Sukces wprowadzenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek. Konferencja wojewody: zlikwidowano 339 łóżek.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

zdjęcie: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Sukces wprowadzenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek.

Konferencja wojewody: zlikwidowano 339 łóżek.

Zobacz także: Zatrudnienie dodatkowo 40 pielęgniarek (aby spełnić nowe normy zatrudnienia) kosztowałoby szpital 6 mln rocznie. Dyrektorze! Daj na te 40 pielęgniarek 4 mln. Obstawią co trzeba. Zarobia miesięcznie 8.3 tys. na umowę o pracę. Ok?

Z przedstawicielami mediów lokalnych spotkali się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Anita Drążek oraz zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Jolanta Tomczyk-Fila.

Nowe uregulowania dotyczące zasad ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012), które wprowadza minimalne wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek. Powyższa regulacja odnosi się do lecznictwa szpitalnego (dotyczy wymogów kontraktowania świadczeń szpitalnych finansowanych ze środków publicznych).

Wprowadzone zmiany są wynikiem zawartego 9 lipca 2018 r. porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Porozumienie to ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek oraz położnych wykonujących zawód w Polsce oraz poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo szpitalne.

Wskaźniki zatrudnienia określa się w przeliczeniu na łóżko. Przedstawiają się one następująco:

– 0,6 pielęgniarki na łóżko dla oddziału o profilu zachowawczym,

– 0,7 pielęgniarki na łóżko dla oddziału o profilu zabiegowym,

– 0,8 pielęgniarki na łóżko dla oddziału pediatrycznego o profilu zachowawczym,

– 0,9 pielęgniarki na łóżko dla oddziału pediatrycznego o profilu zabiegowym,

Uzgodniono również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kolejnych dziedzinach opieki zdrowotnej. Jest to uzależnione od oceny funkcjonowania przyjętych rozwiązań w lecznictwie szpitalnym i wiąże się z dostępnością do kadry pielęgniarskiej dla pacjentów oraz podmiotów leczniczych.

Zobacz także: Zatrudnienie dodatkowo 40 pielęgniarek (aby spełnić nowe normy zatrudnienia) kosztowałoby szpital 6 mln rocznie. Dyrektorze! Daj na te 40 pielęgniarek 4 mln. Obstawią co trzeba. Zarobia miesięcznie 8.3 tys. na umowę o pracę. Ok?

Konsekwencją wprowadzenia ww. zmian jest konieczność „urealnienia” liczby łóżek wykazywanych przez szpitale, gdyż poza zasadniczym celem poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych oraz opieki nad pacjentem, wytworzony został mechanizm racjonalizacji posiadanych zasobów kadrowych i lokalowych. Dodatkową ich konsekwencją jest pozyskanie przez odpowiednie instytucje publiczne niezafałszowanej informacji o faktycznej, a nie tej deklarowanej bazie ochrony zdrowia.

Liczba pielęgniarek nie zmieniła się gwałtownie ani nie ulegają likwidacji komórki organizacyjne poszczególnych podmiotów leczniczych. Nie zmniejsza się też finansowanie szpitali.

Zmiana przepisów poprzedzona została analizami Ministerstwa Zdrowia (pierwszy projekt z 2015 r. lecz prace nad nim rozpoczęto znacznie wcześniej).

Wprowadzone regulacje są wyzwaniem organizacyjnym dla dyrekcji szpitali oraz w mniejszym stopniu dla ich organów tworzących. Urzędy wojewódzkie na bieżąco – m. in. z racji prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – monitorują sytuację z tym związaną.

Na spadek liczby łóżek szpitalnych w poszczególnych oddziałach mają wpływ niekorzystne trendy demograficzne oraz cywilizacyjne. Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na łóżka szpitalne ma wiele czynników. Najbardziej miarodajnym opracowaniem w tym zakresie jest obowiązująca Mapa Potrzeb Zdrowotnych na lata 2019 – 2021, która opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/09_podkarpackie.pdf

Wojewoda podkarpacki – jako organ rejestrowy – prowadzi Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wraz z wnioskiem, wnioskodawca składa oświadczenie, że „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą” oraz „znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w” ww. ustawie. Jednocześnie podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W związku z powyższym dane zawarte w rejestrze powinny być na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlać stan faktyczny. Wpisy zmian dot. struktury liczby nie wymagają uzyskania zgody Wojewody, gdyż dokonywane są na wniosek podmiotów leczniczych. Zgody Wojewody wymaga jedynie czasowe zaprzestanie działalności zgodnie z art. 34 ww. ustawy, który wskazuje, iż podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej całkowicie lub częściowo,w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń.

W okresie od 28.09.2018 r. do 31.12.2018 r.liczba łóżek w szpitalach w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 339. Zmiany wpisu mogą być spowodowane np. koniecznością realizacji zaleceń instytucji kontrolujących,  czy zmianą struktury organizacyjnej szpitala  (niekoniecznie ze względu na wprowadzenie nowych zasad ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych). W znacznej mierze może to dotyczyć dostosowania się do szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czy też zmian organizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny w wyniku trendów demograficznych i cywilizacyjnych.

Zobacz także: Zatrudnienie dodatkowo 40 pielęgniarek (aby spełnić nowe normy zatrudnienia) kosztowałoby szpital 6 mln rocznie. Dyrektorze! Daj na te 40 pielęgniarek 4 mln. Obstawią co trzeba. Zarobia miesięcznie 8.3 tys. na umowę o pracę. Ok?

źródło: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Komentarze użytkowników

#1  2019.01.05 09:26:34 ~!!anka*

Pracuję w sor-ze (strona dziecięca).Czy ktoś umie mi odpowiedzieć, jak te normy wyglądają w takim oddziale? może najlepiej zapytać p.M.Mielcarka? -ale nie mogę znaleźć namiarów.

#2  2019.01.05 09:40:06 ~Nikt

Mamy namacalny efekt nic nie robienia i niszczenia zawodu pielęgniarki. Teraz jeszcze pełna mobilizacja i przejście na jeden etat .panowie którzy do tej pory twierdzili że bez pielęgniarek szpital może istnieć , życzę powodzenia. Tylko lekarze się liczyli.chociaż szacunek dla nich.ale okazuje się że siostry też są potrzebne

#3  2019.01.05 11:16:55 ~piel.

Albo większa liczba pielęgniarek albo zmniejszenie liczby pacjentów .Na dodatkowe etaty pielęgniarskie "szpitali nie stać " -wiemy to od zawsze. Lepiej więc znowu przerzucić winę na złe pielęgniarki jak w przypadku strajków i publicznie ogłosić likwidację łóżek. Jednak znaczna większość szpitali wybierze tradycyjną , dobrze znaną i wypracowaną metodę -fałszowania rzeczywistości. Nikt tego poważnie kontrolował nie będzie tylko klepnie papier i "normy" będą . Sukces zwiększonej liczby pielęgniarek w szpitalach zostanie odtrąbiony a społeczeństwo oczekiwać będzie lepszej opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarki będą orać i się nie wyrabiać z orką jeszcze bardziej a chorzy skarżyć. NIC, TYLKO REWOLUCJA !

#4  2019.01.05 11:24:20 ~Zzz

Oficjalnie łóżka zostana zlikwidowane, bo inaczej nie mozna. Ale przeciez w stanach tego wymagajacych czyli dla tzw dobra pacjenta beda dostawki i zostani po staremu. Pracuje na intensywnej mamy 16lozek jest nas 8na dyzurze i czesto mamy dostawianego pacjeta na korytarz i do zabiegowego. I z 16 robi sie 18tylko pielegniarek tyle samo. A lekarz mowi ze on przeciez nie odesle w stanie zagrozenia zycia. Do tego mamy HD i CVVHDF czesto u 4pacjetow w jednym czasie Buntujemy sie piszemy pisma dyrekcja i szefostwo odddzialu ma to gdzies. Takie sa wlasnie realia

#5  2019.01.05 13:35:08 ~Pielegniar

Jeden etat jak najbardziej tylko dobrze to zorganizujmy zpowidziec trzeba duzo wczesniej np.w maju i czerwcu jeden etat jest czas na przygotowanie sie zgromadzenie potrzebnych funduszy aby dac rade wiec do dziela ogarniajmy sie bo czas najwyzszy

#6  2019.01.05 15:25:23 ~MM

Obawiam sie zlej opinii publicznej,ktora wina o jeszcze dluzszych kolejkach na leczenie szpitalne,w zwiazku ze zmniejszaniem ilosci lozek,obarczac bedzie PIELEGNIARKI.Tak zostalo to podane do wiadomosci spoleczenstwu.Pracodawcy nie przyjma wiecej naszego personelu bo niby skad i za jakie pieniadze.kiedy to na NAS zawsze oszczedzano.Minister Zdrowia powinien wskazac zrodlo finansowania i przekazac na wprowadzone normy zatrudnienia.konktetne kwoty szpitalom,a nie zadawalac sie okrawaniem ilosci lozek! Gratulujemy MZ pomyslu.SKANDAL

#7  2019.01.05 15:41:05 ~Bb

Czy etat oddziałowej powinien wliczać się do wskaźnika zatrudnienia kiedy one: liczą ,sprawozdają , zamawiają itp. Przy pacjencie bezpośrednio nie pracują. .

#8  2019.01.05 16:14:31 ~Heh

U nas na dostawach zmieścić się 9 łóżek. Powinni liczyć też wg kategorii ! na innych oddziałach są chodzący, a u nas duzaaaaa przewaga leżących

#9  2019.01.05 16:18:42 ~Pielegniar

Zacznijmy wreszcie się szanować. Policja strajkowala, było ok. Nas chce się obarczyc wina za likwidację części łóżek szpitalnych. Dziewczyny, gdzie są związki zawodowe? Poczytajcie na temat strajku pielęgniarek w Australii. Jeden etat! Zaczynamy bo nic się nie zmieni.

#10  2019.01.05 16:19:24 ~Pielęgniar

Dla mnie to jest chory system, nic się nie zmieni.Będzie jeszcze gorzej,biedny pacjent.

#11  2019.01.05 16:21:30 ~pielęgniar

Strajk był i nic nie dało,nikt się z nami nie liczy.

#12  2019.01.05 16:52:10 ~Jan

Apel do pielęgniarek pracujących na oddziałach gdzie likwidowane są łóżka. W przypadku przyjęcia pacjenta ponad limit proszę zgłaszać ten fakt do prokuratury o możliwości narażenia pacjenta na utratę zdrowia lub życia. Tak jak to jest w krajach UE

#13  2019.01.05 17:44:55 ~Pielegniar

To smutne że nikt nas nie szanuje. Same siebie nie szanujemy. Panie podpisały bzdurne porozumienie i co z tego mamy? Zebalowe dzielone na podatki.

#14  2019.01.05 18:23:52 ~pielęgniar

Prestiż pielęgniarki zaginął.

#15  2019.01.05 18:35:16 ~Xyz

Pracyjemy dużo za małe pieniądze ale trochę jesteśmy same temu winne biorąc dodatkowe dyżury zapychając braki etatowe .Gdybyśmy nie brały tyle dodatkowych dyżurów może już wcześniej zauważono braki i zmusiło by to do podniesienia naszych pensji i konkurowania o nas placówek medycznych.

#16  2019.01.06 05:21:37 ~16

."Mechanizm racjonalizacji posiadanych zasobów kadrowych i lokalowych". piękna nowomowa postsocjalistyczna. Niech decydenty dodadzą od siebie, że zlikwidują łóżka na ginekologii i pediatrii ale na onkologii, geriatrii i w dpsach będzie po staremu.

#17  2019.01.06 10:23:36 ~pielęgniar

Równe traktowanie wszystkich pielęgniarek na oddziałach przez oddziałowe,likwidacja stronniczości,sprawiedliwe grafiki.Nie dla oddziałowych związkowych , na stołkach po kilkanaście lat .Zmiany to kadencja stanowisk pracy.

#18  2019.01.06 13:57:04 ~Iwona C

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i całkowicie dobrowolna. Zostanie ona użyta do celów naukowych. https://docs.google.com/forms/d/1n27OAjhodZ9-GeVOjPRAiRgIRPDOYmHghFX45Q4lhsI/viewform? edit_requested=true

#19  2019.01.06 22:40:19 ~Plg

Psioczymy na oddziałowe ,że nie dbają o to ,że jest mało plg ,że mają ciężko i biegając nie chodząc ledwo co się wyrabiają.Może zacznijmy od kadrowych.O ile mi wiadomo to Panie w kadrach decydowały zawsze czy dadzą pielęgniarkę bądż nie Ile razy oddziałowa wysyłała na urlop,nawet na żądanie bo kadrowa dopatrzyła się,że w danym dniu będzie o 1 plg za dużo.Może z tymi leniami na górze coś zrobić? Siedzi 1 przy komputerku,pokój 5/6m i ona ma decydować jak mamy pracować.Niech popracuje w zabiegowym 3/4 leki,papiery ,komputery,płyny i nie jedna a z towarzystwem.

#20  2019.01.08 19:18:28 ~ooo

Teraz na 42 łóżka{na papierze} w realu 45 jest do 5 dostawek. Jeżeli zmniejszą liczbę łóżek, to zwiększy się liczba dostawek. A obstawa ta sama. Jesteśmy 3 pielęg. na 45 chorych {plus}. Interna-samo mowi za siebie .

Dodaj komentarz