6 dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek. Jest projekt ustawy.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


6 dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek. Jest projekt ustawy

Zobacz także: Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy? 

W dniu dzisiejszym opublikowano projekt ustawy wprowadzajacej urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych: 

USTAWA
z dnia ……………………………………
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 potwierdza podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Zobacz także: Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy? 

Zobacz więcej w aktualnościach: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych


Dołącz do naszej grupy, która liczy już ponad 5 tys. osób!
Niech powrócą wspomnienia...
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kliknięcie tutaj...


Zobacz INFORMATORY:

  

Komentarze użytkowników

#1  2018.12.13 23:15:29 ~Bar

Czyli urlop dostaje lizus delikatnie mówiąc. Inna nie bo nie.

#2  2018.12.13 23:20:19 ~Maja

Czy urlop będzie liczony po 7,35 czy po 12 godz Ja pracuje w systemie 12 godzinnym?

#3  2018.12.14 04:15:44 ~Do#2

"płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy" . I wszystko jasne - tak jak dotychczas obliczano Twój urlop wypoczynkowy.

#4  2018.12.14 17:30:30 ~piel. dypl

Czy należy się urlop szkoleniowy np: na kurs odczytywania tekstów ręcznie pisanych?

#5  2018.12.14 17:58:46 ~Iva

Na szkolenie 6 dni a może zdrowotny jak mają nauczyciele

#6  2018.12.14 18:00:09 ~Iza

Pójdziemy na urlop inie wypłacą Zembalowego bo za urlop się nie należy

#7  2018.12.14 19:57:31 ~piel

SZKOLENIE ! . A co dla zdrowia wreszcie ? ! JEDNO WIELKIE GÓWNO ! . BO DLA DECYDENTÓW GÓWNO WARTE JEST ZDROWIE I ŻYCIE PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH PRZY ŁÓŻKU CHOREGO.

Dodaj komentarz