Pielęgniarki przyjdą do mnie po te 1000 zł. "Przecież nie jesteśmy gorsze...".

Stypendia dla pielęgniarek i położnych.

PIELĘGNIARKI PRZYJDĄ PO TE 1000 ZŁ DO MNIE.

"PRZECIEŻ NIE JESTEŚMY GORSZE..."

Zobacz także: 70 letnia pielęgniarka (instrumentariuszka) będzie musiała zgrać drżenie rąk z drżeniem rąk 70 letniego chirurga.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 15 czerwca 2018 roku:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się odpowiadać po kolei na te pytania.

(...)

    "Po pierwsze, zachęca do studiowania na kierunkach pielęgniarskich przez przyznawanie stypendium w wysokości 800 zł w trakcie trwania studiów, po drugie, przewiduje utworzenie programów rozwoju absolwenta, w ramach których po ukończeniu studiów pielęgniarka przez 2 lata otrzymuje dodatek absolwencki za uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach w wysokości 1 tys. zł miesięcznie. To pozwoli nam zapewnić chęć pozostania w zawodzie pań, które ukończyły kształcenie i są gotowe do wejścia na rynek pracy. To jest niezwykle istotne w kontekście konkurencji pomiędzy innymi zawodami jak i po prostu konkurencji, jaką stanowi możliwość wyjazdu za granicę. Naszym celem jest zapobieganie temu, właśnie temu to ma służyć. Dodam, że w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów wewnątrz środowiska pielęgniarek i położnych w ramach tego programu zapewniamy dodatek dla mentorów i opiekunów tych grup, tak że panie pielęgniarki, które mają większy staż i które mogą uczestniczyć w tych projektach, w tych konkursach, będą miały możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia".

źródło: strona internetowa sejmu

Poniżej, w kontekście powyższego cytatu, wypowiedź jednego z dyrektorów szpitala, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych w dniu 14 marca 2019 roku:


Zobacz także:

 


Komentarze użytkowników

#1  2019.04.21 05:47:54 ~a

Można mieć 35 lat pracy,mgr pielęgniarstwa ,liczne kursy i mniej od tej po liceum o 800,700 zł na podstawie.Czy to nie układ /

#2  2019.04.21 10:02:17 ~Gabi

Zastanów się babo co wypisujesz?

#3  2019.04.21 15:13:32 ~Ewa

Tak, to jest PRAWDA. Można nie mieć żadnego kursu o specjalistycznych zapomnij,a podstawę wyższa nawet o te 700 zł. W wielu szpitalach to komunistyczne pozostałości.

#4  2019.04.21 19:49:10 ~Agata

Nasuwa się pytanie.Co zrobi ta młoda pielęgniarka jak te dwa lata rozkoszy miną gdzie rząd dopłaca za kursy.I pewnie nie za darmo .Bo nic w życiu nie jest za darmo.Wyjedzie z kraju? Czy zostanie z niższą pensją gdzie normy zatrudnienia to wirtualna rzeczywistość,normy dźwigania to tylko papier,a pielęgniarka ma dużo więcej w zakresie obowiązków niż za granicą w lepiej rozwiniętych gospodarczo krajach?

Dodaj komentarz