Zobacz zdjęcia ze spotkania pań w czepkach. Przeczytaj na jakie tematy dyskutowały...

Działalność pań w czepkach.


Zobacz zdjęcia z nadzwyczajnego spotkania pań  w czepkach.

Przeczytaj na jaki tematy dyskutowały...

W dniach 11-13.12.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie było okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i uwag, ale także do omówienia ważnych zarówno dla Pielęgniarek i Położnych jak i dla samego Związku spraw takich jak :

- Realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych w poszczególnych województwach
- Normy zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych
- Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
- Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej , który przewiduje wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla Pielęgniarek i Położnych.
- Sprawy organizacyjne związane z działaniem Związku...

źródło: strona związku pip