Kursy prowadzone są w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte umiejętności i będące legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Adres: --- ---
Telefon: +48 22 602 01 20
Fax: -
E-mail: [email protected]
Strona www: https://medical.edu.pl/pielegniarki-i-polozne


Ten organizator aktualnie nie prowadzi naborów.