Kto będzie decydował, że szkolenie pielęgniarki w ramach urlopu szkoleniowego jest zgodne "z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Kto będzie decydował, że szkolenie pielęgniarki w ramach urlopu szkoleniowego jest zgodne "z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

W porozumieniu pomiedzy ministrem zdrowia oraz paniami w czepkach z zapisano:

"Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 r., w szczególności w celu udziału w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych".

Pytanie: "szkolenia oraz kursy naukowe", kto będzie decydował, że dane szkolenie i kurs jest "naukowy" i można szkolić się w ramach urlopu szkoleniowego?

Czy dane "szkolenia oraz kursy naukowe" będą musiały być przydatne lub wymagane na obecnym stanowisku pracy pielęgniarki lub położnej? Kto będzie o tym decydował? 

Tyle porozumienie...

A co napisały panie w czepkach w stworzonych w dniu 13 lipca 2018 wyjaśnieniach do porozumienia? Cytuję:

"Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni
rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych". 

Tu już panie w czepkach piszą nie tylko o "konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych" ale o "indywidualnym dokształcaniu się".

Nowe aspekty w sprawie pojawiły się w dniu 8 grudnia 2018 roku. Informowaliśmy, że w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 7 grudnia dodano pozycję: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Tą informację możesz przeczytać tutaj: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni roboczych rocznie zostanie wpisany do ustawy o zawodach.

Warto zwrócić uwagę na powyższą informację w kontekście zapisu, który zanaczyłem poniżej na czerwono:

"Projektowana ustawa wprowadza urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, który będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop szkoleniowy skierowany jest do pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy."

Brzmi to znajomo. Prawda? Także w siatce płac w ochronie zdrowia zapisano, że pielęgniarka lub położna może mieć takie a takie wynagrodzenie zasadnicze pod warunkiem, ze jej kwalifikacje są  wymagane na zajmowanym stanowisku. 

Zapraszam do dyskusji...

Mariusz Mielcarek