowany dzień wolny od pracy. Niestety, zabrakło Panu determinacji dla skutecznych działań w celu objęcia przedmiotową ustawą 300 tys. pielęgniarek i położnych.

Uważamy, że My pielęgniarki i położne jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami państwa polskiego i nie można w imię nawet wyższych racji wprowadzać rozwiązań, które dyskryminują zawody pielęgniarki i położnej.

Warto podkreślić, że system ochrony zdrowia sprawnie funkcjonuje w dni świąteczne np. Święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia.

Ustawa w brzmieniu skierowanym przez Senat do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, jest nie do przyjęcia, gdyż dzieli obywateli Polski na lepszych i gorszych.

Pielęgniarki i położne
użytkownicy Ogólnopolskiego
Portalu Pielęgniarek i Położnych

www.pielegniarki.info.pl
28 paździenika 2018 roku

Podpisz poniżej petycję!!!