Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ

Ośrodek Edukacji przy Szpitalu św. Zofii powstał z myślą o osobach ze środowiska medycznego zainteresowanych samorozwojem i poszerzeniem kompetencji i doświadczeń zawodowych w zakresie położnictwa oraz dla rodziców oczekujących narodzin potomstwa i pragnących rzetelnie przygotować się do porodu i późniejszej opieki nad dzieckiem.

Wykładowcy i trenerzy to specjaliści z dziedziny położnictwa, neonatologii, psychologii i fizjoterapii, z wieloletnim doświadczeniem, praktyczną wiedzą i umiejętnościami.
Aule Ośrodka Edukacji mieszczą się w budynku głównym Szpitala św. Zofii, przy ul. Żelaznej 90

Sprawdź także kursy dokształcające prowadzone przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ:

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy + zaawansowany

Adres: ul. Żelazna 90 Warszawa
Telefon: +48 788 955 015
Fax: -
E-mail: [email protected]
Strona www: https://www.edukacja.szpitalzelazna.pl


Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii


Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla położnych i pielęgniarek - część 2


Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego


Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym


Pielęgniarstwo neurologiczne


Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze


Wykonanie badania spirometrycznego


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Szczepienia ochronne dla położnych


Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Wywiad i badanie fizykalne


Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Leczenie ran dla pielęgniarek


Leczenie ran dla położnych


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji