Pielęgniarka & salowa, elektryk. Poseł pyta o płace salowych bo zarabiają "najniższe przewidziane prawem uposażenie".

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia.


Poseł pyta o płace salowych

bo zarabiają "najniższe przewidziane prawem uposażenie". 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sytuacji

pracowników służb pomocniczych w szpitalach

Sprawa poziomu finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju pozostaje tematem żywo interesującym moich wyborców. Pośród licznych skarg i postulatów, jakie docierają do mnie różną drogą, oprócz problemu długiego okresu oczekiwania na pomoc specjalistów, na plan pierwszy wysuwa się kwestia szczególnie niskich płac w grupie zawodowej pomocniczego personelu szpitalnego. Grupa ta obejmuje sanitariuszy szpitalnych, opiekunów medycznych, rejestratorów, pomoc laboratoryjną i apteczną oraz pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości.

Zostałam poinformowana, że w szpitalach krakowskich osoby z tej grupy zawodowej bardzo często otrzymują najniższe przewidziane prawem uposażenie. Tymczasem poziom odpowiedzialności, szczególne warunki wykonywania pracy i rola społeczna pracowników tych służb są tego rodzaju, że uzasadnione jest oczekiwanie większego szacunku dla nich. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż o całokształcie jakości ochrony zdrowia stanowią nie tylko kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek, ale i to, czy pacjent jest umyty, przebrany i czy ktoś odpowiednio zadba o czystość pościeli lub szpitalnych łazienek. Wyższy poziom płac w tej grupie zawodowej bez wątpienia spowodowałby poprawę jakości opieki medycznej i pozytywny dobór kadr w dobie stosunkowo niskiego bezrobocia, zamiast odchodzenia z zawodu najlepszych pracowników tych branż.

Dlatego proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki jest obecnie poziom płac pracowników niższego personelu służby zdrowia? Czy wiadomo, jaki odsetek tych osób wciąż zarabia tzw. najniższą krajową?

2. Kiedy i w jakiej wysokości planowane są podwyżki uposażeń w tej grupie zawodowej?

3. Czy ministerstwo planuje podjęcie innych działań poprawiających sytuację zawodową i prestiż zawodów obejmujących służby pomocnicze ochrony zdrowia?

Barbara Bubula

Poseł na sejm RP 

20 listopada 2018 roku 

Wybrał Mariusz Mielcarek