Pielęgniarki Cyfrowe spotkały się z wiceminister zdrowia. Jakie tematy omawiano?

Działalność Pielęgniarek Cyfrowych.


Pielęgniarki Cyfrowe spotkały się z wiceminister zdrowia.

Jakie tematy omawiano?

Na stronie internetowej www.pielegniarkicyfrowe.pl zamiszczono informacje: 

Dziś przedstawiciele Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe odbyli spotkanie w siedzibie Ministerstwie Zdrowia.

W czasie spotkania udział brali po stronie Stowarzyszenia: Katarzyna Kowalska, Joanna Lewoniewska, Piotr Romanowski, Helena Dąbrowska i Ewa Cudzik. Po stronie Ministra Zdrowia: minister Józefa Szczurek – Żelazko oraz dyrektor departamentu pielęgniarek i położnych Greta Kanownik.

Na spotkaniu były omawiane problemy uznania wykształcenia „Pedagogika w zakresie pedagogika medyczna- opieka paliatywna”  jako wyższe wykształcenie medyczne. Tematyka dotyczy 5 letnich studiów magisterskich utworzonych dla pielęgniarek na Akademi Świętokrzyskiej w Kielcach –  obecnie UJK.

Ponadto poruszaliśmy inne palące problemy pielęgniarek i położnych...

Więcej informacji ze spotkania na stronie www.pielegniarkicyfrowe.pl


Historia narodzin Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe jest odpowiedzią na niezadowolenie naszych grup zawodowych (pielęgniarek i położnych), w obliczu działań oraz zaniedbań niszczących nasz zawód.

Z inicjatywy Katarzyny Kowalskiej oraz 5 innych, równie zdeterminowanych osób, we wrześniu 2017 roku powstała nasza organizacja.

Obecnie, nasi członkowie to pielęgniarki i pielęgniarze mieszkający w Polsce, ale również w innych krajach.

W naszych szeregach jest kilkadziesiąt osób bardzo zaangażowanych w realne działania.

Ci wspaniali ludzie, co dzień sprawiają, że „inteligencja zbiorowa”, która jest naszą podstawą DZIAŁA !
Uważamy, że przy braku dialogu z każdej ze stron, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe stało się prekursorem zmian. 

Misją nadrzędną Stowarzyszenia jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość w pielęgniarstwie. Chcemy odbudowy naszego wizerunku, należnego nam szacunku oraz prestiżu zawodu. Interesuje nas realna zmiana warunków pracy oraz, ze szczególnym naciskiem bezpieczeństwo nasze oraz pacjentów.

Chcemy dążyć do tego, by nastąpiła znacząca zmiana w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. Jest to jeden z najważniejszych problemów, który spychany przez wiele lat na dalszy plan, doprowadził do głębokiego kryzysu naszych zawodów.

Chcemy nadać nowy rytm polskiemu pielęgniarstwu i położnictwu.
Interesuje nas komunikacja, rzeczowa rozmowa z każdym członkiem naszego Stowarzyszenia, który ma pomysł i chęci do wyrażenia swojego zdania i współpracy.

Podstawą do rozpoczęcia zmian jesteśmy MY WSZYSCY, i mamy nadzieję, że jako prężnie działająca grupa, okaże się, że mamy swój głos, który zmotywuje do działania decydentów. 

źródło: pielegniarkicyfrowe.pl