Możliwość skorzystania przez pielęgniarki z dłuższego odpoczynku mógłby być argumentem za pozostaniem w pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pielęgniarek.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pielęgniarek?

Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uważa, że temat konfliktów między pielęgniarkami starszymi i młodszymi jest sztucznie podsycany przez niektóre portale internetowe. Próbują one w ten sposób podnieść statystki swojej popularności. Dodaje, że NRPiP we współpracy z OZPiP wypracowują ze stroną rządową rozwiązania, które są korzystne dla wszystkich pielęgniarek i położnych.

(...)

- Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z demografią, widzimy jasno, że pielęgniarek, które będą wychodzić z systemu, jest więcej niż tych, które będą do niego wchodzić. Jeśli system ma funkcjonować poprawnie, po stronie pracodawców leży to, żeby zatrzymać pracowników - uważa wiceprezes NRPiP.

(...) 

Jego zdaniem można to zrobić na kilka sposobów.

- Pielęgniarka, położna, która osiąga wiek emerytalny jest osobą niezwykle doświadczoną i cenną dla podmiotu leczniczego, więc pracodawca powinien zaproponować takiemu pracownikowi atrakcyjne warunki płacowe oraz wykazać się elastycznością w kwestii wymiaru oraz formy zatrudnienia (możliwość pracy na części etatu).

Jak wskazuje, strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, nad którą NRPiP, OZZPiP oraz MZ nadal pracują, zawiera zapis dotyczący dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych, który przysługiwałby po zdobyciu określonego stażu pracy.

- Musimy pamiętać, że blisko 60-letnia pielęgniarka będzie się zastanawiała, czy jest w stanie fizycznie podołać pracy oraz czy warunki, w których będzie pracować są na tyle atrakcyjne, żeby ją zatrzymać. 

Wydaje się, że możliwość skorzystania z dłuższego odpoczynku mógłby być argumentem za pozostaniem w pracy - mówi Sebastian Irzykowski.

- Będziemy postulować, aby to rozwiązanie zostało wprowadzone i było dodatkowym narzędziem (obok norm zatrudnienia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku) dla pracodawców w walce o deficytowych specjalistów, jakimi są pielęgniarki i położne - podsumowuje.