MZ: urlop szkoleniowy pielęgniarek zwiększy dochody firm szkoleniowych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


MZ: URLOP SZKOLENIOWY PIELĘGNIAREK ZWIĘKSZY DOCHODY

FIRM SZKOLENIOWYCH

Jak już informowaliśmy w dniu 15 kwietnia 2019 roku, opublikowano nowy projekt w sprawie urlopu szkoleniowego. Jeszcze gorszy!

W uzasadnieniu do projektu zapisano: 

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną celem stałego aktualizowania swojej wiedzy i podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy (tj. szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego), zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy przez pielęgniarkę i położną - na jej wniosek i za zgodą pracodawcy - w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej ustalany jest przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pielęgniarka i położna ma obowiązek przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy. Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń, o których mowa w § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych. Ponadto, zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej może wpłynąć na większe zainteresowanie przedsiębiorstwami prowadzącymi usługi szkoleniowe, i tym samym może zwiększyć ich przychody. 

źródło: uzasadnienie do ustawy o urlopie szkoleniowym pielęgniarek


Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 


Komentarze użytkowników

#1  2019.04.25 13:14:29 ~jak

To wstyd ze pielęgniarka jest tylko narzędziem do zarabiania pieniędzy przez jakieś firmy Naprawdę tylko na tyle was stać , pielęgniarka nie jest przedmiotem który służy do nabijania komuś kabzy, przez jakieś wątpliwej konotacji polityczne lobby.

#2  2019.04.25 16:36:28 ~inga

Po co taka ustawa, która niczemu i nikomu nie służy ! Wspaniała promocja zawodu, na pewno kilka lat trzeba było myśleć żeby wymyślić i wprowadzić w życie "coś tak wartościowego" . Proponuję promocję o podobnej wartości: darmowe czepki pielęgniarskie dla wszystkich obywateli i wydać na to kilka miliardów !

#3  2019.04.25 16:40:21 ~Piel

Mnie osobiście ta wszystkie akcje dotyczące pielęgniarstwa bardzo denerwują i chyba wśród większości pielęgniarek wywołują złe emocje - po prostu każdy ma dość tej propagandy i "pięknych" haseł.

#4  2019.04.25 17:24:50 ~do 1,2,3

Jakieś takie niedzisiejsze jesteście.Socjalizm już był,teraz liczy się minimalizacja kosztów,maksymalizacja zysków.

#5  2019.04.25 19:55:57 ~Go

Do 4-niestety,duża część kolezanek nadal nie stosuje się do zasady obecnego systemu,tzn: że jak jest większe zapotrzebowanie na dany produkt/usługę, to cena automatycznie rośnie. Gdyby to wreszcie dotarło, to praca wszystkich na 1 etat załatwiłaby nam obecnie dużo lepsze warunki pracy i wyższe zarobki w dość krótkim czasie.Czasem trzeba się zatrzymać w tej bieganinie między szpitalami i zdobyć się na refleksję,bo myślenie ma zawsze przyszłość, a nie praca fizyczna.

Dodaj komentarz