W sejmie o zakłuciach i skaleczeniach pielęgniarek ampułkami oraz igłami...

Pielęgniarki i pielęgniarstwo.

W SEJMIE O ZAKŁUCIACH I SKALECZENIACH

PIELĘGNIAREK AMPUŁKAMI ORAZ IGŁAMI...

"Szacuje się, że w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Najbardziej narażony jest personel pielęgniarski, poprzez codzienny kontakt z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek. Chociaż istnieje obowiązek zgłaszania zranień, ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” pokazało, że niestety aż 40 proc. personelu pielęgniarskiego tego nie robi, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy". 

źródło: Raport z badnia Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach 

Poniżej publikujemy wystąpienie Pawła Witt Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

Temat posiedzenia Zespołu: IMPLEMENTACJA DYREKTYWY RADY 2010/32/UE W POLSKICH SZPITALACH - raport z badania skierowanego do personelu pielęgniarskiego.