Oferta pracy - pielęgniarka MOŻE BYĆ BEZ - KRAKÓW - NIEAKTUALNA

Umowa kontraktowa

Pielęgniarka w ambulatorium z izbą chorych – średnio do 168 godzin miesięcznie, Wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnych z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 562 ze zm.) spełnianie nw. wymogów: a) Posiada aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie z ww. ustawą, b) Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, c) Posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, d) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. TERMIN SKŁADANIA OFERT-03.11.2020 (OSOBY DO KONTAKTU: lek. med. Krzysztof Juszczak – Dyrektor Szpitala tel. 12 63 01 360 lub 361e-mail: [email protected], mjr Magdalena Kijowska – specjalista DOP tel. 12 63 01 226, e-mail: [email protected]

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych