Komunikat prorządowej izby pielęgniarek po spotkaniu z ministrem.

Działalność prorządowej izby i związku pielęgniarek.


SPROSTOWANIE

Nieścisłą informację stanowi określenie, użyte kilkukrotnie, "prorządowa izba" w materiale zatytułowanym "Komunikat prorządowej izby pielęgniarek po spotkaniu z ministrem." opublikowanego w dniu 07.04.2019 r. Materiał ten informuje o działaniach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, będącej organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, stanowiącej jednostkę organizacyjną niezależnego od administracji rządowej samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych".

KOMUNIKAT PRORZĄDOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK

PO SPOTKANIU Z MINISTERM ZDROWIA

3 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych wskazali Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu i Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Grecie Kanownik trudności w realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018 r.

Indywidualna porada pielęgniarska w AOS

Minister zdrowia zna i akceptuje uwagi NRPiP oraz OZZPiP do wstępnego projektu zmian rozporządzenia. Konieczne jest ustalenie na zupełnie innych zasadach wyceny porady pielęgniarskiej, by świadczenie to było atrakcyjne zarówno dla świadczeniodawców, jak i dla pielęgniarek. Niezbędna jest także zmiana uzasadnienia do projektu, w tym Oceny Skutków Realizacji, ponieważ to świadczenie musi być wycenione jako dodatkowo kontraktowane. Doprecyzowanie ustaleń w tej kwestii nastąpi już w najbliższych dniach, czyli 8 kwietnia 2019 r. Spotkanie będzie dotyczyć wyłącznie tego tematu.

Warto dodać, że 3 kwietnia 2019 r. przedmiotem rozmów była także kwestia wyceny porady laktacyjnej i wizyty patronażowej. Minister Zdrowia zobowiązał Departament Pielęgniarek i Położnych do przedstawienia informacji, na jakim etapie są prace nad tymi świadczeniami oraz podkreślił, że widzi potrzebę opracowania innych świadczeń odrębnie kontraktowanych, m.in. takich, jak porada diabetologiczna.

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Niestety, część pracodawców odmawia respektowania stanowiska Ministra Zdrowia w kwestii trybu i sposobu rozliczania dodatkowych środków przekazywanych od 1 września 2018 r. przez NFZ na podstawie OWU na wzrosty wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Ustalono, że Ministerstwo Zdrowia przekaże to stanowisko bezpośrednio dyrektorom podmiotów leczniczych z wnioskiem o bezwzględne zastosowanie się do tej wykładni. Stanowisko to zostanie również przekazane do poszczególnych oddziałów NFZ z wnioskiem o skontrolowanie, czy świadczeniodawcy się do niego stosują. Ustalono, że w skrajnych przypadkach, jeśli dany pracodawca nadal odmawiać będzie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia, czyli nie będzie rozliczał środków przekazanych przez NFZ od 1 września 2018 r. i nie będzie akceptował obowiązku stosowania podziału tych środków w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub w wypadku ich braku z właściwymi oipip, Minister Zdrowia skieruje do takiego podmiotu bezpośrednią kontrolę z MZ. W pierwszej kolejności zostanie ona przeprowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, gdzie pracodawca w piśmie z 14 marca 2019 r. do Ministra Zdrowia wprost zakwestionował stanowisko Ministra z 5 marca 2019 r.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Projekt ustawy wprowadzający ten urlop jest obecnie w końcowym etapie uzgadniania pomiędzy ministerstwami i w niedługim czasie zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się, że dołoży wszelkich starań, by uwzględniono zastrzeżenia i uwagi NRPiP oraz OZZPiP w ostatecznym brzmieniu nowelizowanej ustawy.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Strona społeczna przedstawiła konkretne dane, dotyczące świadczeniodawców, którzy odmawiają udzielania informacji o przestrzeganiu norm, sposobie ich wyliczenia oraz działań związanych z fikcyjnym zmniejszaniem liczby łóżek szpitalnych, zgłoszonych do rejestru podmiotów leczniczych. Minister Zdrowia zapewnił, że Ministerstwo stara się policzyć analitycznie aktulną liczbę zgłoszonych łóżek, a następnie będzie monitorować wraz z NFZ realizowanie przez poszczególnych świadczeniodawców przepisów rozporządzenia. Wymaga to czasu, ale wprowadzone normy będą obowiązującym warunkiem kontraktowania świadczeń w lecznictwie szpitalnym. Dodatkowo Minister Zdrowia zauważa już konieczność doprecyzowania norm poprzez ich uzupełnienie o zapisy, które dotyczą świadczeń medycznych udzielanych w trybie jednodniowym, np. chemioterapia, okulistyka, chirurgia, endoskopia.

Kontrola spełniania warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych:

Porozumienie z 9 lipca 2018 r. zmieniło warunki płacy pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Niestety, pracodawcy próbują „obejść” te uzgodnienia. Niektórzy zwiększyli wynagrodzenia zasadnicze tylko na czas określony, inni nie podnieśli płacy zasadniczej, a wzrost wynagrodzenia o kwotę 1.100 zł. miesięcznie rozliczają na odrębnym pasku wynagrodzeń i doliczają pochodne do tej części wynagrodzenia zasadniczego. Strony uzgodniły, że konieczne będzie uzyskanie w tej sprawie opinii Głównego Inspektora Pracy. Przedstawi on jednolite stanowisko i wytyczne, które będą podstawą kontroli prowadzonych przez poszczególnych inspektorów pracy.

NRPiP zwróciła uwagę na kwestię niedoszacowania środków na pochodne – Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa NFZ – w zakresie wyliczania cen jednostkowych produktów finansowanych przez NFZ, np. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne, ZOL i ZOP, AOS – stacje dializ działające całodobowo.

Na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia przedstawi pełną informację na temat wypłaty podwyżek w RCKiK i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

źródło: strona internetowa NIPiP


Zobacz także:

Komentarze użytkowników

#1  2019.04.07 22:09:52 ~Iza

Taki bałagan to tylko w tym zawodzie. Od tego Rządu pielęgniarki nie dostały nic tylko wdrożyli Zembalowego co się należało jak psu kość. Przy wyborach będę pamiętać.

#2  2019.04.07 22:18:36 ~Plg

Ja też będę pamiętała.Popieram 1.

#3  2019.04.07 23:35:38 ~Michał

Wystarczy na wyborach dobrze wybrać czyli zagłosować na Konfederacje Korwin-Mikke

#4  2019.04.08 06:53:57 ~Go

Do 3 -przecież Korwinn-Mikke uważa,że kobieta ma leżeć i pachnieć (mąż ma nią zarobića jak się znudzi,to będzie zarabial na inną ).To nie jest dobry wybór dla niezależnych ,wykształconych kobiet (Pielęgniarek) .

#5  2019.04.08 07:54:31 ~Przyaciel

nauczyciele walczą o podwyżkę ,pielegniarkom należy się dwa razy więcej

#6  2019.04.08 13:14:14 ~#A

Całkowicie popieram 5.Przede wszystkim za pracę w święta i system zmianowy.

#7  2019.04.08 14:31:03 ~Ja

Dzisiaj strajkują nauczyciele ,a kiedy będą strajkować pielęgniarki? Nie możemy dopuścić żeby nas tak traktowano DOŚĆ

#8  2019.04.08 14:33:31 ~Przyjaciel

Dziewczyny walczcie bo pracujecie jak mrówki ,jesteście niezastąpione

#9  2019.04.08 14:37:54 ~LEK.

Aby poprawić sytuację w szpitalach potrzeba więcej pielęgniarek,tylko lepsze zarobki i powrót LM i LM może tę sytuację uzdrowić taka jest prawda ,

#10  2019.04.08 17:21:03 ~Do 9

Młodzi nie pozwolą na powrót LM, może felczerzy tez niech wrócą! Po za tym do 2030 maja być utrzymane studia, a w tym roku kończy 6000 absolwentek i absolwentów! To, że warunki do dupy i płace to już nikt nie pomyśli. Zapłacicie Nam 12 000, bo skory nauczyciele chcą 8 000, to wtedy przyjdziemy!

#11  2019.04.08 17:29:43 ~Do 10

To szok i niedowierzanie. Jestem dymnym Panem magistrem! Liceum medyczne to jakby wprowadzić nauczycielom studium 2 letnie. Sorry, ale nie! Ja tez nie głosuje na PIS. Bo zembalowka to przynajmiej 2500 netto powinna być do podstawy!

#12  2019.04.08 17:59:11 ~przyjaciel

Aby Zembalowe było dodane do zasadniczej, bo niektórych szpitalach jest obok nadal i dziewczyny zasadnicze mają beznadziejne :(

#13  2019.04.08 19:13:11 ~do 10

Jeśli nauczyciele chcą 8000 to pielęgniarki zasługują na przynajmniej 12000 , biorąc pod uwagę to ,że nie mamy nawet jednego z przywilejów jakie mają nauczyciele.

Dodaj komentarz