Podwyżki tylko dla: lekarzy pielęgniarek, ratowników. A gdzie reszta zawodów medycznych?

Ochrona zdrowia 2019.


Podwyżki tylko dla: lekarzy pielęgniarek, ratowników.
A gdzie reszta zawodów medycznych?

Posiedzenie sejmu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Poseł Jan Elżbieta Gelert:

Panie Marszałku!

Pani Minister! Była tutaj mowa o tym, że sytuacja kadrowa jest niezmiernie ważna. Oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, że zarówno kadra medyczna, jak i tzw. kadra okołomedyczna mają wpływ na sytuację w dziedzinie ochrony zdrowia. I tu muszę powiedzieć, że każdy zawód medyczny jest niezmiernie ważny, natomiast przez państwa te zawody są bardzo nierówno traktowane.

Oczywiście te zawody, które są liczne, albo co do których uważacie państwo, że są niezbędne, chodzi o lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, wszyscy państwo wiecie, wywalczyły sobie podwyżki w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pozostałe grupy zawodowe, to zwracam się z pytaniem do pani minister, co macie zamiar zrobić w przypadku psychologów, dietetyków, techników medycznych, innych zawodów.

Oczywiście weszła w życie ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym i należy ją stosować, tylko że to, co wynika z tej ustawy, te trzy zawody, o których mówiłam, dawno przekroczyły, natomiast pozostałe zawody medyczne i okołomedyczne nawet do tego nie doszły albo akurat mieszczą się w tym, w czym powinny. Uważam, że mówi się dużo o tym, i pani też mówiła, że bardzo wzrosły nakłady na służbę zdrowia, i w oddziałach wojewódzkich również te nakłady wzrosły, ale chciałabym się dowiedzieć, w których pozycjach, bo to jest istotne. Należy również powiedzieć o tym, że wynagrodzenia pewnych grup zawodowych są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Moje pytanie dotyczy przede wszystkim tego, jak mieszczą się w tym inne zawody medyczne. Już nie mówię o tzw. szarym personelu, który zarabia, powiedzmy, 2300 czy 2200 na rękę, takie są wynagrodzenia w ochronie zdrowia, i który już ma dosyć tego oczekiwania. Dziękuję. (Oklaski)

źródło: stenogram posiedzenia sejmu