Aktualności

Co mówili przedstawiciele ministerstwa zdrowia w sprawie nowego zawodu - opiekun medyczny, na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 lutego 2007 roku.

"Chcielibyśmy, aby to był zawód pomocniczy do zawodu pielęgniarki, aby pielęgniarkę, osobę wykwalifikowaną, wykształconą w systemie szkolnictwa wyższego, wzmocnić zawodami pomocniczymi, co jednocześnie przyniosłoby efekty w opiece nad chorymi."

Z redakcyjnej poczty: Zależy nam bardzo na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo chciałybyśmy te odpowiedź uzyskać do niedzieli włacznie, ponieważ w poniedzialek może juz być za poźno.

Potrzebna grupa krwi 0 Rh (-) minus!!! Prześlij informację w tej sprawie do znajomych (z Poznania i okolic).

4-letnia Ola przebywa w bardzo ciężkim stanie na oddziale onkologicznym w Poznaniu. Tel. do Magdy (mamy dziecka) -można dzwonić w każdej chwili - 501 57 41 75.

Szkolenia: sztuka prowadzenia aktywnej Szkoły Rodzenia - podstawy. Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących instruktorek Szkół Rodzenia lub osób pragnących rozpocząć taką działalność.

Na szkoleniu uczestniczki: poznają standardy tworzenia programów zajęć w Szkołach Rodzenia, dowiedzą się jak prowadzić zajęcia na wybrane tematy np. karmienie piersią, emocje po porodzie.

Sejm znowelizował ustawę o październikowych podwyżkach w ochronie zdrowia.

Przedstawiamy treść nowelizacji. Nadal ustawa podwyżkowa nie obejmuje dużej grupy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia zmienia regulacje prawne, aby możliwe było kierowanie oddziałem szpitalnym nie tylko przez ordynatora lecz także przez lekarza kierujacego oddziałem.

Proponowane rozwiązania – polegają na powierzeniu nadzoru merytorycznego konsultantom – specjalistom w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału.

Z redakcyjnej poczty: Czy to prawda, że starając się o dodatek 20% za pracę w SOR musimy wybierać między dodatkiem za nocne dyżury, a 20% dodatkiem? Taką informację przekazano pracownikom SOR-u!

Większej bzdury ostatnio nie słyszałem. Widać, że dyrekcje zdolne są do przedstawiania nawet absurdalnych argumentów w celu oskubania pielęgniarek z należnych im pięniedzy.

W marcu odbędzie się w sejmie dabata na temat: "Pielęgniarstwo - aktualne problemy. Czy w przyszłości jest możliwa poprawa działalności tej dziedziny ochrony zdrowia?” Zgłaszajcie swoje propozycje tematów, które powinny zostać poruszone.

Obserwator przesłał swoje kolejne uwagi w zakresie: konieczność stałego dokształcania, system punktów edukacyjnych, egzaminy sprawdzające wiedzę zawodową. Warto przeczytać!!! Kolejne opinie Obserwatora wkrótce. Zobacz dotychczasowe propozycje tematów.

Gazeta Wyborcza zwróciła również uwagę na problem braku szczegółowych standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie medycyny ratunkowej.

Na ten problem, który dotyczy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych redakcja Portalu zwracała uwagę od dawna. Niestety uznano to w komentarzach za atak na ratowników medycznych.

MZ przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Projektowana nowelizacja dostosowuje przepis ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz – w zakresie niezbędnym – ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych do postanowień Dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r.

Sejm w dniu 7 marca zajmie się nowelizacją ustawy podwyżkowej rozpatrując poprawki senatu. Dzięki nowelizacji podwyżki otrzymają pielęgniarki i położne...

...które samodzielnie lub jako grupa pielęgniarek i położnych utworzyły niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także właściciele NZOZ - niepozostający z placówką w stosunku pracy.

Konferencja pt. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece położniczo – ginekologicznej”. Szczecin, 4-6 maja 2007 roku.

Komunikat MZ z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie dofinansowania ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2007 r.

Zobacz priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008 w podziale na województwa.

Reportaż TV. Rząd zapowiadał podwyżki w ochronie zdrowia - 30% od października 2006 i 100% od stycznia 2007 roku. Czy pielęgniarki w sytuacji zapowiadanych strajków lekarzy podejmą akcję strajkową?

Jakie powinno być postepowanie w tej sytuacji naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do dyskusji poprzez umieszczanie komentarzy.

Reportaż TV. Zaczyna brakować pielęgniarek. Część już wyjechała do pracy w Anglii, Irlandii czy Szwecji. Inne intensywnie uczą się języków żeby zrobić to w najbliższych miesiącach. Na zachodzie Europy mogą zarobić nawet 5 razy więcej.

Z tych samych powodów na Polskę z nadzieją patrzą pielęgniarki z Ukrainy. Ich legalna praca jest w Polsce na razie niemożliwa. Dla pielęgniarki zarabiającej na Ukrainie średnio sto dolarów miesięcznie trzy - cztery razy więcej w Polsce to ogromna pokusa.

Posłowie pytają MZ o funkcjonowanie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie roli ratownika medycznego i dyspozytora medycznego.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada półprawdami. Zobacz komentarz redakcyjny do treści interpelacji poselskiej i odpowiedzi ministerstwa zdrowia.

Osoby odwiedzające Portal Pielęgniarek i Położnych współredagują Portal poprzez dodawanie własnych komentarzy pod poszczególnymi artykułami oraz umieszczanie postów na forum.

Zobacz jakie tematy wywołują najwięcej komentarzy. Jakie artykuły i informatory zamieszczone na Portalu cieszą się najwiekszą liczbą odwiedzin.

W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie władz samorządu pip z przedstawicielami ministerstwa zdrowia i NFZ. Temat: warunki umów w poz.

Celem spotkania było ustalenie harmonogramu prac dotyczących warunków szczegółowych zawierania umów w rodzaju POZ na rok 2008.

W śląskich szpitalach i przychodniach zaczyna brakować pielęgniarek - alarmowano podczas XX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W tym roku na emeryturę może przejść 1700 pielęgniarek i położnych , natomiast chęć nauki zawodu deklaruje ostatnio zaledwie ok. 100 osób rocznie. Studenci pielęgniarstwa dostają oferty pracy zagranicą już w połowie studiów.

III Konferencja Medycyny ratunkowej "Kopernik 2007". Łódż, 11-12 maja 2007 roku.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - prawo a praktyka, postępy w medycynie ratunkowej, postępowanie w stanach zagrożenia życia - szczególne przypadki, stres pourazowy, nauczanie i organizacja w medycynie ratunkowej.

Pielęgniarki grożą strajkiem. Kilka godzin pielęgniarki szpitala im. Babińskiego w Krakowie okupowały gabinet dyrektora. Domagały się dwustu złotych podwyżki. Twierdzą, że zarabiają najmniej w mieście.

800 złotych na rękę - tyle zarabiają w szpitalu pielęgniarki. Od ministra zdrowia dostały 600 złotych dodatku. Mówią, że to mało. Chcą, by szpital dołożył jeszcze 200.

Jedną z grup pielęgniarek, której nie objęła ustawa podwyżkowa są pielęgniarki kolejowej medycyny pracy. Poseł do ministra: "Wynagrodzenia za pracę tych pracowników znacznie odstają od wynagrodzeń innych pracowników ochrony zdrowia".

Minister do posła: kolejowa medycyna pracy nie ma kontraktu z NFZ. Pracownicy PKP dostali 68 zł brutto podwyżki od 1 lipca 2006r.

W Warszawie i Poznaniu od 1 marca będą funkcjonować w pogotowiu ratunkowym zespoły podstawowe. W ich składzie ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. Jest to przykład, że dla obu tych grup zawodowych jest miejsce w systemie ratownictwa medycznego.

Prośba o info w komentarzach o rozwiązaniach ww. sprawie jakie przyjęto w waszych miejscach pracy.

Konferencja nt. „Pielęgniarka w domu pomocy społecznej". Warszawa 26-26 kwietnia 2007 roku.

Polityka państwa wobec DPS, przepisy prawne dotyczące pielęgniarek zatrudnionych w DPS. Warsztaty: dokumentacja medyczna mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Zobacz jakie kwalifikacje wymagane są od pielęgniarek/rzy członków Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Każdy kandydat do pracy w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza systemu w LPR przechodzi teoretyczny i praktyczny sprawdzian kompetencji, przeprowadzony przez zespół instruktorów Działu Ratownictwa Medycznego SP ZOZ LPR.

Przedstawiamy prezydencki projekt ustawy "o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową". Projekt jest bardzo restrykcyny. Ma na celu ograniczenie "fikcyjnego samozatrudnienia".

Za łamanie ustawy mają być nakładane kary pieniężne na pracodawcę i samozatrudniającego się "pracownika". Pracodawca zostanie wpisany do rejestru "ukaranych". Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2007 roku.

Dzisiaj wysłałem ostatnie egzemplarze Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 3 do Radzynia Podlaskiego, Kołobrzegu, Białogardu, Piły. Pięciotysięczny nakład bezpłatnej Gazety został wyczerpany.

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie Nr 4 Gazety Pielęgniarki i Położnej informuję, że ....

Minister zdrowia nadal nie wydał obwieszczenia w sprawie standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie medycyny ratunkowej.

Pierwsze spotkanie ministerialnego zesołu ds. opracowania ww. standardów ma się odbyć za .....dwa miesiące.

MZ przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej.

W załączniku do projektu rozporządzenia określono zalecane normy zatrudnienia. Zobacz jakie powinna posiadać kwalifikacje pielęgniarka udzielająca świadczeń w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek. Pielęgniarki poszukiwane. Zwłaszcza z praktyką anestezjologiczną.

W bydgoskich szpitalach brakuje pielęgniarek. Szpital Uniwersytecki potrzebuje ich kilkudziesięciu, Centrum Onkologii szuka zwłaszcza tych z praktyką anestezjologiczną. Co na to MZ? Uważa, że braki kadrowe pielęgniarek wynoszą... tylko 3 541 etatów.

Samozatrudnienie to najczystsza paranoja - powiedział..... Kto?

Stwierdził także, że skierował do parlamentu projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, wzmacniający nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zaostrzający sankcje za ich łamanie...

W szpitalu w Malborku pielęgniarki i położne ostatnią wypłatę otrzymały 8 stycznia. Konta zajał komornik.

Zobacz reportaż w tej sprawie. Czy izby pielęgniarek i położnych części składek członkowskich nie powinny gromadzić na osobnych kontach z przeznaczeniem na pomoc dla osób, które znalazły się w ww. sytuacji? Zapraszam do dyskusji.

Zobacz jakie stawki kapitacyjne w 2007 roku obowiązują w POZ w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ.

Różnice w wysokości stawek kapitacyjnych w odniesieniu do pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej w poszczególnych oddziałach NFZ są znaczące.

Ministerstwo zdrowia zbiera dane w sprawie zainteresowania pielęgniarek i położnych odbyciem studiów pomostowych w latach 2007 - 2013. O zebranie tych informacji poproszono okręgowe izby pip.

Studia te będą mogły być dofinansowane z środków UE. Ponadto ministerstwo zapytuje izby w sprawie kryteriów kwalifikacji kandydatów na te studia. Skontaktuj sie ze swoją izbą.

Minister zdrowia: trzeba zmienić organizację pracy szpitali. Skończyć z tym zastarzałym, feudalnym systemem niezależnych księstw szpitali czy poszczególnych oddziałów czy klinik, to trzeba zlikwidować. I to zrobię!

Trzeba zmienić zarządzanie szpitali, dać większą odpowiedzialność, rzeczywistą odpowiedzialność dla kierownika szpitala, dla dyrektora i organu założycielskiego.

Na rynek pracy zostanie wprowadzony nowy zawód - opiekun medyczny. W jego kompetencji będzie wykonywanie czynności pielegniacyjno - higienicznych.

Podczas dyskusji w sejmowej komisji zdrowia dyskutowano również o rezygnacji z zawodu położna i pozostawieniu jedynie takiej specjalizacji.

W Warszawie komisja ds. pensji pielęgniarek zbada co się dzieje z pieniędzmi na pensje dla szkolnych pielęgniarek i utrzymanie gabinetów.

Miasto uważa, że daje tyle pieniędzy na pielegniarki szkolne, że powinny one wystarczać na zatrudnienie ich w pełnym wymiarze godzin przez 12 miesięcy i z pensją 2,2 tys. zł. Tymczasem....

Minister zdrowia: tym roku nie będzie podwyżek płac dla lekarzy i pielęgniarek, ponieważ w Narodowym Funduszu Zdrowia ani w budżecie państwa nie ma pieniędzy na ten cel.

Według ministra zdrowia, środowisko zawodowe pielęgniarek pogodziło się z myślą o konieczności przesunięcia podwyżki płac na przyszły rok, podobne stanowisko zajęli związkowcy służby zdrowia NSZZ "Solidarność". Protestem grozi natomiast związek lekarzy.

Pielęgniarka - dyspozytor medyczny. Zaniepokojenie panuje w sprawie CPR. Samorządy terytorialne wydały wiele środków finansowych na ich uruchomienie. Teraz pracownicy boją sie ich likwidacji, bowiem nowa ustawa o ratownictwie medycznym reguluje..

... że CPR będą działać przy urzędzie wojewódzkim. Minister SWiA zalecił wojewodom powstrzymanie się od tworzenia centrów zgodnie z nową ustawą o ratownictwie i utrzymanie systemu powiadamiania ratunkowego w dotychczasowym kształcie.

Zobacz, ile może zarobić polska pielęgniarka w Austrii jako opiekunka.

Martyr na forum Portalu napisał: Jeżeli ktoś ma pytania na temat pracy w Austrii to chetnie odpowiem na forum.

Działy aktualności