Pielęgniarki - za pracę 12 listopada wolna Wigilia.

12 listopada - święto nie dla pielęgniarek


Pielęgniarki - za pracę 12 listopada wolna Wigilia!

Obecnie w wielu szpitalach oraz przychodniach trwają gorączkowe próby interpretacji zapisów ustawy o święcie w dniu 12 listopada, w której zapisano:

"Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.[1])), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia".

W jednym z poznańskich szpitali dyrekcja wraz z związkami zawodowymi zdecydowała, że pielęgniarka, która będzie dyżurować w dniu 12 listopada, bedzie miała wolną Wigilię. 

Mariusz Mielcarek