Pielęgniarstwo

Iniekcje z preparatów penicylinopochodnych.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwo - pediatrii z dnia 18.02.2004 roku

MZ: Fiolki nakłuwać igłą nie wiekszą niż 0,8 mm.

Pielęgniarstwo: w celu uniknięcia takich zdarzeń zaleca się do stosowania w procedurze przygotowania i nabierania leku z fiolek i innych opakowań leków używanie do każdego leku nowej igły. Używana do opisywanych czynności igła powinna mieć średnicę nie większą niż 0,8 mm (nr 8).

Ankieta - warunki pracy pielęgniarek.

Wyniki badania pozwolą na sporządzenie raportu o sytuacji zawodowej pielęgniarek w Polsce i podjęcie konkretnych działań w zakresie poprawy wykonywania zawodu - pielęgniarstwo.

Podawanie leków do cewnika zewnątrzoponowego.

Możliwości skażenia jałowego przedziału strzykawki.

Przepaść jaka dzieli teorięi praktykę.

W Polsce można znaleźć bardzo wiele akademickich książek z zakresu pielęgniarstwa, czy położnictwa, które to książki powielają już napisane i wydane wiele lat temu. Niewiele natomiast jest pozycji z zakresu praktyki zawodu - pielęgniarstwo, napisanych przez nauczycieli akademickich, którzy czynnie uczestniczą w praktyce zawodu.

Wizje przyszłości polskiego pielęgniarstwa.

Opis przewidywanej przyszłości polskiego pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo w Polsce, problemy polskiego pielęgniarstwa.