Oferta pracy - pielęgniarka - Stara Kiszewa - NIEAKTUALNA

Umowa zlecenie

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie (gm. Stara Kiszewa, woj. Pomorskie) zatrudni na 12- to dniowe turnusy kolonijne: Pielęgniarki - turnus do wyboru od III do V Turnus III tj. 18.07-30.07.2019 r. Turnus IV tj. 31.07-12.08.2019 r. Turnus V tj. 13.08-25.08.2019 r. Wynagrodzenie 1.450,00 zł brutto za turnus, wyżywienie, zakwaterowanie gratis. Należy wskazać termin wybranego turnusu. Wymagania formalne: - przesłanie cv, - skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia, - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w charakterze wychowawcy na kolonii, - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o niekaralności, Zgłoszenia najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. Iwona Plutowska p.o. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych