"Brudna" tylko pielęgniarka. Nie dla "brudnej" salowej.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek


Redakcja portalu i miesięcznika branżowego zwraca się z prośbą o podpisywanie  poniższej petycji.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także więcej informacji w tej sprawie:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


"Brudna" tylko pielęgniarka. Nie dla "brudnej" salowej

W rozprządzeniu wprowadzającym nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapisano:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:
1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub
lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.” 

Najważniejsz teraz pytanie! Od kiedy powyższe regulacje wchodzą w życie.

To dokładnie określono w zapisie:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1:
1) lit. a w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1,
2) lit. b
– które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z powyższego wynika, że regulacja:

 2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów...

wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. 

Inf. wł. 

Mariusz Mielcarek  

Zobacz treść rozprządzenia ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2018 roku. 

Zobacz także dział w aktualnościach - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych


BRAWO! Pielęgniarki pracowały za 12 zł na godzinę.
Wszystkie złożyły wypowiedzenia 

Jak dowiedziało się Radio Łódź, wypowiedzenia z pracy złożyło 14 pielęgniarek, pracujących w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Zgierzu i Ozorkowie. Od roku prosiły dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Bogusława Tykę o podwyżki, ale bezskutecznie. Pielęgniarki nie chcą dłużej pracować za x złotych za godzinę. Postulują o podwyżki na takim poziomie, jaki obowiązuje w niektórych szpitalach, a tam stawki przekraczają nawet 40 złotych za godzinę.

Zobacz informację źródłową, gdzie podana jest stawka godzinowa

źródło: Radio Łódź

Zobacz także: 

4 listopada 2018roku - Pielęgniarko! W NFZ możesz się dowiedzieć konkretnie o TWOIM 1100 zł.


Petycja w sprawie pielęgniarek
Prawie 1000 podpisów!

Zobacz komentarze...
Podpiszesz? 

 • Wszyscy jesteśmy równi. My też mamy rodziny.
   
 • Równość ludzi, zwłaszcza pracownikom wykonującym zawody medyczne!!!
   
 • Pielęgniarka również należy się dzień wiosny by mogły godnie uczcić 100 lecie niepodległości tak jak inni pracownicy tzw. sfery budżetowej.
   
 • Jeśli jest święto to dla wszystkich bez wyjątków.
   
 • Podpisuję bo jestem Polką. Źyję i pracuję w Polsce.
   
 • Podpisuję, ponieważ w naszym szpitalu uznano nawet, że nie należy się dodatkowy dzień wolny w grafiku.
   
 • Jestem pełnoprawnym obywatelem państwa polskiego i nie zgadzam się na pozbawienie mnie praw należnych innym obywatelom.
   
 • Jestem przeciwna podziałom społecznym i pokazaniem przez rządzących pracowników ochrony zdrowia.
   
 • Nie zgadzam się z takim traktowaniem obywateli Polski. Nie jestem gorszym obywatelem!!!
   
 • Nie zgadzam się na dzielenie ludzi, na wykorzystywanie pracowników Służby Zdrowia.
 • Pielęgniarki i położne są pełnoprawnym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, 12 listopada jeśli ma być dniem wolnym, również niech będzie wolnym dla pielęgniarek i położnych.
   
 • Wszyscy mają takie samo prawo do świętowania.
   
 • Podpisuję ponieważ sama pracuję jako położna i dla mnie jest to dzielenie społeczeństwa.
   
 • Podpisuję ponieważ czuję się dyskryminowana, dlaczego nie mam prawa mieć również dnia wolnego.
   
 • Pielęgniarki jako grupa zawodowa mają bardzo ciężką pracę i zasługują jak żadna inna grupa zawodowa na dzień wolny.
   
 • Jestem Polką,płacę podatki i chcę równego traktowania.
   
 • Podpisuje ponieważ czuję się zdyskryminowana jako obywatelka i matka 12latka.
   
 • Nierówne traktowanie pielęgniarek kłóci się z pracowniczą ,,solidarnością''.
   
 • Pracownicy każdego zawodu są równi.
   
 • Jako pracownik służby zdrowia czuje się dyskryminowana. Pragnę tak jak społeczeństwo świętować 100 lecie odzyskania niepodległości.
   

Czytaj dalej...

Podpisz petycję tutaj...


„Nie lubię poniedziałku” a wolne 12 listopada dla pielęgniarek

Posiedzenie senatu w dniu 26 października 2018 roku

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przypuśćmy, że w tym roku Święto Niepodległości przypadłoby w środę. Mielibyśmy 1 dzień na świętowanie 11 listopada. Szczęśliwie się składa, że ono wypadło w niedzielę, więc mamy 2 dni na świętowanie, bo jest jeszcze wolna sobota. Rozumiem, że Sejm w swojej łaskawości zechciał przyznać trzeci dzień na świętowanie, chociaż, jak żartują internauci, to chyba dlatego, że 12 listopada 1962 r. miała miejsce premiera filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. To jest oczywiście żart internetowy, ale zrozumienie założeń wnioskodawców jest trudne, być może dla nich nieco wstydliwe, bo się nie pokazują nigdzie, ani na posiedzeniach komisji, ani na obradach plenarnych.

Nie widać jednak w tej ustawie dbałości o pacjentów. Nie widać w tej ustawie dbałości o lekarzy. Nie widać w tej ustawie dbałości o tych, którzy mają tego dnia rozprawy sądowe. To nie jest tak – chyba w tej Wysokiej Izbie nie muszę tego tłumaczyć – że operacje, które nie odbędą się w poniedziałek, zostaną przeprowadzone we wtorek, bo na wtorek jest już pełna lista, dawno rozpisana, a niektórzy pacjenci na tę poniedziałkową operację czekają kilka miesięcy lub dłużej. A czekają np. na wymianę protezy dużego stawu. I jak wypadną z listy, to już nie wiadomo, kiedy będą zoperowani. Dyrekcje szpitali bardzo się martwią, bo związki zawodowe, te same, które wnoszą o wolny handel, już pytają, czy ludzie będą mieli zapłacone podwójne stawki, jak w dzień świąteczny. A w szpitalu zatrudniającym 1 tysiąc 500 osób musiałyby być podwójne stawki dla wszystkich, bo jeżeli szpital ma pracować, to nie wystarczy, że przyjdą chirurdzy, anestezjolodzy czy pielęgniarki anestezjologiczne, muszą też być instrumentariuszki na oddziale, kuchnia, itd., itd. Jeżeli szpital ma pracować tak jak normalnie, to danie podwójnych stawek dla 1500 osób oznacza obciążenie dla budżetu szpitala. A jak państwo wiecie, zadłużenie szpitali już...

Czytaj całą wypowiedź senatora tutaj... 

Zobacz także:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Związek pielęgniarek napisał do pielęgniarek, 
które straciły na (NIE)porozumieniu 1100 zł

źródło: strona internetowa związku pip - 25 paździenika 2018 roku 

Wiecej informacji w sprawie znajdziesz poniższych artykułach:

Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały". Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100.

Bałagan w pełni! O 1100 zł wypowiadają się: ZUS, MZ, związek i izby pielęgniarek.

Pielęgniarka: Tak mnie potraktowano przy "podwyżce" wynagrodzenia.


Informatory dla pielęgniarek i położnych w zakresie wynagrodzeń 

1. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o dodatku kompensacyjnym.

2. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o 1100 do podstawy.

3. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowych normach zatrudnienia.

4. Pielęgniarko! Wszystko co powinnaś wiedzieć o dodatku wyrównawczym.

Komentarze użytkowników

#1  2018.11.05 22:05:42 ~Iop

Te panie pielegniarki zachowują się jakby tylko one w szpitalach i w całej Polsce pracowały oprócz nich pracują panie stalowe Kucharski górnicy policja straż pożarna itd.

#2  2018.11.05 22:29:56 ~Xd

W szpitalach pracują nie tylko piel.opiekunowie fizjoterapeuci salowe sztab ludzi a myśleć to sobie mogą i tylko tyle

#3  2018.11.05 22:34:58 ~Ira do 1i

A co się czepiacie pielęgniarek przecież to nie one zatrudniają stalowe na bloku jako brudne pielęgniarki tylko dyrektorzy a widocznie nikt tego nie kontroluje.

#4  2018.11.05 22:35:27 ~Do

Nic nie trwa wiecznie kiedyś wszystko się kończy hehhh

#5  2018.11.06 07:18:54 ~Iwa

Przepracowałam jako brudna rok, bez jaj do tego nie trzeba żadnego wyższego wykształcenia.Pic na wodę fotomontaż.

#6  2018.11.06 10:18:23 ~Anty

Pielęgniarki to święte krowy do roboty je gonić niech dupy myją za to im płacą i to nie małe pieniądze

#7  2018.11.06 10:23:59 ~Gość porta

Komentarz kieruję do Pani Iwy, jeśli pracowała Pani na bloku operacyjnym bez uprzedniego, jakiegokolwiek wykształcenia w kierunku medycznym, to z dużą dozą prawdopodobieństwa wykonywała Pani różne czynności mechanicznie, bezrefleksyjnie według czyjejś instrukcji.Brak elementarnej wiedzy medycznej i epidemiologicznej powoduje że popełniane są kardynalne błędy ale osoba je popełniająca nie ma nawet świadomości swej szkodliwości.

#8  2018.11.06 13:35:07 ~Do 6 #

Ty będziesz miał mytą dupę druciakiem. Spadaj padalcu

#9  2018.11.06 15:46:20 ~kasia

No właśnie dzisiaj pielęgniarka postrzegana jest jako ta od mycia dupy i picia kawy,no i jaki jest sens robić studia i specjalizację?

#10  2018.11.06 18:24:49 ~Boże Narod

Krzywdzące grafiki dla pielęgniarek na umowach o pracę

#11  2018.11.06 19:06:15 ~Edek

Nikt nie zmusza do tego zawodu

#12  2018.11.06 19:57:01 ~Edek

Do gość porta pani Iwa nie wspomniała nic o bloku operacyjnym w swoim komentarzu więc do czego ten pana czy pani komentarz i po co

#13  2018.11.07 06:44:11 ~Artur

A moje zdanie jest sprzeczne z opinia ogolu gdyz uwazam ze jako " brudna instrumentariuszka" moze pracowac np. salowa oczywiscie po idpowiednim szkoleniu. Osobiscie znam osobe, ktora wiele lat tak pracowala az do emerytury 2 lata temu a nie miala wyksztalcenia medycznego. Jednoczesnie uwazam ze przy obecnych brakach w zawodzie szkoda "marniwac" tyle etatow pielegniarskich w ten sposob.

#14  2018.11.07 09:06:46 ~Iwa

Do porta, nie napisałam, że nie posiadam stosownego wykształcenia a to, iż na tym pożal się boże stanowisku brudnej takie wykształcenie jest zbędne. Nadmiarowość tzw. specjalizacji i tworzenie specjalistek/ów tam gdzie nie jest to potrzebne to strata pieniędzy. Nie tylko, daje też poczucie, że oto jestem inna niż wszystkie pozostałe bez specki.Nadaję się do wyższych celów oraż lepszej kasy. I ramię w ramię pracujesz na tym samym zakresie obowiązków co ta bez specki. O specjalizacjach nie będę tu pisać, bo są na żenująco niskim poziomie.

#15  2018.11.07 14:45:14 ~Ja do 6

Deblu spadaj z Naszego Portalu. Pewnie, że byś chcial/a być Krowa ale do końca swojego życia zostaniesz ///debilem, debilem, debilem i jeszcze miliard razy debilem!

#16  2018.11.07 18:26:58 ~Anna

Do#6i#15 wybierzcie innego lekarza,ten wam nie pomaga!

#17  2018.11.07 19:37:55 ~ona

Nie wiem czy ja to dobrze zrozumiałam ale wydaje mi się że to rozporządzenie to kicha. Przynajmniej 2 pielęgniarki na stół? To wychodzi 1 instrumentariuszka i 1 anestezjologiczna? A osoba do pomocy instrumentariuszce? Wychodzi na to że może być salowa bo slełnione są oczwekiwania 2 pielegniarki min.

#18  2018.11.07 19:39:34 ~ona

Do Edzia. Edziu widzisz nie znasz się na rzeczy to nie wypowiadaj się na forum wnaszym "slangu" Brudna znaczy pielęgniarka instrumentariuszka na bloku operacyjnym jedna z 2

#19  2018.11.07 19:42:29 ~ona

Do Ivy. Zdając sobie sprawe co robi "brudna" pielęgniarka nie chciałabym żeby przyuczona osoba asystowała do zabiegu instrumentariuszce. Później leczy się takie chamskie zakazenia. Pragne dodać że w dzisiejszych czasach salową/ sanitariuszką możezostać każdy kto wyrazi chęć do pracy bez żadnego kursu. Życze Pani żeby do zabiegu na Pani cielę asystowała salowa/sanitariuszka

#20  2018.11.08 06:44:36 ~Iwa

Do ona cielę ma asystować? Kobieto mam naprawdę wiele lat stażu w tym naście na bloku, na wykształcenie nie będę się powoływać, bo to oczywiste.To marnowanie personelu pielęgniarskiego. Nie mówiłabym gdybym sama nie pracowała w ten sposób.

#21  2018.11.08 15:09:15 ~Gość porta

Panie Edku wspomniała ze pracowała jako "brudna"zatem uczestniczyła w zabiegach.rzeczywiscie uogolniłam pisząc o bloku operacyjnym.Pozdrawiam.

Dodaj komentarz