Wideo - Prezes szpitala o: normach zatrudnienia pielęgniarek, pielęgniarkach z Ukrainy (jedną taką pielęgniarkę mamy).

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Wideo - Prezes szpitala o: normach zatrudnienia pielęgniarek,
pielęgniarkach z Ukrainy (jedną taką pielęgniarkę mamy)