Pielęgniarka (po studiach) wypisze receptę nie po kursie a po "przeszkoleniu przez lekarza"?

Recepty pielęgniarek


Poniżej publikujemy jedną z opinii do projekt ustawy zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, która została złozonoa przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”:

W nowelizowanej treści art. 15a ust. 2 w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Federacja proponuje zastąpić konieczność ukończenia kursu specjalistycznego przeszkoleniem przez lekarza udzielającego świadczeń w danym podmiocie. W sytuacji niedoboru kadr medycznych należy maksymalizować możliwość wykorzystania kompetencji personelu już udzielającego świadczeń. Pielęgniarki i położne, które ukończyły studia na tych kierunkach potrafią po krótkim przeszkoleniu poradzić sobie z kontynuacją leczenia wcześniej zaordynowanego przez lekarza. Jedynie przeszkolenia wymagają w zakresie prawno-formalnym co do wystawiania recept a takie szkolenie znacznie  sprawniej, taniej i bez utraty czasu przez deficytowy personel medyczny może wykonać współpracujący z nią lekarz. Można pozostawić równolegle możliwość odbycia kursu specjalistycznego ale jako alternatywę wobec prostego przeszkolenia w miejscu pracy.

Stanowisko ministerstwa zdrowia:

Uwaga nieuwzględniona Uwaga poza zakresem regulacji Projektowana nowelizacja ma na celu doprecyzowanie uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept i zleceń na wyroby medyczne niezbędnych do kontynuacji leczenia. Przedmiotowa propozycja zostanie przekazana zgodnie z właściwością, do rozważenia przy kolejnych pracach legislacyjnych.

Wybrał: Mariusz Mielcarek