Pielęgniarki - do 14 kwietnia trzeba podać do NFZ liczbę pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

DO 14 KWIETNIA TRZEBA PODAĆ LICZBĘ PIELĘGNIAREK  

Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14  kwietnia 2019 r.”

data publikacji: 3 kwietnia 2019 r.


Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 


Komentarze użytkowników

#1  2019.04.11 08:02:40 ~Piel.

I jak zwykle liczenie-nie policzenie. Znowu nie policzą a zresztą po co to liczenie jak już mnożymy się w tempie bakteri ;)

#2  2019.04.11 08:03:58 ~P

A może by ktoś zauważył w końcu w NFZ, że jedna pielęgniarka to ta sama w trzech różnych szpitalach?

#3  2019.04.11 13:35:34 ~Elzbieta

Same sobie gotujemy ten los. Pracując na 3 etaty pogarszamy swoją sytuację i nigdy nie bedziemy szanowaną grupą zawodową.

#4  2019.04.11 13:51:35 ~Ja

Wystarczy nakazac izbom pielegniarskim podanie,one maja najlepsza statystyke. A nie szpitale czy przychodnie czy inne placowki

#5  2019.04.11 15:07:35 ~Do 4

Niech izby pielęgniarskie napiszą statystykę i siebie wezmą razy 3 bo przecież praca w izbach i wykłady też praca

#6  2019.04.11 16:08:49 ~Piel.dyp.

Wielkie mi liczenie ,wystarczy ściągnąć dane Z OIP i wszystko wiadomo .kto co i dlaczego. Że względu na haracz pilnują nas jak zakontraktowane bydło.

#7  2019.04.11 16:41:06 ~on piel

No własnie z izb MZ niech sobie weźmie, ale znowu będą trąbić jak nas jest dużo i może nawet za dużo. Oni wiedzą jak urobić statysyki.

#8  2019.04.11 19:21:01 ~Ja

Będą jakieś konsekwencje za nieprzestrzeganie norm? W sumie odp jest oczywista. Nadal nic się nie zmieniło.

#9  2019.04.12 00:33:33 ~do 2

NFZ to to samo co rząd

#10  2019.04.12 03:59:00 ~do 9

Wiadomo.Normy w papierach będą jak trzeba. I kontrole takie same. Wszystko jeden wielki pic . Przy wsparciu poparciu i potwierdzeniu izb.

#11  2019.04.13 07:25:33 ~do 8

Normy są przestrzegane dla fikcyjnej ilości pacjentów.

Dodaj komentarz