Dyrektor w sprawie norm pielęgniarek doniósł sam na siebie. W sejmie...

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

DYREKTOR W SPRAWIE NORM PIELĘGNIAREK

DONIÓSŁ SAM NA SIEBIE. W SEJMIE!

Poseł Zbigniew Ajchler w dniu 16 stycznia 2019 roku zadał pytanie ministrowi zdrowia:
 
Szanowny Panie Ministrze,
 
z początkiem 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Według niego minimalny wskaźnik zatrudnienia w oddziałach o profilu zachowawczym powinien wynosić 0,6 etatu na łóżko, a w oddziałach o profilu zabiegowym 0,7. W pediatrii normy zatrudnienia pielęgniarek będą jeszcze wyższe (0,8 dla oddziałów zachowawczych i 0,9 dla zabiegowych). Po przeliczeniu minimalnych norm według wytycznych z rozporządzenia względem łóżek zgłoszonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby spełnić wymagania zawarte w ww. rozporządzeniu MZ, bez redukcji łóżek na dzień 01.01.2019 r. brakuje 25,38 etatów pielęgniarskich oraz 14,28 etatów położniczych. Ażeby zachować obecny stan zatrudnienia, należy zredukować 61 łóżek w szpitalu, z różnym podziałem w oddziałach. Dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że ze spełnieniem nowych wymagań mogą być problemy ze względu na braki personelu, a sytuacja ta może doprowadzić do redukcji łóżek, a nawet zamknięcia oddziałów z powodu deficytu personelu pielęgniarskiego i niespełniania nowych norm.
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:
 
(...)
 
2. Czy będzie rozważane wliczenie do norm pielęgniarskich ratowników pracujących w oddziałach?
 
Odpowiedzi na to pytanie udzieliła w dniu 15 lutego 2019 roku wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko.
 
Poniżej cytujemy jej fragment:
 
"Jednocześnie wyjaśniam, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nie daje możliwości wliczania do norm pielęgniarskich ratowników medycznych pracujących w oddziałach. Natomiast informuję, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2018, poz. 2376), zgodnie z którym świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji,

Czytaj dalej poniżej...

hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwiej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić : opiekuna medycznego, ratownika medycznego, sekretarkę medyczną. Liczba i kwalifikacje ww. personelu są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem: profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych, liczby i bieżącego wykorzystania łóżek oraz wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych". 

 
Wybrał: Mariusz Mielcarek

Poniżej, w kontekście powyższych cytatów, publikujemy wypowiedź jednego z dyrektorów szpitala, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych w dniu 14 marca 2019 roku:

wybrał: Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

 


Komentarze użytkowników

#1  2019.04.21 19:58:30 ~a_

No troszkę jeleń ;)))najlepiej palić głupa.

#2  2019.04.21 20:05:13 ~ja

Dlaczego winić za obecną sytuację nas pielęgniarki? Za redukcję łóżek,niemożliwość dotrzymywania norm.Wszędzie jest problem z pracownikami.

#3  2019.04.22 09:08:04 ~do 2

Pielęgniarki zawsze są wszystkiemu winne, nawet temu, że ich nie ma. Jak na seksmisji - nie odpowiadamy tylko za gradobicie i koklusz. Chociaż nawet z tym ostatnim możnaby polemizować :-D

#4  2019.04.22 09:17:33 ~Szpitale

Pielegniarek nie zatrudniają bo oszczedzają ale palą głupa, że nie mają podań. Chętni jeszcze są, ale wkrótce naprawdę może ich nie być jeśli nie poprawią się WARUNKI PRACY ! tylko jak obecnie się dzieje, będą sie pogarszać poprzez redukcje personelu. Obciążanie pielegniarek pracą i odpowiedzialnością jest już niebezpieczne dla chorych i pielegniarek .

#5  2019.04.22 09:41:52 ~lol

Normy nie powinny być liczone od ilości łóżek tylko od ilości pacjentów. Do godziny 14 na łóżku leży jeden pacjent, a od godz 10 już na to samo łóżko czeka kolejny, więc jedno łóżko = 2 pacjentów :) I na jednym dyżurze takich przypadków 10 i tak codziennie.

#6  2019.04.22 09:43:37 ~iga

Kłaść po 2 pacjentów na jedno łóżko i normy się zgodzą.

Dodaj komentarz