Oto, dlaczego trzeba na nowo napisać siatkę płac w ochronie zdrowia, w tym pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnychOto, dlaczego trzeba na nowo napisać siatkę płac w ochronie zdrowia, w tym pielęgniarek.

Poniżej publikujemy projekt okładki grudniowego wydania miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych, który jest kolportowany do 600 szpitali w całej Polsce.

Jakieś sugestie, opinie?

Mariusz Mielcarek