Pielęgniarki - wyniki egzaminu specjalizacyjnego w 4 dziedzinach pielęgniarstwa.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych


WYNIKI EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

W 4 DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA 

Na portalu informowaliśmy, że w dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.” Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. 

Tyle komunikatu z dnia 28 września 2018 roku, który został zamieszczony na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Reasumując, obniżono próg zdawalności egzaminu specjalizacyjnego odpowiednio: z 126 punktów na 108 oraz z 94 na 84 (w zależności czy program specjalizacji był opracowany na podstawie przepisów z 2003 roku czy 2013).  

Wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 4 dziedzinach pielęgniarstwa:

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:

 • Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 1203
 • Liczb osób nieobecnych na egzaminie  - 35
 • Liczba osób przystępujących do egzaminu - 1168
 • Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 1139
 • Wynik najwyższy - 132
 • Wynik najniższy - 47
 • Zdawalność - 97,52%
 • Średnia punktów z egzaminu - 110,45

 

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego:

 • Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 303
 • Liczba osób przystępujących do egzaminu - 296
 • Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 292
 • Wynik najwyższy - 132
 • Wynik najniższy - 76
 • Zdawalność - 98,65%
 • Średnia punktów z egzaminu - 112,96

 

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących:

 • Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 40
 • Liczba osób przystępujących do egzaminu - 40
 • Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 40
 • Wynik najwyższy - 125
 • Wynik najniższy - 86
 • Zdawalność - 100%
 • Średnia punktów z egzaminu - 110,95

 

Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej:

 • Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 271
 • Liczba osób przystępujących do egzaminu - 266
 • Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 265
 • Wynik najwyższy - 134
 • Wynik najniższy - 55
 • Zdawalność - 99,62%
 • Średnia punktów z egzaminu - 118,33

Wszystkim nowym specjalistkom gratulujemy!Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych

Z myślą o pielęgniarkach i położnych...