Oferta skierowana jest do pielęgniarek i położnych.
Szkolenia prowadzone przez CKP dają możliwość doskonalenia umiejętności, a także nabywania nowych kwalifikacji. Prowadzone są przez doświadczonych wykładowców.

Adres: ul. Sterlinga 26, pokój K019 Łódź
Telefon: (+48) 42 29-95-638
Fax: -
E-mail: [email protected]
Strona www: https://www.ckp-lodz.pl


Pielęgniarstwo opieki długoterminowej


Pielęgniarstwo ratunkowe


Pielęgniarstwo psychiatryczne


Pielęgniarstwo pediatryczne


Pielęgniarstwo opieki paliatywnej


Pielęgniarstwo operacyjne


Pielęgniarstwo neonatologiczne


Pielęgniarstwo internistyczne


Pielęgniarstwo epidemiologiczne


Pielęgniarstwo chirurgiczne


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki


Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących


Pielęgniarstwo opieki paliatywnej


Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Wywiad i badanie fizykalne


Wykonanie badania spirometrycznego


Szczepienia ochronne dla położnych


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek


Endoskopia


Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących


Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych


Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych