Aktualności

Strajk w szpitalu w Chełmie. Szczegóły...

Głoduje 10 pielęgniarek. Pozostałe noszą czarne koszulki oraz plakietki z napisem "Strajk Głodowy". Wesprzyjmy protestujących naszymi komentarzami!!!

Głodówka w chełmskim szpitalu. Protest w dotychczasowej formie nie rozwiązał sprawy, dlatego postanowiono go zaostrzyć. Większość protestujacych wraca do normalnej pracy, ale dziś dziesięć osób rozpoczyna strajk głodowy.

Będą głodować przed gabinetem dyrektora. "Chcemy, żeby wszyscy to widzieli. W razie gdyby którejś z nas coś się stało, na przykład zasłabła, gotowa jest grupa rezerwowa"

List do redakcji Portalu: W naszym szpitalu zapowiadany przez Dyrektora wskaźnik podwyżki dla naszej grupy zawodowej jest w miarę pozytywny choć liczyliśmy na więcej! Niepokojącym faktem jest jedna kwestia!

Podwyżka będzie wypłacana jako dodatek do pensji z oddzielnej listy, a nie podwyżka do pensji zasadniczej! Redakcja Portalu: powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z 2004 roku.

Przedstawiamy projekt rozporządzenia wprowadzającego ujednolicone wymogi odnoszące się do szczegółowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi.

Regulacja oddziałuje na zakłady opieki zdrowotne, wszystkie inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym także praktyki pielęgniarek i położnych. Uwagi można zgłszać do MZ do dnia 23 października.

Rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zmianę dyrektywy powodującej, że obecnie w krajach UE nie są uznawane kwalifikacje polskich pielęgniarek.

Tyle było obietnic rzadu w sprawie zniesienia niesprawiedliwych zapisów w Traktacie Akcesyjnym, że kolejne obietnice są mało wiarygodne. Pamiętajmy: to rząd polski podpisał niekorzystny dla polskich pielęgniarek Traktat!

Pielęgniarki ze szpitala w Chełmie przygotowują się do strajku głodowego. Wstępnie za zaostrzeniem protestu opowiedziało się ponad 90% pielęgniarek i położnych. Trwający od 11 października konflikt z dyrekcją dotyczy podwyżek.

Dotychczas pielęgniarki codziennie odchodziły od łóżek pacjentów na 12 godzin. Teraz chcą zaostrzyć protest.

Przedstawiamy treść interpelacji poselskich do ministra zdrowia w sprawie niepodejmowania działań likwidacyjnych w stosunku do części okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych ma wprowadzić zmiany polegające na utworzeniu Izb Pielęgniarek i Położnych zgodnych z podziałem wojewódzkim. W konsekwencji doprowadzi to do likwidacji trzydziestu Okręgowych Izb.

Propozycja hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych, która uwzględnia m.in. minimalne wymogi kwalifikacyjne (wykształcenie, staż pracy, dodatkowe warunki) przedstawiona przez Naczelna Radę PiP jest nie do przyjęcia!!!

Poprzednio przedstawiliśmy stanowisko w tej sprawie izby w Katowicach, dziś przedstawiamy opinię izby w Łodzi.

Już w lipcu zwracaliśmy uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie przez sejm, w ustawie o podwyżkach pielęgniarek wykonujących zawód w DPS. Także ustawa 203 nie objęła tej grupy pielęgniarek.

Jeden z senatorów przygotował projekt zmiany ustawy o zoz. Proponuje, by DPS-y podlegały tym samym regulacjom co ZOZ-y. Wtedy ich pielęgniarki byłyby przy podwyżkach traktowane tak samo jak te zatrudnione w szpitalach i przychodniach.

Trwa akcja strajkowa 500 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Protest jest spowodowany niesprawiedliwym podziałem środków finansowych na podwyżki płac. W poniedziałek zaostrzenie protestu - głodówka. Wesprzyjmy protestujacych w komentarzach.

Czy ministerstwo zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie o konkursach na kierownicze stanowiska?

Jeżeli w szpitalu działa 10 organizacji związkowych, to tak naprawdę np. pielęgniarkę naczelną wybierają osoby niebędące w stanie dokonać merytorycznej oceny kandydata.

Poseł pyta ministra zdrowia: Panie Ministrze! Co pański resort zamierza uczynić, żeby odwrócić dramatyczną tendencję do emigracji pielęgniarek i położnych?

MZ odpowiada: przyczyna to poziom wynagrodzeń. Ale będą podwyżki! Redakcja Portalu: Czy takie działania resortu wystarczą?

Konferencja Międzynarodowa "Pielęgniarstwo polskie – pielęgniarstwem europejskim". Warszawa, 8 grudnia 2006 r.

Dorobek polskiego pielęgniarstwa, edukacja pielęgniarek w Polsce i w Europie, mobilność zawodowa pielęgniarek szansa czy zagrożenie dla polskich pielęgniarek?

Data 2010/11 roku określająca ostatni nabór na studia pomostowe ma zostać usunięta z ustawy wprowadzającej instytucję studiów pomostowych!

Ponad to MZ wpisze do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, że osoby, które nie ukończą studiów pomostowych nie utracą w Polsce nabytych uprawnień zawodowych.

Przykład działania izby pip.

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego powinna, należeć się każdej pielęgniarce i położnej regularnie opłacającej składki członkowskie "jak psu zupa". Nie powinna mieć charakteru uznaniowego.

Sposób podziału środków finansowych na podwyżki w poszczególnych zakładach pracy staje się przyczyną wielu konfliktów.

Przyczyny to niejednoznaczne zapisy ustawy o podwyżkach oraz wadliwy ustawowy "klucz" według którego NFZ oblicza wysokość środków finansowych przekazanych dla poszczególnego zakładu pracy. A także "ukady i układziki" w danej jednostce.

Koalicja rządowa w dokumencie: "Koalicyjna Deklaracja Programowa "Solidarne Państwo" przedstawiła plany w zakresie ustawodawstwa w obszarze ochrony zdrowia.

Koalicja zamierza znowelizować w 2007 roku ustawy o samorządzie i zawodach pielęgniarki i położnej oraz wnieść do sejmu projekt ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. Koalicja nadal rozważa likwidację składki zdrowotnej.

Zagadnienie tzw. "oficjalnej drzemki" w przypadku pracy zmianowej pielęgniarek i położnych.

Problemem jest zaburzenie cyklu biologicznego snu, które zmienia się bardzo szybko i to powoduje szkody na zdrowiu.

Informacja dotycząca sytuacji w niektórych szpitalach, wywołaną sposobem wprowadzania podwyżek płac.

Nadal trwa strajk pielegniarek w szpitalu w Chełmie. Protesty są wynikiem błędnego sposobu wprowadzania podwyżek przez dyrekcje zakładów pracy.

Od 6 dni trwa strajk pielęgniarek w szpitalu w Chełmie. Pacjentami zajmują się....pielęgniarki oddziałowe i lekarze. Strajk trwa naprzemiennie pięć lub 12 godzin. Pielęgniarki okupują pomieszczenia dyrekcji.

Pielegniarki, żądaja sprawiedliwego podziału śirodków finansowych na podwyżki. Nie zgadzają się na 14% podwyżki, w sytuacji kiedy lekarze dostaną podwyżki znacznie większe!

W dniu dzisiejszym na Portalu uruchomiono system samodzielnego umieszczania płatnych reklam.

Reklamodawca, samodzielnie bez udziału osób trzecich ma mozliwość umieszczania ogłoszenia w wybranym przez siebie dziale Portalu. Dziś pierwsze ogłoszenie pracy....w IRLANDII.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzyma środki na bezpłatne studia pomostowe.

Pieniądze będą przeznaczone na opłatę czesnego, kupno podręczników i zakwaterowanie.

Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie zespołów ratownictwa medycznego?

Nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami. Czy o to chodziło autorom ustawy???

Międzynarodowy Kongres "Witajcie na świecie!" - o perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa. Warszawa, 19 - 21 października 2006 roku.

Czy bezpieczny poród może mieć miejsce tylko w szpitalu? Jakie modele kształcenia położnych funkcjonują na świecie? W jaki sposób budować etos zawodu położnej?

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu.

Samorząd wysuwa inne postulaty. Słuszne! Ale czy to jest dobra strategia. Nie ma płacy minimalnej, nie ma dalszych rozmów!

Przygotowując ofertę do NFZ w sprawie wykonywania świadczeń w zakresie kompetencji pielegniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej, trzeba znać regulacje prawne.

Przedstawiamy treść rozporządzenia w sprawie zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki zatrudnione w DPS nie dostaną podwyżek od października z ustawy

Płaca zatrudnionych DPS zmierza wyraźnie ku minimum socjalnemu. Pracownicy ci, zamiast być aktywnymi zawodowo i pomagać innym, wkrótce staną się sami klientami pomocy społecznej.

Minister zdrowia obiecał, że od października pensje pracowników ochrony zdrowia wzrosną o 30 procent. Tymczasem, niektórzy mogą nie dostać podwyżki wcale albo dwa razy niższą.

Rozgoryczeni lekarze i pielęgniarki. Będzie dużo rozgoryczenia i złości! "Jeśli dostaniemy wszyscy po równo, to wyjdzie 26 proc. Jeśli lekarze będą walczyć o 30 proc., dużo mniej dostaną inni pracownicy."

Kierownictwo MZ dyskutowało w dniu 9 października nad: projektem stanowiska w sprawie zmian przepisów ustaw samorządowych dotyczących zawodów lekarza, pielęgniarki, położnej oraz farmaceuty.

Czyżby omawiano sprawy zwiazane ze zniesieniem obligatoryjnej przynależności do samorządów zawodowych? A może chodzi o coś innego?

Prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę o państwowym ratownictwie medycznym.

Przedstawiamy treść ustawy oraz informacje z portalu dotyczące roli pielęgniarki w ratownictwie. W przygotowaniu informator "Pielęgniarka w systemie ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2007 roku".

Nadal trwa akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych szpitala w Chełmie.

Dziś protest ma trwać 12 godzin, od 7.00 do 19.00. Negocjacje z dyrekcją szpitala w sprawie sprawiedliwego podziału pieniędzy na podwyżki nie przyniosły porozumienia.

Dlaczego wystepują znaczące dysproporcje w planowanej wysokości podwyżek pomiędzy poszczególnymi placówkami zdrowia.

Winny jest temu "klucz podwyżkowy" zastosowany w ustawie. Wzrost kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wzrasta w części kosztów pracy a nie całej kwoty w/w zobowiązania!!!

Wobec licznych pytań dotyczących podmiotów, które nie obejmuje ustawa podwyżkowa informujemy, że w ustawie określono podmioty, które podlegają podwyżkom. Wykaz tych , które nie podlegają podwyżkom nie wynika z zapisów ustawy lecz interpretacji.

Ustawa wyłącza z podwyżek nie tylko niektóre podmioty, ale także niektórych pracowników ochrony zdrowia.

Lekarze i pielęgniarki, zatrudnieni w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w regionie łódzkim, zapowiadają akcję protestacyjną, jeśli nie dostaną podwyżek z wyrównaniem od października.

Pielęgniarki i położne pracujące w poz nie dostaną podwyżek w 2006 roku, tylko od 2007. Tak skonstruowana ustawa podwyżkowa jest dalece niesprawiedliwa.

Instytut Reumatologiczny w Warszawie organizuje kurs dokształcający w zakresie pielęgniarstwa reumatologicznego.

Kurs skierowany jest do pielęgniarek stykających się w swojej pracy z problemami ludzi chorych na choroby reumatyczne, a w szczególności do pielęgniarek: środowiskowych, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach reumatologicznych i w oddziałach szpitalnych.

Przedstawiamy uaktualniony informator o organizatorach szkoleń specjalizacyjnych, którzy otrzymają dofinansowanie z ministerstwa zdrowia, w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe na specjalizacje rozpoczynające się w 2006 roku.

Warto wiedzieć gdzie można odbyć specjalizację dofinansowaną z budżetu państwa. Koszt specjalizacji to obecnie kwota od 3,5 tys. do ponad 6,5 tys. złotych.

500 pielęgniarek w szpitalu w Chełmie (Lubelskie) odeszło dzisiaj na pięć godzin od łóżek pacjentów.

Żądają podwyżek płac w wysokości jednej trzeciej dotychczasowych poborów, zgodnie z zapowiedziami z czerwca. Tymczasem dyrekcja oferuje tylko połowę zapowiedzianej kwoty podwyżek. Lekarze obiecaną podwyżkę dostaną w całości. Koleżanki! Macie rację.

W zwiazku z wieloma sprzecznymi informacjami w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE, ale także na terenie Polski tworzymy nowy poddział w aktualnościach.

W tym poddziale zamieszczane będą informacje dotyczące w/w zagadnień. Dziś artykuł - Mamy Was.

Jak przebiegają negocjacje płacowe w poszczególnych zakładach pracy w sprawie podwyżek w ochronie zdrowia?

Różne jest podejście pracodawców do tego zagadnienia. Dziś informacje z Częstochowy. Dodaj w komentarzach informację z Twojego zakładu pracy.

Dynamika rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych na podstawie liczby uczestników.

Obecnie Portal odnotowuje ponad trzysta wejść dziennie. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy. Zapraszamy do umieszczania komentarzy pod artykułami w aktualnościach oraz postów na forum.

Działy aktualności