Sejm - pielęgniarki 2019 - nowe normy zatrudnienia - zlikwidować łóżka w szpitalu z ponad 110-procentowym obłożeniem, bo brakuje 20 pielęgniarek?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.


Sejm - pielęgniarki 2019 - nowe normy zatrudnienia

- zlikwidować łóżka w szpitalu z ponad

110-procentowym obłożeniem,

bo brakuje 20 pielęgniarek?

Posiedzenie sejmu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Poseł Ryszard Galla:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Powiedziała pani, że zmiany dotyczące liczby łóżek są rzeczą naturalną. Tak powinno być, natomiast po wprowadzeniu w tym roku rozporządzenia ministra zdrowia, które zwiększa normy dotyczące liczby pielęgniarek w stosunku do liczby łóżek, jest to rzeczą nienaturalną. Jeśli spojrzelibyśmy, jak brzmi to rozporządzenie i jak zostało ono przygotowane, to można byłoby powiedzieć, że zrobiliście to państwo w oderwaniu od konsultacji ze środowiskiem medycznym, bez analizy wskaźników wykorzystania łóżek. Powiem tak: chyba myślicie o tym, żeby w ten sposób dokonać niekontrolowanego zmniejszenia liczby łóżek.
Posłużę się przykładem. Jestem przewodniczącym rady społecznej w jednym z wojewódzkich szpitali w Opolu. To jest szpital neuropsychiatryczny.

I właśnie w ubiegły poniedziałek zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym posiedzenie rady poświęcone temu rozporządzeniu. Szanowni państwo, wykorzystanie łóżek w tym szpitalu jest ponad 100-procentowe. Pani dokładnie wie, że w tym obszarze usług medycznych nie ma odsyłania pacjentów, każdy pacjent musi być przyjęty i odbywa się to praktycznie na korytarzu. Brakuje tam, zgodnie z tym rozporządzeniem, ok. 20 pielęgniarek. Na dodatek pielęgniarki zwalniają się, bo praca w tym szpitalu jest pracą o dużym natężeniu, wymagającą, powiedziałbym, dużego wysiłku tych pielęgniarek, a więc szukają one pracy w innym miejscu.

Co państwo chcecie zrobić z tego typu przykładami? Jak zamierzacie przeciwdziałać temu, aby łóżka nie były likwidowane? (Dzwonek) 

Chciałbym także zapytać o waszą politykę odnośnie do kształcenia pielęgniarek. Czy jesteście w stanie dopuścić do działalności chociażby ratowników medycznych?

(...)

źródło: stenogram posiedzenia sejmu