Oferta pracy - pielęgniarka - Warszawa

Dowolna forma zatrudnienia

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: Kierownika Centralnej Sterylizatorni Wymagania: • wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzo-rujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Mini-sterstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office • umiejętność pracy w zespole Oferty z CV prosimy kierować na adres: [email protected]

Oferta pracy składana przez:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
Al. Solidarności 67
03-401 Warszawa
województwo cała Polska

Dodatkowe informacje:

telefon: +48 512 130 844
strona www: https://www.szpitalpraski.pl
Osoba kontaktowa: Ewa Wasilewska