Oferta pracy - pielęgniarka Szkolna - Starachowice

Dowolna forma zatrudnienia

Pielęgniarka Szkolna lub Higienistka Szkolna Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu, posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub mieć ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego lub mieć ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego - z zastrzeżeniem że do września 2024r. ukończy kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska i nauczania i wychowania lub wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz co najmniej 5 letni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania. Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą mailową:[email protected]

Oferta pracy składana przez:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Radomska 70
27-200 Starachowice
województwo cała Polska

Dodatkowe informacje:

telefon: +48412739188
strona www: https://www.szpital.starachowice.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Nowak