Związek pielęgniarek - różnica ok. 2 tys. w wynagrodzeniu pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Związek pielęgniarek - różnica ok. 2 tys. złotych

w wynagrodzeniu pielęgniarek

"Przyznaje, że tym, co bardziej różnicuje obecnie pielęgniarki i położne jest siatka płac ustalona w ustawie o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. - To, co podnosimy, to sytuacja, w której zbyt szeroko rozwierane są nożyce pomiędzy grupami zawodów medycznych. Dodatkowo grupie pielęgniarek i położnych brakuje określenia kompetencji powiązanych z poziomem wykształcenia. Za większymi kompetencjami i obowiązkami powinno iść wyższe wynagrodzenie - twierdzi.

Zaznacza, że pielęgniarki po LM były i są świetnie wykształcone; do tego dochodziły kursy i specjalizacje. Jest zdania, że należy poprawiać warunki pracy i wynagrodzenia tej grupy, dlatego, że w ciągu najbliższych 4 lat prawo do emerytury nabędzie ponad 40 tys. pielęgniarek.

- Jeśli nie zatrzymamy na rynku pracy tych pielęgniarek, to nie utrzymamy nawet wskaźnika 5,2 pielęgniarki na 1000 mieszkańców w skali Polski, a mamy regiony, np. województwo zachodniopomorskie, pomorskie, które mają teraz wskaźnik 4,5 - wylicza.

Podkreśla, że w interesie państwa i jego obywateli leży poprawa warunków pracy i płacy pielęgniarek już będących w systemie.

- Tymczasem w ustawie o najniższym wynagrodzeniu, po uwolnieniu zamrożonej kwoty 3900 zł do 2019 r., powstanie różnica około 2 tys. zł w wynagrodzeniu pomiędzy jedną a drugą pielęgniarką w jednym zakładzie! - alarmuje Krystyna Ptok".

Czytaj więcej...