Pielęgniarki - nowy projekt w sprawie urlopu szkoleniowego. Jeszcze gorszy!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

PIELĘGNIARKI - NOWY PROJEKT W SPRAWIE

URLOPU SZKOLENIOWEGO

JESZCZE GORSZY!

USTAWA
z dnia ……………………………………
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Wersja projektu z dnia 11 grudnia 2018 roku 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 potwierdza podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Wersja projektu z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

Na czerwono zaznaczono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji projektu

po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.”.

Art. 2. W 2019 r. urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 61a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi do 6 dni roboczych. 

W kontekście powyższego, szczególnego znaczenia nabiera informacja przedstawiona na stronie internetowej prorządowej izby pielęgniarek po spotkaniu z ministrem zdrowia w dniu 3 kwietnia 2019 roku. Poniżej cytuję jej fragment:

"Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Projekt ustawy wprowadzający ten urlop jest obecnie w końcowym etapie uzgadniania pomiędzy ministerstwami i w niedługim czasie zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się, że dołoży wszelkich starań, by uwzględniono zastrzeżenia i uwagi NRPiP oraz OZZPiP w ostatecznym brzmieniu nowelizowanej ustawy".

Teraz ruch należy do prorządowej izby pielęgniarskiej. Usłyszymy głos oburzenia? 

Ostatnio usłyszeliśmy w sejmie podziękowania dla ministra zdrowia za podwyżki dla pielęgniarek. Kto jes składał? Przedstawicielka prorządowych związków pielęgniarek - OZZPiP. Można ich wysłuchać poniżej...

Mariusz Mielcarek


Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 


Komentarze użytkowników

#1  2019.04.25 09:02:31 ~Piel.

Skandal wszędzie w firmach urlopy szkoleniowem No cóż mądre pielegniarki beda niewygodne i drogie jak nauczyciele! Nauczyciele maja przywileje, dlugie platne urlopy zdrowotne, 13-tki itd.a pielegniarka NIC. I prosze jak walczą nauczyciele. Przynajmniej przestańmy sobie wytykać i się dzielić.Szanujmy się.

#2  2019.04.25 11:31:45 ~klinika

Piel. potwierdzam- u nas pielegniarki moga korzystac z podnoszenia kwalifikacji bez placenia za drogie kursy specjalistyczne- ale tak jest chyba tylko u nas:)

#3  2019.04.25 16:53:28 ~dr

U was to u nas tamto. przestańmy się dzielić, zobaczmy jak strajkują nauczyciele. Co wy na propozycje 8100 podstawy dla nauczycieli, zaproponowane przez rząd? A co z nami?

#4  2019.04.26 01:10:38 ~plg

Z nami nic.Niech dalej dzielą na lepsze i gorsze.Powodzenia.Kto nam te przywileje wywalczy.Nie ośmieszajmy się.Mi urlop szkoleniowy do niczego nie jest potrzebny.Do tej pory kształciłam się bez ich urlopów.Ja chcę przywilejów jakie mają nauczyciele,a więcej mi się należy.

Dodaj komentarz