70% pielęgniarek zraniło się w pracy! I co teraz?

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

70% PIELĘGNIAREK ZRANIŁO SIĘ W PRACY!

Zobacz także: 

Szpital Wojewódzki - zarobki pielęgniarek względem: administracji, lekarzy, obsługi.

Podziękowania w imieniu pielęgniarek. Za co?

Pielęgniarki zarabiają fatalnie! Zarobki pielęgniarek z podziałem na województwa.

GUS - średnio pielęgniarki zarabiają 4,6 tys. złotych.


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zranień w służbie zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

szacuje się, że w Polsce co roku dochodzi do 37 tysięcy zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Najbardziej narażony jest personel pielęgniarski, poprzez codzienny kontakt z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek. Chociaż istnieje obowiązek zgłaszania zranień, ogólnopolskie badanie „Implementacja dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” pokazało, że niestety aż 40 proc. personelu pielęgniarskiego tego nie robi, a blisko 70% podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytanie:

Jakie działania podejmuje ministerstwo dla zwiększenia bezpieczeństwa personelu i przestrzegania procedur?

Anna Elżbieta Sobecka

Poseł na sejm RP

26 kwietnia 2019 roku 

źródło: strona internetowa sejmu 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: W sejmie o zakłuciach i skaleczeniach pielęgniarek ampułkami oraz igłami...