Oferta pracy - pielęgniarka - Chęciny - NIEAKTUALNA

Umowa o pracę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki. Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe (licencjat lub mgr pielęgniarstwa). Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, kserokopie dyplomu, aktualnego prawa wykonywania zawodu oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kandydaci posiadający stosowne kwalifikacje proszeni są o składanie dokumentów osobiście w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych