Raporty i informatory

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych - Dofinansowne studia pomostowe 2008/2009.

Ograniczają przywileje emerytalne pielęgniarek i położnych.

(Nie)szczególne uprawnienia pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Pielęgniarka wykonująca zawód w Domu Pomocy Społecznej czuje się pielęgniarką drugiej kategorii. Jej uposażenie wynosi 50% uposażenia pielęgniarki zatrudnionej w ochronie zdrowia.

Rząd: Stanowiska naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki odziałowej nie są “konieczne wymagane”. 68 komentarzy.

Zmień sprzedawcę prądu - to dobry czas!

Podwyżki w ochronie zdrowia w latach 2006/2007 oraz 2008 i latach następnych.

Studia pomostowe

Osoby uprawnione do odbywania studiów pomostowych, rok ostatniego naboru, czas kształcenia.

Szkolenia specjalizacyjne.

Podnoszenie kwalifikacji - uprawnienia.

Podstawy prawne, regulujące kwestię ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom przez pracodawcę.

Ratownictwo medyczne

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - Ratownictwo medyczne . Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora.

Oferty pracy zagranicą